Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Fler prover från sälar som blivit bifångst vid fiske efterlyses

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Fler prover från sälar som blivit bifångst vid fiske efterlyses

Pressmeddelande.
Publicerad: 09.07.2012 kl. 11:14
Utgivare: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Sälar orsakar skada för kustfisket genom att äta fisk och förstöra fångstredskap. En säl som hamnar i ett fångstredskap är ett problem för både fiskaren och sälstammen. I det internationella projektet ECOSEAL utreder Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet sälarnas näringsintag och inverkan särskilt på kustfisket samt effekten av dödlighet som orsakas av människan på sälstammarna. Forskarna efterlyser ytterligare prover särskilt från sälar som fångats som bifångst vid fiske.

Sälprover insamlas från både gråsälar och vikare som fångats genom jakt och som bifångst vid fiske i Finland, Sverige och Estland. I Finland är målområdet Finska vikens, Skärgårdshavets och Bottenhavets kust samt Åland. Forskarna hoppas på att få prover från sammanlagt 180 sälar i Finland. För närvarande har man fått prover från 39 sälar i Finland, 29 sälar i Estland och 13 sälar i Sverige. Största delen av proverna från Finland och Sverige kommer från sälar som fångats genom jakt, medan de estniska proverna är från sälar som blivit bifångst vid fiske. Forskarna efterlyser fler prover särskilt från sälar som blivit bifångst vid fiske och andra sälar som orsakat skador även från Finland och Sverige för att få en så heltäckande bild som möjligt av sälarnas näringsintag och de skador som sälar orsakar.

Fiskare drar nytta av ECOSEAL-projektet eftersom projektet för första gången utreder sälarnas näringsintag och de skador som sälar orsakar så heltäckande som möjligt. Utöver en grundlig undersökning av sälarnas näringsintag utreds även vilken del av sälpopulationen som orsakar skador för fisket. I augusti–september kommer Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet dessutom att intervjua fiskare om sälskadorna, om bifångsten och om vad fiskarna tycker att man borde göra åt saken. Med hjälp av denna information blir det förhoppningsvis möjligt att minska skadorna.

Anvisningar för provtagning

Anvisningar för provtagning och inlämning av nödvändiga uppgifter finns på Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets webbsida http://www.rktl.fi/svenska/vilt/salar/ecoseal/provtagning_pa_sal.html. Genom analys av proverna utreds sälarnas näringsintag på både kort och lång sikt under en period som till och med kan utsträcka sig över flera månader. För att bestämma sälens ålder från hörntanden behövs sälens underkäke, och honornas fortplantningsläge utreds från könsorganen.
För det extra arbete som provtagningen och sändningen av proverna till forskningsanstalten medför betalas ett arvode. I mån av möjlighet kan vi hämta en hel säl för tagning av prover.

Projektet ECOSEAL genomförs i samarbete med Finland, Sverige och Estland. Projektet finansieras av EU:s program Central Baltic Interreg IV A 2007–2013, NTM-centralen i Egentliga Finland och följande projektpartner: Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Helsingfors universitet, Sveriges lantbruksuniversitet SLU och Estlands havsinstitut vid Tartu universitet.

Mer information vid Vilt- och fiskeriinstitutet ger:

projektchef Raisa Tiilikainen, fornamn.efternamn@rktl.fi, tel. 040 548 0183


 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs