Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Tuki- ja liikuntaelimistön kunnosta kannattaa pitää huolta

Suomen Tule ry

Tuki- ja liikuntaelimistön kunnosta kannattaa pitää huolta

Tiedote.
Julkaistu: 24.09.2012 klo 09:19
Julkaisija: Suomen Tule ry

Suomen Tuki- ja liikuntaelinliitto - Suomen Tule ry jäsenjärjestöineen esittäytyy Hyvä ikä -messuilla Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 27. - 28.9.2012. Tervetuloa osastolle 629!

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry, Huoltoliitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Osteoporoosiliitto ry, Suomen Selkäliitto ry ja Suomen Tule ry muistuttavat Hyvä Ikä 2012 -messuvieraita helpoimmasta ja edullisimmasta tavasta hoitaa liikuntaelimistön kuntoa: parasta vaivojen ennaltaehkäisyä on tasapuolisesti elimistöä kuormittava liikunta! Ikääntyvän ihmisen kannattaa huolehtia erityisesti tasapainostaan, sillä hyvä tasapaino suojaa tutkitusti muun muassa luunmurtumilta. FYSI ry tarjoaakin messuosastolla 629 vieraileville tilaisuuden testata tasapainoaan


Ehkäise, tunnista ja hoida ajoissa

Tuki- ja liikuntaelinten (tule) oireet ja sairaudet sekä niiden aiheuttama heikentynyt toimintakyky ovat yksi kansanterveytemme suurimmista ongelmista. Eri asteisia tuki- ja liikuntaelinvaivoja ilmenee joka kuukausi joka kolmannella suomalaisella aikuisella, eli noin 1,7 miljoonalla henkilöllä. Yli miljoonalla suomalaisella on jokin pitkäaikainen tuki- ja liikuntaelinsairaus (tules).

Tule-sairaudet ovat suomalaisten yleisin syy lääkärissä käyntiin ja eniten työstä poissaoloja aiheuttava sairausryhmä. Ne ovat myös toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Yhteiskunnalle ne maksavat kaikkiaan yli 2,5 miljardia euroa vuodessa.

Tule-sairaudet ovat siis kallis, ja väestön yhä ikääntyessä myös kasvava kansanterveysongelma.

Suosittu Vastaisku vaivoille -luentokiertue painottaa ennaltaehkäisyn ja itsehoidon merkitystä

Tule-sairauksien ja -ongelmien vähentämiseksi voidaan tehdä paljon enemmän kuin on tähän mennessä tehty. Tämän elintärkeän asian todistavat järjestöjen yhteistyönä toteuttamat, kaikille avoimet Vastaisku vaivoille -luennot tänäkin syksynä kymmenillä paikkakunnilla. Vuonna 2011 käynnistetyt, suuren suosion saaneet Vastaisku vaivoille -yleisöluennot tavoittavat tänä vuonna peräti 40 paikkakuntaa eri puolilla Suomea. Syksyn 2012 aikana luennoidaan 24 paikkakunnalla.

Luennoilla käsitellään monipuolisesti tuki- ja liikuntaelinten ongelmia, kuten selkä- ja nivelvaivoja sekä osteoporoosia. Tarkoituksena on herättää ihmiset itse huolehtimaan liikuntaelintensä kunnosta, ennaltaehkäisemään vaivoja ja tarttumaan ripeästi jo ilmenneiden ongelmien hoitamiseen. Järjestöjen yhteistyönä huolella laadittu luentomateriaali pitää huolen, että luentojen pääviestit ovat eri paikkakunnilla samat. Luennoijat ovat paikallisia tuki- ja liikuntaelinsairauksien asiantuntijoita, useimmiten fysioterapeutteja ja lääkäreitä.

Luentokiertueen järjestävät Huoltoliitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Osteoporoosiliitto ry, Suomen Selkäliitto ry ja Suomen Tule ry yhteistyössä. Luentokiertueen mahdollistaa RAY:n tuki. Messuosastolla 629 jaetaan ajankohtaista tietoa Vastaisku vaivoille -luentokiertueesta, lisäksi ajantasaiset tiedot luennoista löytyvät osoitteesta www.vastaiskuvaivoille.fi.

Suomen Tule ry jäsenjärjestöineen esittäytyy messuosastolla 629 – tervetuloa tutustumaan!

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry
on fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjien edunvalvontajärjestö, jonka keskeinen edunvalvontatehtävä on vaikuttaa lainsäädäntöön ja siten parantaa alan yrittämisen edellytyksiä maassamme. FYSI ry on toiminut jo 40 vuotta ja siihen kuuluu lähes 700 eri puolilla Suomea toimivaa alan yritystä, joissa on tarjolla monimuotoisia fysioterapian palveluja, esim. tuki- ja liikuntaelinfysioterapiaa, neurologista fysioterapiaa, lasten- ja ikääntyneiden fysioterapiaa sekä työ- ja urheilufysioterapiaa. FYSI ry on myös merkittävä fysioterapeuttien ammatillinen täydennyskouluttaja ja alan yrittäjien täsmäkouluttaja. Jäsenetuja ovat mm. potilasasiamiespalvelu, lainopillinen ja muu yrittäjyyteen liittyvä neuvonta sekä työsuhteisiin ja muihin yrittämisen osa-alueisiin liittyvät sopimusmallit.  FYSI ry tiedottaa aktiivisesti jäsenistöään alan lakiuudistuksista ja muista ajankohtaisista asioista. Lisäksi FYSI ry julkaisee Fysi-lehteä, joka on fysioterapian ja kuntoutuksen uutis- ja asiakaslehti ja joka lähetetään jäsenistön lisäksi yksityisen ja julkisen terveydenhuollon toimijoille.
www.fysi.fi, fysi.info@fysi.fi, p. 010 279 3300

Huoltoliitto ry
on yleishyödyllinen, valtakunnallinen kansanterveys- ja kuntoutusjärjestö, joka pyrkii edistämään kansalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, itsenäistä sosiaalista turvallisuutta ja tasa-arvoa. Huoltoliitto omistaa Siilinjärvellä sijaitsevan Kuntoutus- ja hyvinvointikeskus Kunnonpaikan (www.kunnonpaikka.com) ja toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita monenlaisille kohderyhmille eri puolilla Suomea.
www.huoltoliitto.fi, keskustoimisto@huoltoliitto.fi, p. 050 5897574

Suomen Nivelyhdistys ry
tarjoaa tietoa ja tukea ennen kaikkea nivelrikkoisille ja tekonivelleikatulle, mutta myös muille nivelsairaille. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat neljästi vuodessa ilmestyvä 52-sivuinen Niveltieto-lehti, Niveltieto.net-internetsivusto sekä keskustelupalsta Nivelklubi, nivelterveyttä tukevat luennot, tietoiskut ja kurssit sekä noin 50 alaosastoa (nivelpiiriä), jotka tarjoavat vertaistukea ja liikuntaryhmiä eri puolilla Suomea.
www.niveltieto.net, toimisto@niveltieto.net, p. 09 27 123 12

Suomen Osteoporoosiliitto ry
tarjoaa tietoa luustoterveydestä, vertais- ja omahoidon tukea osteoporoosia sairastaville sekä edunvalvontaa. Toimintamuotoina ovat liikuntakurssit, virkistys, sopeutumisvalmennus, ensitietopäivät, yleisöluennot ja neuvonta. Liittymällä jäseneksi lähimpään alueyhdistykseen saat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Osteo-lehden kotiin kannettuna sekä tietoa ja vertaistukea ja voit osallistua yhdistyksen järjestämään toimintaan.
www.osteoporoosiliitto.fi, toimisto@osteoporoosiliitto.fi, p. 050 539 1441

Suomen Selkäliitto ry
on vuonna 1988 perustettu kansanterveys-, vammais- ja liikuntajärjestö. Sen jäseninä on 36 selkäyhdistystä, joissa on yhteensä noin 10 000 henkilöjäsentä. Toiminnan tarkoituksena on selkäsairauksien ja -oireiden ehkäiseminen, selkää koskevan tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, selkäongelmista kärsivien ihmisten tukeminen ja etujen ajaminen sekä tiedotus-, virkistys- ja liikunta- ja kuntoutustoiminnan järjestäminen.
www. selkaliitto.fi, selkaliitto@selkaliitto.fi, p. 09 605 918

Suomen tuki ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry
on valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, johon kuuluu tuki- ja liikuntaelinten alalla toimivia kansalais- ja potilasjärjestöjä sekä ammattilaisjärjestöjä. Toiminnan tavoitteena on edistää yleistä tietoisuutta tuki- ja liikuntaelinten terveyden ja sairauksien merkityksestä. Toimintamuotoja ovat yhteiset hankkeet jäsenjärjestöjen, asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa, esimerkkeinä päättäjiä haastavat vuotuiset Tule-parlamentit, tule-ongelmien ennaltaehkäisyyn kansalaisia kannustavat Vastaisku vaivoille -luentokiertueet sekä Tule-Kuntomitta.
www.suomentule.fi, merja.lartamo@suomentule.fi, p. 09 3487 083

Suomen Tule ry on tuki- ja liikuntaelinten terveyden ja sairauksien alalla toimivien kuuden kansalais- ja potilasjärjestön, seitsemän tule-alan ammattilaisjärjestön, yhden säätiön ja yhden tutkimus- ja asiantuntijalaitoksen valtakunnallinen yhteistyöjärjestö. Suomen Tulen kansalais- ja potilasjärjestöissä on yli 100 000 jäsentä. Suomen Tule ry:n tavoitteena on edistää tuki- ja liikuntaelinten terveyttä lisäämällä tietoa ja tietoisuutta tuki- ja liikuntaelinten terveyden ja sen ongelmien merkityksestä yksilöille, väestölle ja yhteiskunnalle sekä mahdollisuuksista parantaa tuki- ja liikuntaelinten terveyttä ja toimintakykyä ja vähentää niiden sairauksia ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen keinoin.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs