Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Väitös: Haittatapahtumat voivat huonontaa potilaan ennustetta sepelvaltimoiden ohitusleikkauksen jälkeen

Oulun yliopisto

Väitös: Haittatapahtumat voivat huonontaa potilaan ennustetta sepelvaltimoiden ohitusleikkauksen jälkeen

Tiedote.
Julkaistu: 22.08.2016 klo 10:49
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöskirjatutkimuksessa selvisi, että sepelvaltimo-ohitusleikkausta edeltävät olosuhteet vaikuttivat potilaiden selviytymiseen. Lisäksi välittömien leikkauksen jälkeisten haittatapahtumien vakavuus vaikutti merkittävästi potilaiden toipumiseen sepelvaltimoiden ohitusleikkauksesta. Leikkausta edeltävästi todettu vähintään keskivaikea munuaisten vajaatoiminta heikensi potilaiden selviytymistä leikkauksesta ja pidemmällä aikavälillä munuaisten vajaatoiminnan eteneminen ja etenemisen nopeus ennusti kokonaiskuolleisuutta, sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta ja enteili sydän- ja verisuonitapahtumia.

Sepelvaltimotauti on edelleen yksi merkittävimpiä kuolleisuuden aiheuttajia kehittyneissä maissa. Tietyissä potilasryhmissä sepelvaltimo-ohitusleikkaus on edelleen paras hoitomuoto sepelvaltimotaudin hoidossa. Sepelvaltimokirurgiaan liittyy läheisesti riskit vakaville, jopa hengenvaarallisille, haittatapahtumille. Myös leikkausta edeltävien olosuhteiden on havaittu vaikuttavan potilaiden toipumiseen sepelvaltimo-ohitusleikkauksesta.

Väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin muutamien erittäin korkean riskin potilasryhmien selviytymistä sepelvaltimo-ohitusleikkauksesta. Erittäin korkean riskin potilaiden selviytymisessä leikkauksesta ei havaittu merkittävää eroa, kun verrattiin perinteistä sydän-keuhkokonetta käyttävää leikkaustekniikkaa ns. lyövän sydämen tekniikkaan. Leikkausta edeltävästi sydänpysähdyksestä elvytettyjä ohitusleikkauspotilaita verrattiin kontrolliryhmään. Ryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa leikkauksesta selviytymisen suhteen. Oululaisilla potilailla tutkittiin munuaisten vajaatoiminnan ohitusleikkauksen jälkeisen kehittymisen vaikutusta potilaiden kuolleisuuteen ja sydän- ja verisuonitapahtumiin. 2764 potilaan aineistolla tutkittiin uuden kehitteillä olevan E-CABG leikkauksen jälkeisten haittatapahtumien luokittelu- ja pisteytysjärjestelmän käyttökelpoisuutta. Sekä haittatapahtuman luokka, että pisteytys ennustivat potilaiden kuolleisuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Lisäksi tutkittiin päivystysohitusleikkauksien tuloksia monikeskusasetelmassa. Päivystysleikkauksen jälkeistä sairaalakuolleisuutta ennusti päivystysleikkausluokitteluluokan vakavuus, sydämen vasemman kammion huono toiminta, leikkaustekniikka ja missä keskuksessa leikkaus tehtiin. Mukana oli Oulun yliopistollisen sairaalan lisäksi kolme italialaista sydänkirurgian keskusta.
 
Leikkausta edeltävään riskiin suhteutettuna näiden erittäin korkean riskin potilasryhmien leikkaustulokset olivat kohtuullisia. Näin ollen näiden potilasryhmien sepelvaltimotaudin hoito kirurgisesti on perusteltua. Munuaisten vajaatoiminta vaikuttaa leikkaustuloksiin. E-CABG sepelvaltimo-ohitusleikkauksen jälkeisten haittatapahtumien luokittelujärjestelmä vaikuttaa lupaavalta työkalulta ohitusleikkauksen jälkeisten komplikaatioiden luokitteluun ja ennustevaikutuksien arviointiin.

- - -

Lääketieteen lisensiaatti Matti-Aleksi Mosorin väittelee Oulun yliopistossa 26.8.2016. Sydänkirurgian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Prognostic impact of preoperative and postoperative critical conditions on the outcome of coronary artery bypass surgery (Ohitusleikattujen potilaiden leikkausta edeltävän ja leikkausta seuraavan kriittisen tilanteen vaikutus ennusteeseen). Vastaväittäjänä toimii dosentti Juha Nissinen TAYSin sydänsairaalasta ja kustoksena professori Tatu Juvonen. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopistollisen sairaalan luentosalissa 1 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:                                                                                 
Lääketieteen lisensiaatti Matti-Aleksi Mosorin

Syntymäaika ja -paikka:
1987 Kemi

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, kirurgian, anestesiologian ja tehohoidon tutkimusyksikkö / kirurgia

Väittelijän yhteystiedot:
040 747 1374

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1251-7

* * * * * * * * * *

Oulun yliopisto
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet
PL 8000
90014 Oulun yliopisto
viestinta@oulu.fi
0294 484 092

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs