Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Väitös: Hoitajien tekemien laboratoriotutkimusten laatua voidaan parantaa koulutukseen kehitetyllä kaksiportaisella koulutusmallilla

Oulun yliopisto

Väitös: Hoitajien tekemien laboratoriotutkimusten laatua voidaan parantaa koulutukseen kehitetyllä kaksiportaisella koulutusmallilla

Tiedote.
Julkaistu: 08.12.2014 klo 12:35
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa laboratorioalan ammattilaiset kehittivät sairaalan ja terveyskeskuksen hoitajille tarkoitetun kaksiportaisen koulutusmallin, jota käyttämällä voitiin parantaa hoitajien tekemien vieritutkimusten oikeellisuutta. Koulutusmallin avulla he saavuttivat käytännössä saman laatutason kuin laboratoriohoitajat. Hyvä, kerran saavutettu laatutaso säilyi myös pitkällä aikajaksolla.

Perinteisen laboratorion ulkopuolella, potilaan lähellä sairaalassa ja perusterveydenhuollossa tehtäviä laboratoriotutkimuksia kutsutaan vieritutkimuksiksi. Aiemmin ne tunnettiin nimellä ”pikakoe”. Vieritutkimuksille on tyypillistä, että niitä tehdään useimmiten silloin, kun tulos halutaan saada nopeasti ennen hoitopäätöstä tai tulevaa toimenpidettä. Laboratorioammattilaisten sijaan määrityksiä tekevät yhä useammin hoitajat sairaalan eri yksiköissä ja perusterveydenhuollossa. Näillä hoitajilla on erilainen ammatillinen peruskoulutus, kuten perushoitajan tai sairaanhoitajan koulutus, ja heillä on vähän tai ei ollenkaan tietoa laboratoriomenetelmistä. Vieritutkimusten näennäisestä yksinkertaisuudesta huolimatta niihin sisältyy useita eri vaiheita, joissa on mahdollisuus tehdä virheitä. Niillä voi olla potilaiden hoitoon kielteinen vaikutus.

Tutkimuksessa kehitettiin hoitajien vieritutkimustoimintaan koulutus- ja hallintomalli, joka toimisi sekä sairaalassa että terveyskeskuksessa. Mallin tavoitteena oli käyttää suhteellisen vähän koulutusta antavan laboratorion resursseja ja saavuttaa silti hyvä laadullinen lopputulos. Strategiaksi valittiin kaksiportainen, vuorovaikutteinen koulutusmalli, jossa laboratorioammattilaiset kouluttivat sairaalan ja perusterveydenhuollon yksiköissä ns. yhdyshenkilöt, jotka puolestaan kouluttivat edelleen oman yksikkönsä muut hoitajat tekemään vieritutkimuksia. Tutkimuksessa mallina käytettiin verensokerinmääritystä, joka on yleisin vieritutkimus. Tutkimukseen osallistui hoitajia, jotka oli koulutettu kaksiportaisella koulutusmallilla vieritutkimusten tekemiseen, sekä hoitajia, jotka eivät olleet saaneet vastaavaa koulutusta. Kehitetyn mallin mukaan koulutetut hoitajat saavuttivat käytännössä saman laatutason kuin laboratoriohoitajat. Saavutettu laatutaso säilyi myös pitkällä aikajaksolla. Kehitettyä koulutusmallia voidaan soveltaa myös muihin vieritutkimuksiin.

- - -

Terveystieteiden maisteri Liisa Lehto väittelee Oulun yliopistossa 12.12.2014. Kliinisen laboratoriotieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Interactive two-step training and management strategy for improvement of the quality of point-of-care testing by nurses. Implementation of the strategy in blood glucose measurement (Kaksiportainen vuorovaikutteinen koulutus- ja hallintomalli hoitajien tekemien vieritutkimusten laadun parantamiseksi. Mallin soveltaminen veren glukoosimääritykseen). Vastaväittäjänä toimii professori Onni Niemelä Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Juha Risteli. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopistollisen sairaalan luentosalissa 9 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Terveystieteiden maisteri Liisa Lehto

Syntymäaika ja -paikka:
1957 Utajärvi

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1978, Oulun yhteislyseo

Nykyinen työpaikka:
NordLab
040 635 6283

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, terveystieteiden laitos
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
liisa.lehto@nordlab.fi
040 635 6283 (työ), 040 8243976

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0670-7

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs