Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » TVL: Koneturvallisuuden varmistuksella tapaturmaa ei olisi sattunut

Tapaturmavakuutuskeskus

TVL: Koneturvallisuuden varmistuksella tapaturmaa ei olisi sattunut

Tiedote.
Julkaistu: 18.12.2013 klo 08:57
Julkaisija: Tapaturmavakuutuskeskus

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä tutki joulukuussa 2010 Pohjois-Savossa työntekijän kuolemaan johtaneen työtapaturman.

Tapaturmassa sahan rimoittamon tiiminvetäjä takertui vaatteistaan rimoituskoneen syöttölaitteeseen. Tiiminvetäjä työskenteli tapaturman sattumishetkellä rimoituskoneella yksin. Tapaturmalla ei ollut silminnäkijöitä, tiimin muut työntekijät löysivät tiiminvetäjän linjastolta osin syöttölaitteen ja rakenteiden välistä.

Tiiminvetäjä oli joko kurottanut tai kaatunut linjaston päälle, kun rimoituskone oli käynnissä. Takin helma oli kietoutunut syöttölaitteen annostelijan kynnen hammastukseen, takki kiristynyt akselin ympäri ja tämän seurauksena käynnissä oleva kone on vetänyt tiiminvetäjän linjastolle selälleen.

Tiiminvetäjä kuoli tapaturmassa saamiinsa vammoihin.

Tapaturmatekijät

Rimoituskone oli valmistettu vanhasta koneesta. Koneen valmistaja oli antanut modernisoidulle koneelle vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Tiiminvetäjä oli lisännyt koneen annostelijan kynteen sahalaitaterästä, jotta annostelijan tarttuvuus paranisi. Annostelijan alkuperäiset kynnet tylsistyivät nopeasti ja tämä aiheutti ongelmia laudan annostelussa. Työnjohto ei tiennyt kynteen tehdystä modifioinnista.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä suosittaa tutkintaraportissa vastaavien tapaturmien välttämiseksi:

• Työpaikalla on arvioitava kaikki työhön liittyvät vaarat ja toteutettava riittävät toimenpiteet vaarojen poistamiseksi. Harvoin toistuviin ja poikkeuksellisiin tilanteisiin on varauduttava. Työnantajan on varmistettava työvälineiden turvallisuus.

• Työntekijöille tulee ohjeistaa turvalliset työmenetelmät ja työkäytännöt. Työntekijöiden tulee noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä. Ohjeitten noudattamista tulee valvoa ja laiminlyönteihin on puututtava välittömästi.

• Koneen vaara-alueet tulee eristää asianmukaisilla suojuksilla siten, ettei vaara-alueelle pääse lainkaan. Jos vaara-alueen täydellinen eristäminen ei ole mahdollista, tulee koneen liikkuvien osien ja ihmisten kontakti estää asianmukaisilla turvalaitteilla.

• Työpaikalla tulee olla yksiselitteinen työnjako ja työntekijän tehtävät selkeästi määritellyt. Työnantajan tulee olla tietoinen työpaikan työkäytännöistä. Työpaikalla käytettävät työkäytännöt tulee aika-ajoin kartoittaa ja niihin liittyvät vaarat tulee arvioida.

• Yksintyöskentelyä tulisi välttää. Yksintyöskentelyyn liittyy riskejä, joita voidaan vähentää pareittain työskentelyllä. Työparinkäyttö varmistaa myös nopeamman ensiavun saannin mahdollisessa tapaturmatilanteessa.

Tapaturmantutkintaraportti TOT 19/10

Lisätietoja antaa tutkintaryhmän työtä johtanut johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, mika.tynkkynen@tvl.fi

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:

johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi, työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi, erikoistutkija Hannu Tarvainen, p. 040 516 9255, etunimi.sukunimi@tvl.fi

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL

  • koordinoi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toimeenpanoa
  • tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä analysoi niiden syyt ja seuraukset
  • kehittää lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja sen toimeenpanojärjestelmää
  • edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä sekä eri osapuolien ja toimeenpanojärjestelmän yhteistyötä
  • tekee työtä työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisemiseksi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs