Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » Alueelliset ja paikalliset painotukset näkyvät vahvasti maaseudun kehittämisessä

Maa- ja metsätalousministeriö

Alueelliset ja paikalliset painotukset näkyvät vahvasti maaseudun kehittämisessä

Tiedote.
Julkaistu: 28.10.2015 klo 10:15
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseudun kehittämiseen osallistuu Suomessa laaja joukko toimijoita niin paikalliselta, alueelliselta kuin kansalliselta tasolta. Maa- ja metsätalousministeriö on teettänyt selvityksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 eri tason toimijoiden kehittämissuunnitelmien vaikuttavuudesta.

Selvityksen mukaan alueellisille ja paikallisille painotuksille on annettu Suomessa paljon tilaa, sillä alueet ovat päässeet määrittelemään itse omat tavoitteensa.
– Kuten selvityksessäkin todetaan, ministeriön alueille antamaa mahdollistavuutta voidaan pitää rohkeana valintana. Maaseudun kehittämisen vapauksia ja vastuuta on uskallettu siirtää maaseutua käytännössä kehittäville. Suomessa maaseutua kehitetään ennen kaikkea alueilla, ja siitä haluamme pitää kiinni myös jatkossa, neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.

Kun alueellisille ja paikallisille painotuksille annetaan tilaa, voi sen kääntöpuolena olla ydinteemojen strategisen kokonaisnäkemyksen hämärtyminen. Kun alueellisen tason tarkastelusta siirryttiin paikallisen tason kehittämissuunnitelmien tarkasteluun, näyttäytyivät kehittämissuunnitelmat kuitenkin yhä tavoitteellisempina ja ohjelmallisen kehittämisotteen omaavina.
– Paikallistason kehittämistyötä tekevien Leader-ryhmien toiminta on arvioitu ansiokkaaksi niin kansallisella tasolla kuin eurooppalaisissakin vertailuissa. Leader-ryhmien asemaa paikallistoimijoiden ja hallinnon välimaastossa voikin pitää erityislaatuisena, Sihvola toteaa.

Pääosin ohjelmankauden 2007–2013 toteutukseen ollaan tyytyväisiä joka tasolla, vaikkakin tavoitteiden moninaisuus ja seurantatietojen puutteellisuus tekevät arvioinnista haastavaa. Tulostietojen valossa onnistunut yhteistyö alueiden sisällä kytkeytyy selvästi saavutettuihin tuloksiin.

Seitsenvuotisen ohjelmakauden aikana toimintaympäristössä on ehtinyt tapahtua monia muutoksia, keskeisimpänä maailmantalouden taantuminen. Maaseudun kehittäjillä on yhä tärkeämpi rooli paikallisen elinvoiman rakentajina sekä lähipalveluiden tuottajina. Muutoksille on oltava hereillä myös jatkossa: esimerkiksi maahanmuutto voi tarjota uusia mahdollisuuksia maaseutualueille.

Selvityksen toteutti MDI Public Oy:n, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian, Avaintaito Osuuskunta Suomen ja Ruralia-instituutin muodostama konsortio. Analyysin pohjana olivat ELY-keskusten ja Leader-ryhmien toteuttamat alueelliset ja paikalliset maaseudun kehittämissuunnitelmat 2007–2013 ja niiden toteutus.  Arviointi koostui muun muassa kirjallisen materiaalin analyysistä, haastatteluista, kyselyistä ja neljästä ALPAKKA-leiristä.  

Lisätiedot: Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.mmm.fi/alueellisuus

Maa
- ja metsätalousministeriö: Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, p. 0295 162 264, etunimi.sukunimi@mmm.fi
MDI
: Design Director Janne Antikainen, p. 040 764 1829, janne.antikainen@mdi.fi

 

 

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs