Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Kasvua ja kehitystä Etelä-Pohjanmaalle kansainvälisistä verkostoista ja hankkeista

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kasvua ja kehitystä Etelä-Pohjanmaalle kansainvälisistä verkostoista ja hankkeista

Tiedote.
Julkaistu: 20.01.2015 klo 14:32
Julkaisija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

SeAMKin Hyppy maailmalle -hanke ja Etelä-Pohjanmaan liitto järjestävät ajankohtaisen tilaisuuden keskeisistä EU-rahoitusohjelmista Seinäjoella (pääpaino Interreg-ohjelmissa).

Aika: keskiviikko 28.1.2015, klo 12.00–16.00

Paikka: Frami B, auditorio 2 (Kampusranta 9, Seinäjoki)


Tilaisuuden nimekkäät puhujat esittelevät keskeiset EU:n kansainväliseen alueiden yhteistyöhön tähtäävät rahoitusohjelmat kaudella 2014–2020:

  • rajat ylittävä yhteistyö – Botnia-Atlantica
  • valtioiden välinen yhteistyö – Interreg Baltic Sea Region
  • koko EU:n kattava alueiden välinen yhteistyö – Interreg Europe ja Espon.


Tilaisuuden puhujat ovat hanketyön asiantuntijoita kansalliselta tasolta. Esimerkiksi aluekehitysneuvos Harry Ekestam (TEM) esittelee Interreg Europe ja Baltic Sea Region -ohjelmia. Suomen Itämeren suurlähettiläs Erja Tikka (UM) puolestaan kertoo Itämeri-strategiasta, johon Interreg-hankkeet usein pohjautuvat. Lisäksi tilaisuudessa jaetaan eteläpohjalaisten toimijoiden kokemuksia aiemmista Interreg-hankkeista.

EU-rahoitusta voivat hakea yritykset, oppilaitokset, järjestöt, tutkimuslaitokset, kunnat, seutukunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden odotetaankin osallistuvan sankoin joukoin tilaisuuden antiin.

Ohjelma ohessa liitteenä.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Pia Oksman, pia.oksman2@seamk.fi, puh. 040 680 7540

Kansainvälinen hankerahoitus – mitä, miksi?

Viime aikojen muutokset toimintaympäristöissä ovat nostaneet kansainvälistymisen merkitystä esiin usealla eri tasolla. Euroopan unioni on lisännyt kansainvälisissä verkostoissa tapahtuvaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyölle suunnattavaa rahoitusta useassa rahoitusohjelmassa. Kun samaan aikaan kansallisen rahoituksen määrä pienenee, nousee kansainvälisen hankerahoituksen hyödyntäminen parrasvaloihin entistä voimakkaammin. Myös Etelä-Pohjanmaalla kansainvälistymisen tuomat myönteiset vaikutukset on tiedostettu ja toimenpiteisiin on ryhdytty, jotta maakunnan kansainvälistymisastetta saataisiin nostettua. Hankkeiden toteuttaminen kansainvälisissä verkostoissa on nykypäivää ja tulevaisuutta.

Euroopan unionin rahoitusohjelmat tarjoavat ohjelmakaudella 2014–2020 uudenlaisella tavalla rahoitusta korkeakoulujen ja pk-yritysten toteuttamille hankkeille. Pk-yritykset ovat työllisyyden ja talouskasvun vetureita, joten niiden tarpeisiin on kiinnitetty uudella ohjelmakaudella erityistä huomiota.

Rahoitusohjelmissa painotetaan usean eri tahon välistä yhteistyötä. Hankkeissa tulisi olla mukana tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden ohella pk-yrityksiä, jotka tarjoavat ensiarvoisen tärkeää tietoa ja käytännön kokemuksia. Myös julkisten organisaatioiden mukanaolo on tärkeää. Menestyksekkäät yhteistyöhankkeet tarjoavat osapuolille usein myönteistä kokemusta. Esimerkiksi pk-yritykselle yhteistyöhankkeisiin osallistuminen tarkoittaa varsin matalaa kynnystä lähteä mukaan kansainvälisiin puiteohjelmiin. Yhteistyöhankkeissa toimiminen voi myös tarjota yrityksille tärkeitä referenssejä, joista on hyötyä myöhemmissä vaiheissa, esimerkiksi jos yritys hakee itsenäisesti rahoitusta yksinomaan pk-yrityksille suunnatuista rahoitusohjelmista.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Seinäjoella toimivien yliopistojen yksiköt ja muut kehittämisorganisaatiot ovat viime vuosina osallistuneet useaan kansainväliseen hankkeeseen, kuten Interreg- ja Erasmus-hankkeisiin. Hankkeissa on syntynyt uusia vakiintuneita toimintamalleja, tietoa ja kansainvälisiä verkostoja, joista on hyötyä vielä pitkään hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Konkreettinen esimerkki toteutetuista Interreg-hankkeista Etelä-Pohjanmaalla on terveysteknologiaan pureutuvat hankkeet, joihin ovat osallistuneet Etelä-Pohjanmaan Kehittämiskeskus ry:n lisäksi muutama muu organisaatio Etelä-Pohjanmaalta. Toisessa hankkeessa pureuduttiin siihen, voidaanko eHealthin avulla ehkäistä perusterveydenhuollon työntekijöiden ammatillista eristäytymistä ja aivovuotoa harvaan asutuilla alueilla. Toisessa Interreg-hankkeessa pyrittiin puolestaan vahvistamaan ikääntyvän väestön kykyä hyödyntää terveysteknologiaa kroonisten sairauksien itsehoidossa ja monitoroinnissa. Lisätietoja ko. hankkeista EPTEKin nettisivuilta: http://www.eptek.fi/index.php?page=paattyneet-hankkeet

Kansainväliset hankkeet mahdollistavat innovatiivisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttamisen, joka tukee Etelä-Pohjanmaan kasvua ja kehitystä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttama Hyppy maailmalle – Etelä-Pohjanmaan ruokaketjun Euroopan yhteydet -hanke edistää korkeakoulusektorin ja pk-yritysten kansainvälistymistä useiden toimenpiteiden avulla. Hankkeen tavoitteena on selvittää pk-yritysten intressit tutkimusyhteistyöhön ja kansainvälisen rahoituksen hakemiseen yhteistyössä korkeakoulujen kanssa, aktivoida pk-yrityksiä mukaan kansainvälisiin hankkeisiin ja sitä kautta edesauttaa yritysten kansainvälistymistä, kasvua ja innovaatioita. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Liitetiedostot

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 4500 opiskelijaa ja vuosittain lähes 500 ulkomaista opiskelijaa. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä. 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs