Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Vapaaehtoisten antama tuki vähentää lapsiperheiden yksinäisyyttä

HelsinkiMissio

Vapaaehtoisten antama tuki vähentää lapsiperheiden yksinäisyyttä

Tiedote.
Julkaistu: 01.12.2014 klo 09:00
Julkaisija: HelsinkiMissio

Yksinäisyys on noussut yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yksinäisyyden kokemuksen vahingollisuudesta on saatu uutta tutkimustietoa. Parhaillaan käynnissä oleva tutkimus vapaaehtoisten antaman tuen vaikutuksista lapsiperheille antaa lupaavia tuloksia.

HelsinkiMission kansalaistoiminnan johtajan Henrietta Grönlundin mukaan Suomessa on vasta alettu ymmärtää yksinäisyyden vakavat ja todella moninaiset vaikutukset sekä henkiseen että fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin.

− Yksinäisyys aiheuttaa vakavaa inhimillistä kärsimystä, mutta myös laajoja kustannuksia yhteiskunnalle moninaisten hyvinvointia ja terveyttä heikentävien mekanismiensa kautta, Grönlund huomauttaa.

Yksinäisyyttä yhteiskunnallisena haasteena on tuonut esiin Yksinäisyystutkijoiden verkosto, jossa myös Grönlund on mukana.

Yksinäisyys periytyy, mutta kierre voidaan katkaista

Lasten ja nuorten yksinäisyyttä Suomessa tutkinut Niina Junttila on tutkimuksissaan todennut, että yksinäisten vanhempien lapset ovat muita todennäköisemmin yksinäisiä. Mitä yksinäisempiä vanhemmat – sekä äidit että isät – kokivat tutkimuksessa olevansa lapsen odotusaikana, sitä heikommiksi he arvioivat kykynsä toimia vanhempina lapsen synnyttyä. Raskausaikana koettu yksinäisyys vaikutti myös lapsen käyttäytymiseen myöhemmin.

Yksinäiset vanhemmat ovat hyvin usein olleet yksinäisiä jo lapsena tai nuorena. Yläkouluikäisillä nuorilla yksinäisyys ennustaa muun muassa sosiaalista ahdistuneisuutta, pelkoa ja masennusta.

Yksinäisyyden periytyminen voidaan kuitenkin katkaista. Helsingissä tukea tarvitsevilla perheillä on neuvoloiden ja muiden julkisten perhepalvelujen kautta mahdollista saada tuekseen HelsinkiMission vapaaehtoinen äiti- tai isämentori, joka tukee perhettä.

Vapaaehtoiset mentorit ovat tasavertaisia tuettaviensa kanssa

Mentorimallia tutkitaan parhaillaan HelsinkiMission toimesta. Tutkimuksen alustavat tulokset ovat vakuuttavia. Perheet kokevat, että mentorin saaminen on muun muassa vähentänyt heidän yksinäisyyttään, turvattomuuttaan ja avuttomuuttaan. Suhde vapaaehtoisen mentorin kanssa on tuonut kokemuksen tasaveroisuudesta, kuulluksi tulemisesta ja välittämisestä.

Tutkimuksessa tarkastellaan myös julkisen sektorin työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia mentoritoiminnasta. Ammattilaiset kokevat, että vapaaehtoistoimintaa suosittelemalla he voivat tarjota yksinäisyyttä kokeville vanhemmille ja perheille sellaista tukea, jota he eivät itse voi koskaan antaa: vertaisuuteen ja vapaaehtoiseen välittämiseen perustuva suhde antaa erilaista tukea kuin ammattilaisen ja asiakkaan suhde, jossa aika on rajallinen ja lähtökohta usein ongelmalähtöinen.

Jokainen voi vaikuttaa

Henrietta Grönlundin mielestä perheiden yksinäisyyteen voi vapaaehtoistoiminnan lisäksi jokainen meistä vaikuttaa myös osana arkea.

− Voimme toimia vastavuoroisemmin ja lisätä sosiaalisia kontakteja suurin ja pienin teoin. Voimme tarjota lastenhoitoapua tuttavaperheelle tai kutsua naapurit kahville tai kävelylle. Voimme pyrkiä puuttumaan, jos lapsen luokkakaveri on aina välitunnit yksin.

Yksinäisyyden vähentäminen lähtee oikeastaan jo siitä, että tulemme asiaa ajatelleeksi, ja sitten päätämme huomata toinen toisemme, Grönlund muistuttaa.

HelsinkiMissio haastaa vapaaehtoistoiminnan päivänä kaikki arjen vapaaehtoistekoihin lapsiperheiden yksinäisyyden ja yksin jäämisen vähentämiseksi.

Lisätiedot:

Kansalaistoiminnan johtaja Henrietta Grönlund, 045 872 1870, henrietta.gronlund@helsinkimissio.fi

Viestintäpäällikkö Kristiina Backberg, 044 733 1544, kristiina.backberg@helsinkimissio.fi

Lähteet:

Niina Junttilan tutkimukset:

Vanhempien yksinäisyys, kyvykkyys ja vaikutus lapsiin:

Junttila, N., Ahlqvist-Björkroth, S., Aromaa, M., Rautava, P., Piha, J. & Räihä, H. (in revision). Intercorrelations and

Developmental Pathways of Mothers´ and Fathers´ Loneliness during Pregnancy, Infancy and Toddlerhood – STEPS Study.

Scandinavian Journal of Psychology

Junttila, N., Aromaa, M., Rautava, P., Piha, J. & Räihä, H.

(submitted). Measuring Mothers´ and Fathers´ Multidimensional Parental Self-Efficacy at Child Aged 1.5 and 3 Years.

Yläkouluikäisten yksinäisyys ja seuraukset:

Junttila, N., Laakkonen, E., Niemi, P., & Ranta K. (2010). Modeling the Interrelations of Adolescents Loneliness, Social Anxiety and Social

Phobia. Scientific Annals of the Psychological Society of Northern Greece, vol. 8.

HelsinkiMission äiti- ja isämentoritoiminnan vaikuttavuustutkimus

Hanna Falk: HelsinkiMissio. Co-ordinated volunteering accompanying the public sector. Alustavat tutkimustulokset

HelsinkiMissio on sosiaalialan järjestö, joka toimii seniorityön, nuorten kriisityön, lapsiperheiden ja erityisryhmien parissa. Järjestö haastaa kaikki suomalaiset toimimaan unohdettujen puolesta - yksinäisyyttä vastaan. Järjestö toimii noin 90 työntekijän ja noin 600 vapaaehtoisen voimin. Sen toimintaa rahoittavat yksityislahjoittajat, yritykset, säätiöt, Helsingin kaupunki sekä Raha-automaattiyhdistys.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs