Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Yhtenäiset hoitokäytännöt varmistavat kansalaisten parhaan mahdollisen hoidon

Suomen sairaanhoitajaliitto

Yhtenäiset hoitokäytännöt varmistavat kansalaisten parhaan mahdollisen hoidon

Tiedote.
Julkaistu: 06.02.2013 klo 07:00
Julkaisija: Suomen sairaanhoitajaliitto

Terveydenhuollon tehokkuusvaatimukset eri puolilla maailmaa haastavat alan toimijat kiinnittämään entistä enemmän huomiota käytössä oleviin hoitomenetelmiin ja niiden vaikuttavuuteen. Oikean ja tehokkaan hoidon valinta edellyttää, että päätökset perustuvat parhaaseen mahdolliseen tietoon.  

Tavoitteena on potilaan mahdollisimman hyvä ja vaikuttava hoito

Näyttöön perustuva toiminta on parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä potilaan hoidossa sekä hänen läheistensä huomioimisessa. Tutkitun tiedon lisäksi siinä otetaan huomioon potilaan oma näkemys ja hoitohenkilöstön kokemustieto.

- Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen on tärkeä osa terveydenhuollon kehittämistä potilaan parhaaksi. Yhdenmukaiset hoitokäytännöt varmistavat, että kansalaiset saavat yhtäläistä, tasa-arvoista ja parasta mahdollista hoitoa. Potilaan hyvä hoito tarkoittaa myös sitä, että hoidon laatu ei vaihtele hoitopaikasta ja hoidon toteuttajasta riippuen, sanoo tutkimusjohtaja Arja Holopainen Hoitotyön tutkimussäätiöstä.

Apuna hoitoa ohjaavat suositukset

Suomessa näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen on kirjattu keskeisimpiin kansallisiin terveyspoliittisiin asiakirjoihin. Vaikka näyttöön perustuvaa toimintaa on pyritty edistämään jo vuosia, on yhtenä keskeisenä ongelmana ollut, ettei tutkimustietoa ole riittävästi hyödynnetty käytännössä.

- Tutkimustietoa on paljon, mutta uusimman tiedon seuraaminen on yksittäiselle työntekijälle lähes mahdotonta.  Hyvänä apuna tiedon levittämisessä ovat konkreettiset hoitoa ohjaavat suositukset, Holopainen kertoo.

Koulutuksella osaamista näyttöön perustuvaan toimintaan

Ammattikorkeakouluilla on keskeinen merkitys näyttöön perustuvan tiedon levittämisessä ja sen käyttöön oton edistämisessä.

- Olemme perustaneet näyttöön perustuvan toiminnan oppimisympäristön, jonka tarkoituksena on tukea näyttöön perustuvaa toimintaa edistävää johtamis- ja toimintakulttuuria terveysalan koulutus ja - palveluorganisaatioissa, Metropolia Ammattikorkeakoulun johtaja Elina Eriksson kertoo.

- Pyrimme siihen, että valmistuvilla hoitajilla on riittävä osaaminen. Tämä tulee huomioida opetussuunnitelmissa ja opetuksen toteuttamisessa. Pidän tärkeänä, että myös opettajille on tarjolla tukea ja lisäkoulutusta, Eriksson jatkaa. 

Yhdenmukaiset menetelmät käyttöön

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tavoitteena on yhdenmukaistaa käytäntöjä eri sairaanhoitoalueilla.

- Meillä tehdään jatkuvaa kehittämistyötä, mutta suuren organisaation haasteena on saada näyttöön perustuvat käytännöt yhdenmukaiseen käyttöön läpi sairaanhoitopiirin. Esimerkkinä yhdenmukaisista hoitokäytännöistä on potilaiden kaatumisten ehkäisymalli, jota pilotoidaan parhaillaan 10 yksikössä, hallintoylihoitaja Kaarina Torppa kertoo.

Yhdenmukaisia hoitokäytäntöjä kritisoidaan välillä potilaiden yksilöllisen hoidon näivettymisellä.
- Näen, että yksilöllisyys liittyy nimenomaan potilaan tarpeiden ja toiveiden huomioimiseen.  Itse hoitotyön menetelmien tulee olla samanlaisia hoitopaikasta riippumatta, Torppa sanoo.

Helsingissä 6.2.2013 järjestettävä ensimmäinen Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium tarkastelee näyttöön perustuvaa toimintaa sekä potilaan että hoitohenkilöstön näkökulmasta. Tapahtuman järjestävät Sairaanhoitajaliiton konserniin kuuluva Hoitotyön tutkimussäätiö (HOTUS), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun Terveys- ja hoitoala.

www.hotus.fi/npt-symposium

Lisätietoja:

Viestintä- ja markkinointipäällikkö Laura Niemi, laura.niemi@sairaanhoitajaliitto.fi, puh. 050 3738 602
Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Johanna Parmanen, johanna.parmanen@sairaanhoitajaliitto.fi, puh. 050 4117 724

Hoitotyön Tutkimussäätiö: Tutkimusjohtaja Arja Holopainen, gsm 044 5290058, arja.holopainen@hotus.fi
Metropolia Ammattikorkeakoulu: Johtaja Elina Eriksson, gsm 050 4140563, elina.eriksson@metropolia.fi
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri: Hallintoylihoitaja Kaarina Torppa, gsm 050 4286875, kaarina.torppa@hus.fi

Sairaanhoitajaliiton konserniin kuuluvalla Hoitotyön Tutkimussäätiöllä (Hotus) on kansallisesti ainutlaatuinen tehtävä toimia tutkimusnäytön välittäjänä  hoitotyössä toimiville. Säätiö kokoaa, arvioi ja tiivistää tutkimusnäyttöä helpommin käytäntöön sovellettavaan muotoon. www.hotus.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs