Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Väitös: Vakava tehohoitoon johtava kotisyntyinen keuhkokuume

Oulun yliopisto

Väitös: Vakava tehohoitoon johtava kotisyntyinen keuhkokuume

Tiedote.
Julkaistu: 15.09.2014 klo 12:59
Julkaisija: Oulun yliopisto

Keuhkokuume on yleisin tehohoitoon johtava tulehdussairaus. Vakavalla kotisyntyisellä keuhkokuumeella tarkoitetaan hoitolaitoksen ulkopuolella hankittua keuhkotulehdusta, jonka vaikeusaste edellyttää potilaan hoitoa teho-osastolla.  Vakavaan kotisyntyiseen keuhkokuumeeseen liittyy edelleen korkea sairastavuus sekä teho- että sairaalakuolleisuus, vaikka sairauden tutkimus-, ehkäisy- ja hoitomenetelmät kehittyvätkin jatkuvasti.

Tässä havainnoivassa kliinisessä tutkimuksessa selvitettiin vakavan kotisyntyisen keuhkokuumeen kliinistä kuvaa ja ennustetta.  Erityisenä mielenkiinnon kohteena oli varhaisvaiheessa suoritetun keuhkojen tietokonekerroskuvauksen, keuhkokuumeen aiheuttajamikrobien ja antimikrobihoidon vaikutus taudin hoitoon ja ennusteeseen sekä tehohoidettujen keuhkokuumepotilaiden pitkäaikaisennuste.

Varhaisvaiheessa suoritettu keuhkojen kuvantaminen tietokonekerroskuvauksella näyttäisi olevan hyödyllistä keuhkokuumepotilaan hoidossa. Tietokonekerroskuvaus havaitsi yli puolella potilaista löydöksiä, joita ei todettu keuhkojen natiiviröntgentutkimuksella. Todetut löydökset selittivät potilaan vaikeaa happeutumishäiriötä ja johtivat lisätoimenpiteisiin yli 40 prosentilla potilaista. 

Perinteisesti keuhkokuumetta pidetään bakteeritulehduksena, mutta tässä tutkimuksessa todettiin, että virukset ovat varsin yleisiä vakavan keuhkokuumeen aiheuttajamikrobeja. Viruksia havaittiin 49 prosentilla hengityslaitehoidetuista keuhkokuumepotilaista, kun alahengitystienäytteiden tutkimuksessa käytettiin apuna virus-polymeraasiketjumenetelmää (PCR).

Yksi tärkeimpiä keuhkokuumepotilaan hoidon kulmakiviä on asianmukainen ja mahdollisimman varhain aloitettu antimikrobihoito. Kansainvälisten suositusten mukaisesti vakavaa keuhkokuumetta tulisi hoitaa kahden antimikrobilääkkeen yhdistelmällä. Tämä tutkimus ei havainnut eroa beetalaktaami-kinoli ja beetalaktaami-makrolidi-yhdistelmähoidon välillä vakavaa keuhkokuumetta sairastavien potilaiden ennusteessa. Sairaalakuolleisuudessa ei todettu eroa, kun tehohoidettuja kotisyntyistä ja sairaala-alkuista keuhkokuumetta sairastavia potilaita verrattiin keskenään. Keuhkokuumeeseen liittyy merkittävää kuolleisuutta vielä sairaalahoidon jälkeenkin. Ennustevertailussa todettiin kuitenkin, että kotisyntyistä keuhkokuumetta sairastavien potilaiden yhden vuoden eloonjäämisennuste on paras.

Tutkimuksesta saaduilla tuloksilla on merkitystä kehitettäessä vakavaan keuhkokuumeeseen sairastuneen potilaan hoitoa sekä teho- ja sairaalahoidon jälkeistä seurantaa. Tulokset voivat auttaa keuhkokuumepotilaan antimikrobilääkityksen suunnittelussa sekä arvioitaessa tietokonetomografiatutkimuksen merkitystä potilaan hoitoon, mutta näiden tutkimuslöydösten tarkentamiseksi tarvitaan tulevaisuudessa laajempia monikeskustutkimuksia.

- - -

Lääketieteen lisensiaatti, anestesiologian erikoislääkäri Jaana Karhu väittelee Oulun yliopistossa 19.9.2014. Anestesiologian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Severe community-acquired pneumonia – studies on imaging, etiology, treatment and outcome (Tehohoitoon johtava kotisyntyinen keuhkokuume – tutkimuksia kuvantamisesta, etiologiasta, antimikrobihoidosta ja ennusteesta). Vastaväittäjänä toimii dosentti Asko Järvinen Helsingin yliopistollisesta sairaalasta ja kustoksena professori Tero Ala-Kokko. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopistollisen sairaalan luentosalissa 1 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Lääketieteen lisensiaatti, anestesiologian erikoislääkäri Jaana Karhu

Syntymäaika ja -paikka:
1968 Eno

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1987 Enon lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopistollinen sairaala
08 315 2709

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, kliinisen lääketieteen laitos, anestesiologia, tehohoitolääketiede
08 315 2261

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0531-1

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs