Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Väitös: Ikääntyvien itsestä huolenpito – elämän aikana kehittynyt tapa toimia ja elää

Oulun yliopisto

Väitös: Ikääntyvien itsestä huolenpito – elämän aikana kehittynyt tapa toimia ja elää

Tiedote.
Julkaistu: 13.05.2016 klo 15:17
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa selvitetään kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpidon tapoja ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä.

Tutkimuksessa haastateltiin ensin 200 kotona asuvaa 74 vuotta täyttänyttä kotihoidon asiakasta eri puolilla Suomea. Tätä aineistoa käytettiin itsestä huolenpidon tapoja ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä arvioivan mittarin kehittämisessä. Myöhemmin haastateltiin vielä 179 kotona asuvaa ikääntyvää itsestä huolenpidon tutkimiseksi. Haastatteluaineistot analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Itsestä huolenpito on elämän aikana kehittynyt osittain tietoinen, osittain tiedostamaton tapa toimia ja elää, sisältäen myös tunneperäisen itsestä välittämisen. Tutkimuksessa tunnistettiin omavastuisen, omapäisen, ulkoapäin ohjautuvan ja luovutetun itsestä huolenpidon päätyypit sekä erilaisten itsestä huolenpidon tapojen yhteyksiä elämään tyytyväisyyteen, itsearvostukseen ja toimintakykyyn.

Tutkimus on ajankohtainen sekä terveyspoliittisesti että hoitotyön sisällön näkökulmasta, koska kotona asuvien ikääntyvien osuus Suomen väestöstä lisääntyy ja yhä vanhempia ja huonokuntoisempia ihmisiä hoidetaan kotona. Kotona selviytyminen edellyttää ikääntyviltä ihmisiltä riittävää toimintakykyä ja itsestä huolenpitoa. Tutkimuksessa kehitettyä ja testattua haastattelulomaketta voidaan soveltuvin osin käyttää ikääntyvien hoitotyössä arvioitaessa asiakkaan itsestä huolenpidon tapaa ja siihen liittyviä tekijöitä. Tieto ja ymmärrys auttavat ikääntyvien kanssa työskenteleviä toteuttamaan yksilöllisempää, ikääntyvän asiakkaan voimavarat huomioivaa ja toimintakykyä tukevaa hoitoa ja huolenpitoa. 

- - -

Terveystieteiden maisteri Päivi Räsänen väittelee Oulun yliopistossa 20.5.2016. Hoitotieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Kotona asuvien ikääntyvien itsestä huolenpito. Hoitotieteen keskitason teorian ydinrakenteen testaaminen (Self-care of home-dwelling elderly. Testing the main structure of a middle-range nursing theory). Vastaväittäjänä toimii professori Elina Eriksson Turun yliopistosta ja kustoksena professori Helvi Kyngäs. Väitöstilaisuus alkaa Kontinkankaalla lääketieteellisen tiedekunnan luentosalissa F202 (Aapistie 5B) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Terveystieteiden maisteri Päivi Räsänen

Syntymäpaikka: Mikkeli

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, hoitotiede
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
050 523 8105
paivi.rasanen@hotmail.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1200-5

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs