Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Askel kohti kattavampia perinnöllisen rintasyöpäalttiuden geenitutkimuksia

Oulun yliopisto

Askel kohti kattavampia perinnöllisen rintasyöpäalttiuden geenitutkimuksia

Tiedote.
Julkaistu: 07.08.2014 klo 08:26
Julkaisija: Oulun yliopisto

 

Oulun yliopisto
Syöpägenetiikan ja tuumoribiologian laboratorio
Tiedote 7.8.2014

Askel kohti kattavampia perinnöllisen rintasyöpäalttiuden geenitutkimuksia

Laaja kansainvälinen tutkimus vahvistaa PALB2 geenin merkitystä kliinisesti merkittävänä rintasyöpäalttiustekijänä aikaisemmin tunnistettujen BRCA1 ja BRCA2 geenien ohessa. Tutkimus on julkaistu New England Journal of Medicine -lehdessä 7.8.

Suomalaisjohtoinen työryhmä osoitti vuonna 2006 ensimmäisenä maailmassa synnynnäisen PALB2 geenimutaation yhteyden suurentuneeseen riskiin sairastua rintasyöpään (Erkko ym. Nature 2007). Tämän jälkeen useat kansainväliset ryhmät ovat löytäneet omissa tutkimusaineistoissaan joukon muita rintasyöpäalttiuteen liittyviä virheitä samassa geenissä.

Nyt julkaistu tutkimus osoitti, että naisilla, joilla on harvinainen PALB2 geenin mutaatio, on keskimäärin 35 %:n riski sairastua rintasyöpään 70 ikävuoteen mennessä. Sairastumisriski oli kuitenkin merkittävässä määrin riippuvainen suvun syöpätaustasta. PALB2 mutaatiokantajilla, joilla oli suvussaan enemmän rintasyöpätapauksia, oli myös itsellään keskivertolukua suurempi riski sairastua syöpään.

Poiketen BRCA1/2 geenimutaatioiden kantajista, joilla sekä rinta- että munasarjasyöpäriski on suurentunut, PALB2 mutaatiokantajilla ei havaittu merkittävästi kohonnutta riskiä muulle kun rintasyövälle.

Nyt julkaistuista tutkimustuloksista on hyötyä erityisesti perinnöllisyysneuvonnassa: geenitesti voidaan ottaa kliiniseen käyttöön ja tunnistetut PALB2 mutaation kantajat voidaan ohjata tehostetun syöpäseurannan pariin. Kuten muussakin perinnöllisessä syöpäalttiudessa, rintojen tutkimiseen suositellaan MRI-kuvantamismenetelmää.

PALB2 vialliset solut ovat myös osoittautuneet sensitiivisiksi uuden luokan lääkkeille, PARP inhibiittoreille, joita tutkitaan tällä hetkellä BRCA1/2 mutaatioihin liittyvien rintasyöpien hoidossa. On mahdollista, että nämä lääkkeet toimivat myös PALB2 mutaatioihin liittyvissä rintasyövissä.

Rintasyöpäalttiuden perinnöllisyysneuvonnan, kantajadiagnostiikan, syöpäseurannan sekä hoitojen kannalta on tärkeätä tunnistaa avaingeenit merkittävästi kohonneen rintasyöpäriskin taustalta. Lisäksi tarkat arviot kunkin tekijän vaikutuksesta syöpäriskiin ja taudin luonteeseen ovat tarpeen. Nyt toteutuneessa kansainvälisessä hankkeessa oli mukana myös useita suomalaisia tutkimusryhmiä.

BRCA1 ja BRCA2 ovat tällä hetkellä tärkeimmät perinnölliseen rintasyöpäalttiuteen liittyvät geenit. Molemmat tekijät vaikuttavat keskeisesti solujen kykyyn korjata DNA-vaurioita. Kyseisten geenien toimintaa häiritsevät mutaatiot kasvattavat merkittävästi kantajien syöpäriskiä, ja tästä syystä näiden geenien mutaatioita selvitetään maailmanlaajuisesti osana rintasyövän perinnöllisyysneuvontaa.

Syöpäriskin lisäksi tutkittavan henkilön mutaatiostatus vaikuttaa kasvaimen ominaispiirteisiin, taudin luonteeseen ja hoitovasteeseen. NEJM:ssa julkaistun laajan kansainvälisen konsortiotutkimuksen tulokset vahvistavat entisestään BRCA1 ja BRCA2 proteiinien kanssa keskeisesti vuorovaikuttavan PALB2:n merkitystä perinnöllisen rintasyöpäalttiuden aiheuttajana. Niinpä PALB2 näyttäisi olevan hyvä kandidaatti myös pitkään etsityksi ”BRCA3:ksi”, ja tässä ominaisuudessa PALB2 geenimuutoksia suositellaan testattavaksi nykyisten BRCA1 ja BRCA2 geenimuutosten ohella perinnölliseen rintasyöpäalttiuteen liittyvässä kliinisessä diagnostiikassa.

Oulun yliopistollisen sairaalan perinnöllisyyspoliklinikassa onkin vuodesta 2013 alkaen tarjottu BRCA1/2 mutaationegatiivisiksi jääneille tapauksille mahdollisuutta suomalaisen PALB2 perustajamutaation kantajatestaukseen. Mutaatiokantajille on tarjottu tehostettua syöpäseurantaa.

Nyt julkaistuun tutkimukseen osallistui tutkijoita 17 keskuksesta ja kahdeksasta eri maasta. Suomesta mukana oli tutkijoita neljästä yliopistosta tai yliopistollisesta sairaalasta (Oulu, Itä-Suomi/Kuopio, Tampere ja Helsinki).

Suomalaisryhmien tutkimuksen tärkeimmät rahoittajat paikallisten yliopistojen ja sairaanhoitopiirien ohessa olivat Syöpäsäätiö, Suomen Akatemia (myös huippuyksikkörahoitusta) ja Sigrid Juséliuksen säätiö.

Tutkimus on julkaistu New England Journal of Medicine -lehdessä 7.8.2014: Antoniou ym., Inherited loss-of-function mutations in PALB2 and breast cancer risk.

Lisätietoja:

Professori Robert Winqvist
Oulun yliopisto ja Biocenter Oulu sekä Pohjois-Suomen Laboratoriokeskus NordLab Oulu
Syöpägenetiikan ja tuumoribiologian laboratorio
Puh. 08 315 3228 tai 040 5727012
Sähköposti: robert.winqvist@oulu.fi

Dosentti Jukka Moilanen
Oulun yliopisto ja OYS, perinnöllisyyslääketiede
Puh.  08 315 3218
Sähköposti: jukka.moilanen@ppshp.fi

Apulaisprofessori Arto Mannermaa
Itä-Suomen yliopisto, Itä-Suomen Syöpäkeskus ja KYS
Puh. 040 3552752
Sähköposti: arto.mannermaa@uku.fi

Professori Anne Kallioniemi
Tampereen yliopisto, BioMediTech/Syöpägenomiikka
Puh. 050 437 2645
Sähköposti: anne.kallioniemi@uta.fi

Professori Kristiina Aittomäki
HYKS Kliinisen genetiikan yksikkö
Puh. 09 4717 2187
Sähköposti: kristiina.aittomäki@hus.fi

Dosentti Heli Nevanlinna
HYKS, Naistenklinikka
Puh. 09 4717 1750
Sähköposti: heli.nevanlinna@hus.fi

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs