Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Väitös: Monialainen työkyvyn arviointi tunnistaa työttömän heikentyneen työkyvyn

Oulun yliopisto

Väitös: Monialainen työkyvyn arviointi tunnistaa työttömän heikentyneen työkyvyn

Tiedote.
Julkaistu: 18.01.2016 klo 12:00
Julkaisija: Oulun yliopisto

Työkyky on merkittävästi heikentynyt suurella osalla pitkäaikaistyöttömistä. Työllistymistä ja työssä suoriutumista heikentävät eniten hoitamattomat mielenterveyden häiriöt. LL Raija Kerätär havaitsi väitöstutkimuksensa perusteella, ettei työttömien heikentynyttä työkykyä ja kuntoutuksen tarvetta riittävästi tunnisteta tavanomaisissa palveluissa.

Jopa kolmasosa työkyvyttömiä

Yhden kunnan työttömistä 27 % todettiin työkyvyttömiksi avoimille työmarkkinoille ja lisäksi 20 %:lla todettiin työkykyä kohentavan hoidon tai kuntoutuksen tarvetta. Työvoiman palvelukeskuksista työkykyarvioon ohjatuista työttömistä työkyvyttömiksi todettiin 34 %. Eniten työkykyä heikensivät mielenterveyden häiriöt. Työkyvyn tukitoimista ilmeni eniten tarvetta psykiatriseen hoitoon ja ammatilliseen kuntoutukseen. Päihdehoidon tai -kuntoutuksen tarvetta todettiin selvästi vähemmän.

Syrjäytyminen myös hoidosta ja kuntoutuksesta

Monialaisella työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnilla tunnistettiin sellaisia työkykyä heikentäviä tiloja, jotka olivat jääneet tavanomaisissa palveluissa tunnistamatta. Nykyisten terveyspalveluiden kapea-alainen sairauksista lähtevä näkökulma vaikuttaa olevan osasyy pitkäaikaistyöttömien syrjäytymiseen myös hoito- ja kuntoutuspalveluista. Monimuotoisia toimintakykyongelmia ja niiden taustalla olevia sairauksia ei riittävästi tunnisteta eivätkä vaikeasti työllistyvät näin ollen tule ohjatuiksi hoidon tai kuntoutuksen piiriin.

Väitöskirjatyössä arvioitiin kolmesta työvoiman palvelukeskuksesta (Oulu, Raahen seutukunta ja Kainuu) arvioitaviksi ohjattujen asiakkaiden ja yhden kunnan (Paltamo) kaikkien työttömien työkykyisyys ja kuntoutustarve. Lisäksi analysoitiin sairauslähtöisen ja monialaisen työkyvyn arvioinnin teoreettisia ja sisällöllisiä eroja yhden esimerkkiasiakkaan avulla. Tutkimuksessa käytettiin sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä.

Työttömien terveydenhuollon näkökulmasta merkittävät tulokset

Tutkimus tuotti ensimmäistä kertaa vastaanotoilla saatuihin tuloksiin perustuvaa tietoa työttömien työkykyongelmien esiintyvyydestä. Työttömien tiedetään sairastavan muuta saman ikäistä väestöä enemmän, mutta käyttävän terveyspalveluja muita vähemmän. Tulokset ovat merkittäviä niin kansanterveyden kuin kansantaloudenkin kannalta. Suomen kunnat maksavat joka kuukausi yli 30 miljoonaa euroa pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatukien kuntaosuuksia. Joukossa on runsaasti myös sellaisia, joiden työkykyä olisi mahdollista parantaa hoidolla ja kuntoutuksella.

Tulosten perusteella työttömän kokonaistilanne ja biopsykososiaalinen toimintakyky tulisi huomioida laajasti eikä keskittyä pelkästään fyysiseen terveydentilaan. Nykyistä systemaattisemmin tulisi hyödyntää monialaisessa verkostossa oleva asiakastieto ja asiakkaan omat näkemykset. Tutkimuksen johtopäätöksenä esitetään uusi toimintatapa pitkäaikaistyöttömien monialaiseen työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointiin.

- - -

Lääketieteen lisensiaatti, työterveyshuollon erikoislääkäri, kuntoutuksen ja hallinnon erityispätevyys Raija Kerätär väittelee Oulun yliopistossa 22.1.2016. Työterveyshuollon alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Kun katsoo kauempaa, näkee enemmän – Monialainen työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi pitkäaikaistyöttömillä (You’ll see more when you look from a distance – Multidimensional assessment of work ability and needs for rehabilitation among long-term unemployed). Vastaväittäjänä toimii professori Pekka Virtanen Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Leena Ala-Mursula. Väitöstilaisuus alkaa Kontinkankaalla lääketieteellisen tiedekunnan Leena Palotie -salissa (101A) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Lääketieteen lisensiaatti, työterveyshuollon erikoislääkäri, kuntoutuksen ja hallinnon erityispätevyys Raija Kerätär

Syntymäaika ja -paikka: 1958 Rovaniemen mlk

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 1977, Korkalovaaran lukio, Rovaniemi

Nykyinen työpaikka:
Oorninki Oy
040 535 6935

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, työterveyshuollon oppiala
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
raija.keratar@oorninki.fi
040 535 6935

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1086-5

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs