Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Tekesin ohjelma rakentaa Suomesta digitaalisen terveyden globaalia keskittymää

Tekes tiedottaa

Tekesin ohjelma rakentaa Suomesta digitaalisen terveyden globaalia keskittymää

Tiedote.
Julkaistu: 30.01.2015 klo 12:59
Julkaisija: Tekes tiedottaa

Yhdysvaltalainen terveysalan yritys GE Healthcare ilmoitti tänään 30.1.2015 keskittävänsä langattoman ja kannettavan tiedonsiirtoteknologian kehittämisen Helsingin Vallilaan.Yrityksen kolmelle vuodelle jakaantuva kokonaisinvestointi on 28,5 miljoonaa euroa. GE Healthcare aikoo myös rekrytoida jopa viisikymmentä ohjelmistosuunnittelijaa täydentämään osaamistaan.

Tekes edistää GE:n tutkimusohjelmaa noin 10 miljoonan euron rahoituksella. Teknologian tutkimuskeskus VTT toimii ohjelman merkittävänä tutkimuskumppanina, strategisena sisällön ja teknologian tuottajana sekä tukee GE:tä ohjelman toteutuksessa.

GE Healthcaren kaltaisen kansainvälisen suuryrityksen valinta sijoittaa digitaalisen terveyden osaamiskeskittymä juuri Suomeen lisää tunnettuuttamme digitaalisen terveydenhuollon edelläkävijänä maailmassa. Valinta osoittaa, että Suomi on globaalisti houkutteleva liiketoimintaympäristö ja arvostettu paikka tehdä tutkimusta ja tuotekehitystä. GE Healthcaren uusi osaamiskeskittymä luo loistavan mahdollisuuden luoda kontakteja globaalin markkinajohtajan verkostojen kanssa ja kehittää uutta osaamista suomalaisille kasvuyrityksille ja tutkimusorganisaatioille.

”Tämä on hieno juttu suomalaisen innovaatiotoiminnan ja työpaikkojen näkökulmasta. Se, että GE Healthcare on valinnut Suomen, kertoo heidän halustaan olla tärkeässä roolissa uuden suomalaisen ekosysteemin rakentamisessa,” Tekesin pääjohtaja Pekka Soini iloitsee.

Tekes on juuri aloittanut Terveyttä biteistä-ohjelman, joka auttaa suomalaisia terveys- ja hyvinvointialan yrityksiä kasvuun hyödyntämällä digitalisaation luomia liiketoimintamahdollisuuksia ja haastaa myös perinteisiä IT-alan yrityksiä uudistumaan hyödyntäen terveysalan kasvavia markkinoita.

Terveyttä biteistä -ohjelman avulla Tekes haluaa lisätä myös suomalaisten ja kansainvälisten yritysten yhteistyötä ja rakentaa Suomesta digitaalisen terveyden keskittymä, joka houkuttelee ulkomaisia investointeja myös tulevaisuudessa. Ulkomaisten toimijoiden kiinnostuksen kasvu Suomea kohtaan on myös yksi kansallisen terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tavoitteista.

Lisätiedot: johtaja Ilona Lundström, Tekes puh. 02950 55678 ilona.lundstrom(at)tekes.fi

 

Terveyttä biteistä-ohjelma

tekes.fi

 

Tekes programme is developing Finland into a globally recognised hub for digital health

When a major international corporation such as GE Healthcare selects Finland as the location for a hub of expertise in digital health, it boosts our image as a global forerunner in digital health. It shows that Finland has a globally attractive business environment and is recognised as a great place for research and product development activities. GE Healthcare’s new digital health hub provides an excellent opportunity to establish contacts with this global market leader’s networks and generate new expertise for Finnish growth companies and research organisations.

“This will do wonders for Finnish innovation and the current employment situation in Finland. By selecting Finland, GE Healthcare is showing that it is willing to play a key role in building a new Finnish ecosystem,” comments Director General of Tekes, Pekka Soini.

Recently, Tekes launched a “Bits of Health” programme aimed at facilitating the growth of Finnish companies operating in the health and well-being sector by making use of the business opportunities created by digitisation and challenging conventional IT companies to reform through the utilisation of the growing healthcare markets.

The Bits of Health programme is also intended to increase cooperation between Finnish and international companies and develop Finland into a hub for digital health that will attract foreign investments in the short term and also in the future. Increasing foreign investment is also one of the objectives of the national growth strategy for research and innovation activities in the health sector.

For further information, please contact:

Ilona Lundström, Director, Tekes

Tel. +358 2950 55678

ilona.lundstrom(at)tekes.fi

 

Bits of Health programme http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/bits-of-health/

http://www.tekes.fi/en/

 

Tekes program skapar ett globalt centrum för digital hälsa i Finland

Det internationella storföretaget GE Healthcares beslut att förlägga ett kunskapscentrum för digital hälsa just i Finland stärker ryktet om oss som en föregångare i världen när det gäller digital hälso- och sjukvård. Deras val visar att Finland erbjuder en globalt lockande miljö för affärsverksamhet och att Finland är en uppskattad plats för forskning och produktutveckling. GE Healthcares nya kunskapscentrum innebär en lysande möjlighet för finska tillväxtföretag och forskningsorganisationer att knyta kontakter med globala marknadsledande nätverk och utveckla ny kunskap.

”Det här är positivt för finländsk innovationsverksamhet och ur ett arbetsplatsperspektiv. Det faktum att GE Healthcare har valt Finland berättar något om deras vilja att ha en viktig roll i att bygga ett nytt finskt ekosystem”, säger Tekes generaldirektör Pekka Soini glatt.

Tekes har precis startat programmet "Bits of Health" som hjälper finländska företag inom hälso- och sjukvårdsbranschen att växa genom att utnyttja de affärsverksamhetsmöjligheter som digitalisering innebär. Programmet utmanar också traditionella företag inom IT-branschen att förnya sig genom att utnyttja den växande hälsobranschmarknaden.

Med hjälp av Bits of Health-programmet vill Tekes också utvidga samarbetet mellan finländska och internationella företag och göra Finland till ett centrum för digital hälsa, som lockar utländska investerare även i framtiden. Ett ökat intresse för Finland från utländska aktörer är också ett av målen för den nationella hälsobranschens tillväxtstrategi för forsknings- och innovationsverksamhet.

Mer information:

Direktör Ilona Lundström, Tekes

Telefonnummer: 02950 55678

ilona.lundstrom(at)tekes.fi

 

http://www.tekes.fi/

 

 

Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija. Tekes palvelee suomalaisen elinkeinoelämän ja tutkimuksen uudistumista. www.tekes.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs