Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Tiede ja tutkimus » AKVA-tutkimusohjelman hankkeet valittu

Suomen Akatemia

AKVA-tutkimusohjelman hankkeet valittu

Tiedote.
Julkaistu: 09.05.2012 klo 12:04
Julkaisija: Suomen Akatemia

Suomen Akatemia on valinnut uuden AKVA-tutkimusohjelman hankkeet. Akvaattisten luonnonvarojen kestävä hallinta -tutkimusohjelmassa rahoitetaan kaikkiaan 12 tutkimushanketta yhteensä 11 miljoonalla eurolla.  Erityisen monitieteisessä tutkimusohjelmassa paneudutaan veden, vesialueiden ja veden käytön tutkimukseen muun muassa ympäristöntutkimuksen, oikeustieteen ja kulttuurin tutkimuksen näkökulmista.

AKVA-tutkimusohjelman aiehakuun jätettiin kaikkiaan 65 hakemusta, joista 33 hankkeelta pyydettiin varsinainen hakemus haun toiselle kierrokselle. Rahoitusta saaneista 12 tutkimushankkeesta kymmenen on useiden tutkimusryhmien muodostamia konsortioita. AKVA-ohjelman tutkimusta tehdään Helsingin, Oulun, Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Aalto-yliopistossa. Tutkimuslaitoksista ohjelmassa ovat mukana Suomen ympäristökeskus (SYKE), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), Metla ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ilkka Miettisen (THL) johtamassa hankkeessa tutkitaan veden kestävää käyttöä ja vesiturvallisuutta. Tutkimuksessa selvitetään mikrobiologisten ja kemiallisten haitta-aineiden lähteitä, käyttäytymistä ja kulkeutumista vesistössä. Lisäksi arvioidaan epäpuhtauksien terveysvaikutuksia ja uhkien hallintakeinojen taloudellisia vaikutuksia. Kokeellinen osa keskittyy Kokemäenjoen veden ja tekopohjaveden laadun vaihteluihin. Vedestä mitataan patogeenisten mikrobien ja haitallisten kemikaalien kuten lääkeaineiden ja makeutusaineiden pitoisuuksia. Matemaattisilla malleilla tarkastellaan mikrobien ja haitta-aineiden kulkeutumista vesistössä, juomaveden mikrobien ja haitta-aineiden terveysvaikutuksia sekä taloudellisia vaikutuksia eri riskinhallintavaihtoehdoilla. Tutkimuskonsortiossa ovat THL:n lisäksi mukana SYKE ja VATT.

Maankäytön toimenpiteet kuten pohjavesien pumppaus on uhka pohjavesille, sillä se voi laskea pohjaveden pintaa ja heikentää pohjavesivaroja. Björn Klöven (Oulun yliopisto) johtamassa tutkimuksessa lisätään tietoa pohjavesien ekosysteemeistä ja siitä, miten pohjavesivaroja ja maankäyttöä pitäisi tulevaisuudessa ohjata. Pohjavesivirtauksen muuttuminen voi vaikuttaa pohjavedestä riippuviin ekosysteemeihin, joissa on runsas biodiversiteetti, mutta joiden toiminta tunnetaan toistaiseksi huonosti. Kokonaisvaltainen vesien hoito ei ole kiinnittänyt riittävästi huomioita pohjavesiin ja pohjavesien ekosysteemeihin. Tulevaisuudessa tarvitaan pohjaveden käytön ja ekosysteemin tarpeiden parempaa yhteensovittamista. Hankkeen aikana tutkitaan erilaisia ekosysteemejä kuten lähteitä, puroja ja suppajärviä, jotka saavat suuren osan vedestä harjumuodostumien pohjavedestä.

Tutkimusohjelmassa perehdytään myös veden kulttuurisiin merkityksiin. Arja Rosenholmin (Tampereen yliopisto) johtamassa hankkeessa selvitetään kielen, kirjallisuuden, kulttuurin, historian, tekniikan ja ympäristötieteiden näkökulmasta mitä vesi on merkinnyt ihmisille eri aikoina ja eri paikoissa: esimerkiksi sitä, miten vesi koetaan arjessa ja miten vesi on esitetty kielessä sekä kirjallisuuden ja kulttuurin tuotteissa. Tutkimuksen tavoitteena on veteen liitettyjen arvojen, merkitysten, mahdollisuuksien ja uhkakuvien kriittinen uudelleenarviointi monitieteisestä näkökulmasta. Kokoavana kuvana on veden ymmärtäminen kulttuurisena tilana, joka on sidoksissa historiaan, kulttuuriin, kieleen, teknologiaan ja taiteellisiin esityksiin.

 

Kaikki AKVA-tutkimusohjelman hankkeet ohjelman verkkosivuilla www.aka.fi/akva

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Paavo-Petri Ahonen, p. 09 7748 8285, paavo-petri.ahonen(at)aka.fi

 

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. 09 7748 8369

riitta.tirronen(at)aka.fi

Suomen Akatemian verkkosivut www.aka.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Hae kategoriasta

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs