Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Verkkovalmennuksesta tukea nuorten ja heidän perheidensä elämäntapamuutokseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Verkkovalmennuksesta tukea nuorten ja heidän perheidensä elämäntapamuutokseen

Tiedote.
Julkaistu: 08.09.2014 klo 12:59
Julkaisija: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Nuorten elämäntapamuutoksen tueksi on kehitetty interaktiivinen verkkovalmennusmalli nettiVerkkari. Sen tavoitteena on tukea nuoren ja perheen osallisuutta sekä tarjota vertaistukea samassa tilanteessa olevilta perheiltä.

Verkkovälitteinen valmennus tarjoaa monenlaisia työskentelytapoja. nettiVerkkarissa hyödynnetään motivoivaa haastattelua, nuorten ja vanhempien kirjoituksia arjestaan sekä erilaisia väli- ja etätehtäviä liittyen arjen valintoihin.

Verkko-ohjauksissa käsitellään osallistujien tarpeiden mukaisesti mm. ravitsemukseen, liikuntaan, ajankäyttöön, uneen ja itsetuntoon liittyviä asioita. Elämäntapaohjaukseen sisältyy lisäksi nuoren ja perheen alku- ja loppuarviointi erilaisilla mittareilla mitattuna. Verkkovalmennuksen lisäksi järjestetään ryhmätapaamisia.

- Verkko-ohjauksessa on olennaista, että ohjaaja omaksuu valmentajan roolin, ei niinkään tiedon jakajan, sillä nuoret kyllä tuntevat terveelliset elämäntavat. He tarvitsevat enemmänkin tukea ja kannustusta pysyvien muutosten tekemiseen, yliopettaja Hanna Hopia kertoo.

Vertaistuen systemaattinen käyttö esimerkiksi elämäntapamuutosohjauksessa ei vielä ole arkipäivää terveydenhuollossa. nettiVerkkarissa vertaistuki on kuitenkin merkittävässä roolissa.

- Elämäntapamuutokset ovat perheissä iso asia, ja ne vaativat onnistuakseen sisäisen motivaation lisäksi valmennusta ammattilaisilta sekä tukea ja rohkaisua vertaisilta, Hopia jatkaa.

Valmennusmalli kehitettiin yhteistyössä JAMKin IIRO - Interaktiivinen ryhmäohjaus nuorten ylipainon ennaltaehkäisyssä ja lihavuuden hoidossa -hankkeen, Keski-Suomen keskussairaalan lastenpoliklinikan ja Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen kouluterveydenhuollon kanssa. Hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Mallia ovat pilotoineet 13 keskisuomalaista nuorta perheineen vuosina 2012–2013. Verkkovalmennuksen aikana nuoret tulivat tietoisemmiksi arkikäyttäytymisestään ja tekemistään valinnoista, vaikka oman arjen hallinta osoittautuikin yllättävän vaikeaksi. Valmennuksen aikana arkiliikunnan määrää onnistuttiin kuitenkin lisäämään ja ruutuaikaa vähentämään. Lisäksi vanhemmat panivat merkille perheen yhteisen ajan ja ruokailuhetkien tärkeyden.

Terveydenhuoltoon tarvitaan jatkossa uudenlaisia ohjausmuotoja. Perheet ovat erilaisia ja heille tulisi tarjota yhtenä vaihtoehtona verkkovälitteistä ryhmäohjausta. Se sopii hyvin myös maaseudulla asuville perheille, joilla on pitkät matkat terveydenhuollon palveluihin. Verkon avulla palvelun voi tuoda asiakkaiden luokse ja näin vähentää osaltaan eriarvoistumista palveluiden saatavuuden suhteen. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yliopettaja, TtT Hanna Hopia luennoi aiheesta Elämäntapamuutos verkkovalmennuksella – pilottiryhmänä ylipainoiset nuoret perheineen torstaina 11.9.2014 klo 16:15-18:00 Dynamon auditoriossa, Piippukatu 2. Luento on kaikille avoin ja se on osa Keski-Suomen sairaanhoitajakoulutuksen 60-vuotisjuhlavuoden asiantuntijaluentosarjaa.

 

Lisätietoja:

Hanna Hopia, yliopettaja, 0400 989 446, hanna.hopia@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö 

Pauliina Hietalahti
Tiedottaja
FM, Communication Specialist
+358 50 433 8011
etunimi.sukunimi@jamk.fi
www.jamk.fi

www.facebook.com/jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu | JAMK University of Applied Sciences

Rajakatu 35 | FI-40200 Jyväskylä, Finland

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs