Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Koulutusta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen peruskouluissa

Oulun yliopisto

Koulutusta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen peruskouluissa

Tiedote.
Julkaistu: 24.04.2014 klo 11:05
Julkaisija: Oulun yliopisto

Oulun yliopisto, nais- ja sukupuolentutkimus
Tiedote 24.4.2014

Koulutusta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen peruskouluissa

Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen organisaation tunnuspiirteitä käsitellään perjantaina 25.4.2014 alkavalla täydennyskoulutuskurssilla. Aiheeseen tutustutaan toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun näkökulmasta. Kurssi on täydennyskoulutuskokonaisuuden viimeinen kurssi, joka kokoaa yhteen kevään aikana tarkasteltuja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoja. Koulutus on suunnattu yleissivistävän koulutuksen opetushenkilöstölle. Erityisesti mukaan toivotaan esi- ja alkuopetuksen ammattilaisia. Koulutus on maksuton, ja se järjestetään verkko-opintoina.

Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu tukee laaja-alaisesti koulun kehitystyötä, jonka avulla huomioidaan paremmin oppilaat, henkilökunta ja vanhemmat. Suunnittelun avulla voidaan havaita niitä tekijöitä, jotka aikaansaavat eriarvoistumista ja marginalisoitumista. Samalla voidaan etsiä keinoja näihin ongelmakohtiin puuttumiseksi ja sitä kautta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi.

Tiedostamalla tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eri ulottuvuudet tuetaan koulun muutosta turvallisemmaksi, yhteisöllisemmäksi ja tasavertaisemmaksi. Toimintaansa aktiivisesti kehittäville päiväkodeille ja kouluille ollaan myös parhaillaan kehittelemässä erityistä pohjoismaista tasa-arvolaatusertifikaattia.

Koulutukseen osallistuvat aloittavat työskentelyn oppilaitoksen toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun parissa. Osallistujat saavat kokemuksen suunnittelutyön eri vaiheista ja työkalut toiminnan jatkamiseksi koulutuksen jälkeen. Toimintaa kehitetään yhdessä oppilaiden ja heidän vanhempiensa sekä muiden organisaation jäsenten kanssa.

Tasa-arvolakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Uudistuksen myötä toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluvelvollisuus tulee myös perusopetuksen kouluille. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu on kuulunut osaksi toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen velvollisuuksia jo vuodesta 2005 lähtien.

Tasa-arvosuunnittelu on havaittu hyväksi keinoksi edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista. Tasa-arvon lisäämisen ja kiusaamisen ennaltaehkäisyn ohella sillä on yhtymäkohtia esimerkiksi lasten moninaisuuden huomioimiseen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Lain odotetaan astuvan voimaan elokuussa 2016 samanaikaisesti uuden opetussuunnitelman myötä. Näiden kahden perusopetusta määrittävän asiakirjan yhtäaikainen työstäminen nähdäänkin hyödyllisenä. Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu voidaan linkittää ajankohtaiseen opetussuunnitelman uudistustyöhön.

Tutkimusperustainen opettajankoulutus on yksi Oulun yliopiston strategisista kehittämisaloista. Myös tässä täydennyskoulutuksessa on lähdetty tutkimusperustaisesti liikkeelle ja aineistoa on kerätty pilottipaikkakunnilta Oulusta, Sodankylästä ja Sotkamosta. Toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaissuunnittelua perusopetuksessa käsittelevä koulutus hyödyntää alan asiantuntijoiden ja tutkijoiden viimeisintä tietoa. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama, ja sen järjestää Oulun yliopiston nais- ja sukupuolentutkimus.

Koulutuksen neljäs kurssi ”Tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena” alkaa perjantaina 25.4.2014 järjestettävällä seminaaripäivällä. Koulutukseen otetaan vielä osallistujia.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Mervi Heikkinen, Oulun yliopisto, nais- ja sukupuolentutkimus
puh. 0294 48 3817, sähköposti: mervi.heikkinen (at) oulu.fi

http://tasa-arvosuunnittelua.blogspot.fi/

 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs