Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Sydämen vajaatoimintapäivä 10.5.2016 Kysely paljasti: Sydämen vajaatoiminnan vakavuutta ei tunneta

Novartis Finland

Sydämen vajaatoimintapäivä 10.5.2016 Kysely paljasti: Sydämen vajaatoiminnan vakavuutta ei tunneta

Tiedote.
Julkaistu: 09.05.2016 klo 09:15
Julkaisija: Novartis Finland

Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen Sydänpiirien jäsenille tehdystä kyselystä käy ilmi, että sydämen vajaatoiminnan vakavuutta ei tunneta riittävästi. Sydämen vajaatoiminta on vakava, etenevä sairaus, jonka ennuste on huonompi kuin monissa syöpätaudeissa. Kansainvälistä sydämen vajaatoimintapäivää vietetään 10.5. Päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta sairaudesta.

Sydämen vajaatoiminnan vakavuutta ei tunneta riittävästi, sillä 40,2 % vastaajista oletti, että sydämen vajaatoiminta voidaan parantaa. Ainoastaan 10,7 % tiesi, että sydämen vajaatoiminnassa kuolleisuus on suurempi kuin sydäninfarktin jälkeen tai monissa syöpätaudeissa. Potilaat on tärkeää saada asianmukaisen hoidon piiriin, koska sen avulla voidaan oireiden vähentämisen lisäksi myös usein parantaa ennustetta.

”Kyselyn tulos oli sinänsä odotettavissa, sydämen vajaatoiminta käsitteenä on haastava. Kuten kyselyssä todettiin, vajaatoiminta liittyy aina johonkin muuhun sydänsairauteen, ja sen monipuolinen oirekuva sekä ennuste riippuvat usein liitännäissairauksista ja vajaatoiminnan mekanismista”, kommentoi Heli Tolppanen Suomen Kardiologisen Seuran Sydämen vajaatoimintajaoksesta.

Taudin pahenemisen oireista vastaajat tunnistivat hyvin yöllisen hengenahdistuksen (63,2 %) ja jalkojen turvotuksen (81,9 %). Sen sijaan nopeaan painonnousuun ei kiinnitetä riittävästi huomiota; vain 34,5 % vastaajista tunnisti sen sydämen vajaatoiminnan pahenemisen merkiksi. Painonnousu voi olla yksi varhaisimmista merkeistä olemassa olevan sydämen vajaatoiminnan pahenemisesta, mikä on usein sairaalahoitoa vaativa tila. Sairaalahoito on jopa ehkäistävissä hyvin toteutetulla seurannalla.   

”On itse asiassa hienoa, että suurin osa potilaista tunnisti sydämen vajaatoiminnan pahenemisen pääoireet eli hengenahdistuksen ja jalkaturvotusten lisääntymisen. Tiedetään, että sairaalahoitoon johtavat pahenemisvaiheet huonontavat potilaiden ennustetta, joten oireiden lisääntymisen tunnistaminen heti alkuvaiheessa ja pienten muutosten tekeminen lääkityksessä tai omahoidossa voivat pysäyttää oireiston kehittymisen”, Heli Tolppanen muistuttaa.

”Tämän takia tietoisuus sairaudesta ja sen kulusta on ensiarvoisen tärkeää. Kaikilla potilailla tulisi myös olla tiedossa taho, jonne ottaa nopeasti ja matalalla kynnyksellä yhteyttä oireiden lisääntyessä, jotta vaikeilta pahenemisvaiheilta vältyttäisiin. Vajaatoimintapäivänä olisi tärkeää lisätä yleistä tietoisuutta myös taustasairauksien, kuten verenpainetaudin ja sepelvaltimotaudin hyvän hoidon tärkeydestä, jotta vajaatoiminnan kehittymistä voitaisiin ehkäistä”, Tolppanen jatkaa.

Vajaatoiminnan yleisyys kasvaa jyrkästi iän myötä; yli 75-vuotiaista sitä sairastaa joka kymmenes. Sen taustalla on aina yksi tai useampi muu sydänsairaus.1 Tästä huolimatta kyselyyn vastanneista vähän reilu kolmannes (36,9 %) oletti, että kyseessä on itsenäinen sairaus.

Huhtikuussa toteutettuun sydämen vajaatoimintaa koskevaan kyselyyn vastasi yhteensä 364 Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen Sydänpiirin jäsentä. Naisia vastaajista oli 55,5 % ja miehiä 44,5 %.  Vastaajista 15 % (n=55) sairastaa sydämen vajaatoimintaa. Novartis Finland Oy on tukenut kyselyn toteuttamista.

Kansainvälistä sydämen vajaatoimintapäivää, jolla pyritään lisäämään yleistä tietoutta sairaudesta, vietetään 10.5.

Lisätiedot:

Tarja Mänttäri, Kymenlaakson/Päijät-Hämeen Sydänpiiri, puh. 050 528 2019, tarja.manttari@sydan.fi

Faktaa sydämen vajaatoiminnasta

  • Sydämen vajaatoiminnassa sydän ei pysty pumppaamaan riittävästi verta elimistön tarpeisiin.
  • Toisin kuin usein luullaan, sydämen vajaatoiminta ei ole itsenäinen sairaus, vaan sen taustalla on aina jokin muu sydänsairaus (esim. sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine, läppäviat).
  • Sydämen vajaatoiminnan yleisyys kasvaa jyrkästi iän myötä; 10-20 prosenttia 70-80-vuotiaista sairastaa vajaatoimintaa.
  • Tyypillisimpiä oireita ovat hengenahdistus, väsyvyys, nilkkojen turvotus ja painonnousu.
  • Sydämen vajaatoiminnasta kärsivä saa hengenahdistusoireita makuulla ollessaan. Hän alkaa usein nostaa nukkuma-asentoaan kasaamalla tyynyjä tai saattaa avata yöllä ikkunan saadakseen raitista ilmaa. Raittiista ilmasta ei ole apua, mutta pystyasento lievittää hengenahdistusta. 
  • Sydämen vajaatoiminnan itsehoitoon kuuluvat terveellinen ravinto, liikunta ja suolan käytön rajoittaminen.

Lähteet

1 Sydämen vajaatoiminta. Lääkärikirja Duodecim 1.10.2014. www.terveyskirjasto.fi

Osoitelähde: Terveystoimittajat ry

Liitetiedostot

Novartis Finland

Novartis tuottaa ja tarjoaa terveydenhoidon ratkaisuja potilaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin seuraavilla alueilla: innovatiiviset alkuperäislääkkeet, laadukkaat rinnakkaisvalmisteet sekä silmäkirurgiset laitteet ja silmätuotteet. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 45 miljardia euroa, ja se työllistää noin 119 000 työntekijää yli 150 maassa. Novartis investoi terveysalalla merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen. Vuonna 2015 tutkimusinvestoinnit olivat yhteensä 8 miljardia euroa eli 18 % liikevaihdosta. Konsernin pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Suomessa yhtiötä edustaa Novartis Finland Oy. Lisätietoja osoitteesta www.novartis.fi.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs