Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Kari-Pekka Tampiosta Vuoden Tilaaja 2015

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

Kari-Pekka Tampiosta Vuoden Tilaaja 2015

Tiedote.
Julkaistu: 17.11.2015 klo 17:00
Julkaisija: Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

Hyvä tilaajaosaaminen on perusedellytys investointihankkeen onnistumiselle. Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL haluaa nostaa esille hyvän tilaajaosaamisen merkitystä palkitsemalla Vuoden tilaajan.

Vuoden tilaaja valittiin jäsenyritysten asettamien ehdokkaiden joukosta seuraavien kriteerien perusteella:

1)    Vuoden tilaajalla on hyvä kokonaisnäkemys hankintaprosessista ja kyky välittää työn tavoitteet osapuolille.

2)    Hän edistää osapuolten yhteistyötä ja noudattaa reiluja pelisääntöjä.

3)    Hän panostaa lopputuotteen laatuun ja elinkaarivaikutuksiin.

4)    Vuoden tilaaja tekee päätökset sovitussa aikataulussa sekä varmistaa riittävät, asiantuntevat resurssit tilaajatehtävien hoitamiseen.

5)    Hän tekee yhteistyötä ja edistää toimialansa kehittymistä myös hankkeiden ulkopuolella.

Lukuisten erinomaisten kandidaattien joukosta SKOLin hallitus on valinnut Vuoden Tilaajaksi 2015 Kari-Pekka Tampion, joka toimii Tulevaisuuden Sairaala 2030-uudistamisohjelman ohjelmajohtajana Oulun Yliopistollisessa Sairaalassa.

Kari-Pekka Tampio on kehittänyt parhaan toteutusmuodon johtamalleen hankeohjelmalle keräämällä perusteellisesti kokemuksia aiemmista hankkeista ja käymällä laajaa markkinavuoropuhelua ennen kilpailutusten käynnistämistä. Hän on avannut selkeästi suurhankkeen kokonaisohjelman sisällön ja lopputuloksen toiminnalliset tavoitteet kaikille osapuolille. Positiivisella toimintaotteellaan Tampio luo ja edistää osapuolten hyvää yhteistyötä, innovaatioita ja avointa kommunikaatiota.

Tampio ohjaa ja tukee suunnittelua ja viestii tilaajan tahtotilaa johdattaen työtä kohti toiminnallisen tehokkuuden ja elinkaaritavoitteiden saavuttamista. Hän huolehtii oikea-aikaisesta päätöksenteosta joka tasolla mm. valmistelemalla päätöksentekoaineiston asiantuntevasti, laadukkaasti ja aina ajoissa. Uudistamisohjelman johtajana hän kehittää uusia toimintatapoja koko toimialan näkökulmasta ja huolehtii myös oman osaamisensa jatkuvasta kehittämisestä.

Kari-Pekka Tampiolla on 25 vuoden monipuolinen kokemus suunnittelusta, rakennuttamisesta, projektinjohdosta ja hankinnoista. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on työskennellyt mm. Pöyryn, Kemiran ja Pohjolan Voiman palveluksessa. Tampio on suorittanut sekä koneautomaation, rakentamisen että logistiikan ja palvelujohtamisen akateemiset loppututkinnot Suomessa, ja lisäksi rakennuttamisen ylemmän korkeakoulututkinnon Englannissa.

 

Lisätietoja:

Matti Mannonen, SKOL ry

puh. 040 544 7047

matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi

www.skolry.fi

 

 

SKOL ry on suunnittelu- ja konsultointialan yritysten työnantajajärjestö ja samalla yksi Teknologiateollisuuden viidestä päätoimialasta. Edistämme hyvää suomalaista suunnittelua ja konsultointia, joka ratkaisee yhteiskunnan ja elinkeinoelämän merkittäviä tulevaisuuden haasteita.

SKOLin jäsenyritykset toimivat vastuullisina, puolueettomina ja riippumattomina asiantuntijoina ja suunnittelijoina teollisuuden, rakentamisen ja yhteiskunnan kehittämisessä ja investoinneissa Suomessa ja kansainvälisesti. Alan tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kehittää huipputason suomalaista osaamista.

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs