Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta valitsi uudet akatemiatutkijat ja tutkijatohtorit

Suomen Akatemia

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta valitsi uudet akatemiatutkijat ja tutkijatohtorit

Tiedote.
Julkaistu: 07.05.2013 klo 15:15
Julkaisija: Suomen Akatemia

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 20 uudelle akatemiatutkijalle ja 38 uudelle tutkijatohtorille.

Tutkijatohtorin tehtävän rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa lupaavimpien, äskettäin tohtorin tutkinnon suorittaneiden nuorten tutkijoiden pätevöityminen ja itsenäistyminen ammattitutkijoiksi. Rahoitus on kolmivuotinen.

Akatemiatutkijan rahoituksen tavoitteena on edistää ja vahvistaa parhaimpien kokeneiden tutkijoiden pätevöitymistä akateemiseen johtajuuteen ja vakiinnuttaa heidän asemaansa itsenäisenä tutkijana. Rahoitus on viisivuotinen. Toimikunta päätti tänä vuonna aikaisempaa useamman akatemiatutkijan rahoituksesta.

Rahoitettuja akatemiatutkijoita:

Markus Jokela (Helsingin yliopisto, psykologian laitos) tutkii persoonallisuuden ja hyvinvoinnin alueellisia eroja viidessä eri maassa. Hän aikoo selvittää, missä määrin yksilöiden väliset psykologiset erot vaikuttavat valikoituvaan muuttoliikkeeseen, missä määrin aluevaikutukset psykologiseen kehitykseen ja missä määrin havaitut alueelliset erot selittyvät näillä erisuuntaisilla mekanismeilla.

Sakari Taipaleen (Jyväskylän yliopisto) projektissa tutkitaan sukupolvien välisiä suhteita laajakaistayhteiskunnassa, joissa nopeat tieto- ja viestintäteknologiat ovat tulleet erottamattomaksi osaksi ihmisten arkea. Tutkimuksessa analysoidaan sukupolvien välisiä suhteita Espanjassa, Italiassa, Ranskassa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Suomessa. Teoreettisesti tutkimus pyrkii muodostamaan näkemyksen digitaalisesta jatkumosta. Lisäksi tutkimuksella pyritään selvittämään, mitkä sukupolvet tai niiden osaryhmät toimivat muiden osaryhmien välittäjinä laajakaistayhteiskuntaan.

Rahoitettuja tutkijatohtoreita:

Elina Kilpi-Jakonen (Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos) tutkii maahanmuuttajien lasten siirtymistä koulutukseen ja työelämään. Projektissa tutkitaan maahanmuuttajien lasten koulutus- ja työelämään siirtymisen polkuja ja verrataan näitä kantaväestöön. Tutkimuksessa selvitetään sekä perheen voimavarojen vaikutusta siirtymisiin että koulumenestyksen ja koulutusvalintojen vaikutusta myöhempään kouluttautumiseen ja työelämään siirtymiseen.

Johanna Ilmakunnas (Helsingin yliopisto; filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos) tutkii eliittien historiaa työn ja palveluksen, maskuliinisuuden ja feminiinisyyden näkökulmasta. Hankkeessaan ”Ahkerat aateliset; aateli, palvelus ja työ Ruotsissa suuresta Pohjan sodasta Napoleonin sotiin” Ilmakunnas tutkii aatelin työtä ja palvelussuhteita sekä ideologian että jokapäiväisen elämän tasolla. Projekti tarjoaa uuden analyysin 1700-luvun eurooppalaisesta eliitistä ja keskittyy erityisesti Ruotsin ylhäisaateliin suuren Pohjan sodan ja Napoleonin sotien välisenä aikana (n. 1720–1820).

Lisätietoja:

  • Akatemiatutkijat: tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää, p. 029 533 5017; johtava tiedeasiantuntija Päivi Messo-Lindén, p. 029 533 5074 (etunimi.sukunimi@aka.fi)
  • Tutkijatohtorit: tiedeasiantuntijat Tiina Forsman, p. 029 533 5013; Krister Talvinen, p. 029 533 5113; Helena Vänskä, p. 029 533 5036 (etunimi.sukunimi@aka.fi)

 

Suomen Akatemian viestintä
verkkotiedottaja Vesa Varpula
p. 029 533 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

 

Suomen Akatemian verkkosivut www.aka.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs