Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Kaatumisia ja niiden kalliita seurauksia voidaan ehkäistä

Suomen Fysioterapeutit ry

Kaatumisia ja niiden kalliita seurauksia voidaan ehkäistä

Tiedote.
Julkaistu: 23.11.2011 klo 09:13
Julkaisija: Suomen Fysioterapeutit ry

Suomen Fysioterapeutit julkistaa 23.11.2011 Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiauosituksen.

Kaatumiset ovat yleisiä ja niiden seuraukset voivat olla iäkkäillä erityisen vakavia. Nyt julkaistava Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus esittelee tutkimuksiin perustuvia kaatumisten ehkäisykeinoja ja kaatumisia ennustavia mittareita.

Kaatumisista aiheutuu Suomessa vuosittain mm. 7 000 lonkkamurtumaa, ja kaatumisen seurauksena yli 1 000 iäkästä kuolee vuosittain. Kaatumisvammojen hoito on kallista, sillä yhden lonkkamurtuman ensimmäisen vuoden kustannukset ovat noin 20 000 euroa. Vaikka kaatumisesta ei seuraisikaan vammaa, voi kaatuminen aiheuttaa tai lisätä kaatumispelkoa. Kaatumisen pelko rajoittaa liikkumista ja heikentää toimintakykyä.

Tasapainoa parantava ja lihasvoimaa lisäävä harjoittelu ehkäisee tehokkaimmin kotona asuvien iäkkäiden kaatumisia ja kaatumisvammoja.  Liikuntaharjoittelu on myös keskeinen osa kaatumisten ehkäisyä iäkkäillä, jotka ovat hoivapalveluissa tai sairaalahoidossa. Tärkeintä on harjoittelun monipuolisuus, säännöllisyys ja nousujohteisuus.

Kodin ja elinympäristön turvallisuudella, esimerkiksi valaistuksella, on merkitystä kaatumisten ehkäisyssä. Liikkumisen apuvälineet tukevat ja turvaavat iäkkään henkilön liikkumista, mutta ne voivat myös lisätä kaatumisia ja kaatumisvammoja.

Liikuntaharjoittelun suunnittelussa fysioterapeutilla on keskeinen rooli. Päivittäisen liikunnan ja säännöllisen harjoittelun toteutumiseksi tarvitaan kuitenkin kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyötä. Liikuntaharjoittelu on yksi kustannustehokkaimmista kaatumisen ehkäisykeinoista.

Fysioterapiasuosituksen tavoitteena on tehostaa kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyä, vaaratekijöiden tunnistamista sekä parantaa fysioterapian vaikuttavuutta ja yhtenäistää valtakunnallisia fysioterapiakäytäntöjä. Suomen Fysioterapeuttien suositukset perustuvat satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista saatuun näyttöön.Suositus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:

http://www.terveysportti.fi/dtk/sfs/avaa?p_artikkeli=sfs00003
Hyvä fysioterapiakäytäntö -hanke


Hyvä fysioterapiakäytäntö  –hankkeessa tuotetaan näyttöön perustuvia, suomalaiseen terveydenhuoltoon soveltuvia fysioterapiasuosituksia ja edistetään tieteelliseen näyttöön perustuvia fysioterapiakäytäntöjä. Fysioterapiasuositukset ovat parhaiden fysioterapian asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja fysioterapian vaikuttavuudesta yksittäisissä sairauksissa. Suositukset eivät korvaa fysioterapeutin tai lääkärin omaa arviota yksittäistä potilasta koskevassa päätöksenteossa. 


Lisätiedot: 

Kehittämisasiantuntija Heli Kangas, Suomen Fysioterapeutit p. (09) 5422 7547

Suomen Fysioterapeutit on fysioterapeuttien ja fysioterapiaopiskelijoiden ammatillinen järjestö, jossa jäseniä on lähes 9 000. Liiton julkaisema Fysioterapia-lehti on alan ainoa suomenkielinen ammattilehti.

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs