Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Väitös: Diabeettisen silmänpohjasairauden yleisyys ja vaikutukset

Oulun yliopisto

Väitös: Diabeettisen silmänpohjasairauden yleisyys ja vaikutukset

Tiedote.
Julkaistu: 16.11.2015 klo 12:45
Julkaisija: Oulun yliopisto

Tyypin 1 diabetesta sairastavien lapsipotilaiden diabeettisen silmänpohjasairauden eli retinopatian esiintyvyys oli pysynyt ennallaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella verrattuna lähes kaksi vuosikymmentä aiemmin tehtyyn tutkimukseen. Diabeettisen retinopatian esiintyvyys ja riskitekijät kartoitettiin väestöpohjaisessa lapsipotilasaineistossa vuonna 2007 ja tuloksia verrattiin vastaavaan 18 vuotta aiemmin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella tutkittuun potilasaineistoon. Tyypin 1 diabeteksen hoitomuotojen kehittymisestä huolimatta metabolinen tasapaino ja muut diabeettisen retinopatian riskitekijät sekä retinopatian esiintyvyys olivat pysyneet oleellisesti ennallaan.

Tutkimuksessa arvioitiin silmien terveydentilaa ja yleiseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä lapsena tyypin 1 diabetekseen sairastuneiden nuorten aikuisten väestöpohjaisessa potilasaineistossa vuonna 2007. Lähes kaikille potilaille (94 %) oli kehittynyt diabeettinen retinopatia ja kolmanneksella todettiin vaikea-asteisia eli proliferatiivisia silmänpohjamuutoksia. Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja sosiaalinen hyvinvointi olivat samankaltaiset kuin taustaväestössä silloin kun potilailla ei ollut proliferatiivista retinopatiaa. Kuitenkin nuorten aikuisten potilasaineistossa proliferatiivisella diabeettisella retinopatialla havaittiin yhteys huonompaan elämänlaatuun ja koulutustasoon sekä korkeampiin työttömyys- ja eläköitymislukuihin.

Tyypin 1 diabeteksen pitkälle edenneiden komplikaatioiden negatiivinen vaikutus hyvinvointiin jo nuorella aikuisiällä korostaa hyvän hoitotasapainon tärkeyttä liitännäissairauksien vähentämisessä ja elämänlaadun ylläpitämisessä.

- - -

Lääketieteen lisensiaatti Virva Hannula väittelee Oulun yliopistossa 20.10.2015. Silmätautien alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on The prevalence of diabetic retinopathy and its effect on social wellbeing and health related quality of life in children and young adults with type 1 diabetes (Diabeettisen retinopatian esiintyminen ja vaikutus sosiaaliseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun tyypin 1 diabetesta sairastavilla lapsilla ja nuorilla aikuisilla). Vastaväittäjänä toimii professori Kai Kaarniranta Kuopion yliopistollisesta sairaalasta ja kustoksena dosentti Nina Hautala. Väitöstilaisuus alkaa Oulun yliopistollisen sairaalan luentosalissa 5 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Lääketieteen lisensiaatti Virva Hannula

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, silmätaudit
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
virva.hannula@phsotey.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0964-7

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs