Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Väitös: Asuinaluetyyppi ja etäisyys kuntakeskukseen ovat yhteydessä terveyteen

Oulun yliopisto

Väitös: Asuinaluetyyppi ja etäisyys kuntakeskukseen ovat yhteydessä terveyteen

Tiedote.
Julkaistu: 09.12.2014 klo 10:14
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että huonoksi koettua terveyttä esiintyi enemmän harvaan asutuilla maaseutumaisilla alueilla kuin kaupunkimaisilla alueilla. Miesten kohdalla huonoksi koettu terveys harvaan asutulla alueella selittyi psykososiaalisilla ja terveyskäyttäytymistekijöillä, kun taas naisilla syy huonoksi koettuun terveyteen haja-asutusalueella jäi epäselväksi. Kuntakeskusetäisyyden ja paikallisen väentiheyden havaittiin olevan yhteydessä ihmisten painoindeksiin siten, että etäämmällä keskustoista ja harvaanasutuilla alueilla asuvilla painoindeksi oli korkeampi kuin keskustan lähellä ja tiheästi asutuilla alueilla asuvilla. Kotoa terveyskeskukseen lasketun matkaetäisyyden ei havaittu olevan merkittävä terveyspalvelujen käyttöä estävä tekijä. Yksilön terveys oli myös yhteydessä muuttamiseen: maaseutumaisilla alueilla elämään tyytymättömyys ja elämänaikainen sairastavuus olivat yhteydessä maaseutu–kaupunkimuuttoihin, ja kaupunkimaisilla alueilla terveyspalvelujen käyttö oli yhteydessä kaikkiin muuttoihin.

Perinteisesti alueelliset terveystarkastelut ovat perustuneet hallinnollisiin alueyksiköihin, kuten kuntiin, mutta tässä työssä asuinalue määritettiin 1 km x 1 km ruudun tarkkuudella, ja etäisyydet kuntakeskuksiin ja terveyskeskuksiin laskettiin tieverkkoa pitkin. Tarkkoja paikkatietoaineistoja käyttämällä voidaan löytää terveyseroja myös hallinnollisten alueiden sisältä. Tutkimus antaa viitteitä myös siitä, että kaupunkirakenteen hajautuminen voi vaikuttaa yksilön painoon, joten terveysnäkökulma tulisi huomioida aluesuunnittelussa. Terveyden suhteen valikoivalla muuttamisella voi olla merkitystä terveyden alue-eroille.

Väitöstutkimuksessa tutkittiin paikkatiedon perusteella määritetyn lähiasuinympäristön ja maantieteellisen etäisyyden merkitystä Pohjois-Suomessa vuonna 1966 syntyneiden 31-vuotiaiden aikuisten terveydelle. Tutkimuksessa lähestyttiin alueellista terveyttä asuinaluetyypin, terveyskäyttäytymisen, terveyspalvelukäytön ja muuttamisen näkökulmista.

- - -

Filosofian maisteri Tiina Lankila väittelee Oulun yliopistossa 13.12.2014. Maantieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Residential area and health. A study of the Northern Finland Birth Cohort 1966 (Asuinalue ja terveys. Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -tutkimus). Vastaväittäjänä toimii professori Markku Löytönen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Jarmo Rusanen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla luentosalissa GO 101 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Tiina Lankila

Syntymäaika ja -paikka:
1982 Kalajoki

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
2001 Kalajoen lukio

Nykyinen työpaikka:
Oulun yliopisto, maantieteen laitos
0294 480 000

Tiedekunta ja laitos:
Luonnontieteellinen tiedekunta, maantieteen laitos
0294 480 000

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0666-0

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs