Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Väitös: Lääketieteellinen itsemurhatutkimus Suomessa heijastelee aikansa arvoja

Oulun yliopisto

Väitös: Lääketieteellinen itsemurhatutkimus Suomessa heijastelee aikansa arvoja

Tiedote.
Julkaistu: 02.06.2014 klo 13:18
Julkaisija: Oulun yliopisto

Itsemurhasta on Suomessa viime vuosina ja vuosikymmeninä puhuttu mielenterveyden ongelmien yhteydessä. Psykiatristen häiriöiden ohella itsemurhat on nähty yhteiskunnallisten olosuhteiden sairastuttavan vaikutuksen tuloksena. Tulkinnan syntyminen on edellyttänyt lääketieteellisen ja psykiatrisen tutkimuksen kautta syntynyttä tietoa sekä itsemurhailmiön kytkemistä osaksi lääketieteellistä ja psykiatrista keskustelua.

Väitöskirjatutkimus tarkastelee suomalaisen lääketieteellisen itsemurhatutkimuksen historiaa ja itsemurhia koskevan tiedon tuottamista vuosivälillä 1864–1985. Se, miten itsemurhia on pyritty selittämään, on heijastellut niin tieteellisiä kehityslinjoja kuin myös laajempaa yhteiskunnallista tilannetta. Varhainen suomalainen itsemurhatutkimus oli kytköksissä 1800-luvun eurooppalaiseen psykiatriseen tutkimukseen, yhteiskunnallisiin teorioihin ja väestötilastotietoihin nojaaviin käsityksiin.

Toisen maailmansodan jälkeen suomalainen itsemurhatutkimus astui uuteen vaiheeseen. Käsitykset itsemurhasta kansanluonteen tai rodullisten piirteiden ilmaisuna väistyivät, kun psykoanalyyttisesti orientoitunut tutkimus alkoi etsiä itsemurhan tiedostamattomia psyykkisiä syitä. 1970-luvulla psykiatrinen itsemurhatutkimus suuntautui yksilön mielen ohella yhteiskunnallisiin taustatekijöihin osana sosiaalipsykiatrista tutkimusta. Näin luotiin pohjaa 1980-luvun lopulla käynnistetylle valtakunnalliselle itsemurhien ehkäisyhankkeelle.

Tutkimuksen keskeisimmän lähdeaineiston muodostavat suomalaiset lääketieteellisestä näkökulmasta laaditut itsemurhatutkimukset ja itsemurhia käsitelleet tutkimusartikkelit.

- - -

Filosofian maisteri Mikko Myllykangas väittelee Oulun yliopistossa 7.6.2014. Aate- ja oppihistorian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Rappeutuminen, tiedostamaton vai yhteiskunta? Lääketieteellinen itsemurhatutkimus Suomessa vuoteen 1985 (Degeneration, unconscious, or society? Medical suicide research in Finland until 1985). Vastaväittäjänä toimii filosofian tohtori Antti Häkkinen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Petteri Pietikäinen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kuusamonsalissa (YB 210) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Mikko Myllykangas

Tiedekunta ja laitos:
Humanistinen tiedekunta, historiatieteet
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
mikko.myllykangas@oulu.fi
044 5611 554

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0446-8

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs