Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Ekosementistä vauhtia epäorgaanisten teollisuusjätteiden kiertotalouteen

Oulun yliopisto

Ekosementistä vauhtia epäorgaanisten teollisuusjätteiden kiertotalouteen

Tiedote.
Julkaistu: 09.05.2016 klo 11:16
Julkaisija: Oulun yliopisto

Oulun yliopisto, CECIRE-tutkimushanke
Tiedote 9.5.2016

Ekosementistä vauhtia epäorgaanisten teollisuusjätteiden kiertotalouteen

Kaivos-, metalli-, kemian ja energiateollisuudessa syntyvät epäorgaaniset jätteet ovat määrältään suurin vuosittainen jäte-erä Suomessa, lähes sata miljoonaa tonnia. Oulun yliopistossa on käynnissä kolmivuotinen tutkimushanke Cement From and For Circular Economy, CECIRE, jossa kehitetään teollisuuden epäorgaanisista jätteistä ja sivuvirroista valmistettavaa ekosementtiä (nk. kalsiumalumiinisulfaattibeliitti-sementtiä).

Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta hyödyntää ekosementtiä muiden epäorgaanisten teollisuusjätteiden tuotteistamisessa ja niistä liukenevien haitallisten komponenttien stabiloinnissa. Kehitettävän sementin valmistuksen ominaisenergiankulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat noin 20–30 prosenttiapienemmät kuin yleisesti käytetyn Portland-sementin vastaavat arvot.

CECIRE-hankkeen tavoitteena on materiaalitehokkuuden parantamisen ohella lisätä jätteiden arvoa kehittämällä niistä uusia tuotteita ja testaamalla uusia käyttösovelluksia. Samalla kehitetään uusia epäorgaanisten mineraalisten materiaalien jätehallinnan toimintamalleja ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia epäorgaanisten jätemateriaalien kiertotalouteen.

Hankkeen toteuttavat Oulun yliopiston prosessimetallurgian ja kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksiköt, jotka kuuluvat Uudet epäorgaaniset materiaalit ja kiertotalous -tutkimusyhteisöön. Vastuullisena johtajana toimii professori Timo Fabritius ja projektipäällikkönä yliopisto-opettaja Pekka A. Tanskanen.

CECIRE–hankkeen budjetti on 700 000 euroa, josta pääosa katetaan Tekesin Green Growth – Tie kestävään talouteen -ohjelmasta tulevalla rahoituksella ja loput Oulun yliopiston ja teollisuuslaitosten rahoituksella. Teollisuudesta hankkeeseen osallistuvat Yara Suomi Oy, Ekokem Oy, Outokumpu Stainless Oy, Boliden Harjavalta Oy ja Boliden Kokkola Oy. Hanke toteutetaan 1.1.2016–31.12.2018.

Lisätietoja:
yliopisto-opettaja Pekka A. Tanskanen, Oulun yliopisto, prosessimetallurgian tutkimusyksikkö, puh. 050 350 7101, sähköposti: pekka.a.tanskanen@oulu.fi

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs