Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Sairausvakuutuskorvausten leikkaukset johtaisivat terveysmenojen tuntuvaan kasvuun

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

Sairausvakuutuskorvausten leikkaukset johtaisivat terveysmenojen tuntuvaan kasvuun

Tiedote.
Julkaistu: 20.10.2015 klo 11:17
Julkaisija: Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

Sairausvakuutuskorvauksiin suunnitellut leikkaukset eivät säästä vaan lisäävät terveydenhuollon kokonaiskustannuksia. Jonot julkisessa terveydenhuollossa kasvavat saman tien – siis jo vuosia ennen varsinaisen sote-ratkaisun valmistumista - jos kansalaisille sairausvakuutuskorvauksena maksettavaa, jo nykyisellään pientä Kela-korvausta yksityistä terveydenhoitoa käytettäessä leikataan. Erityisesti vähävaraiset lykkäisivät hoitoon hakeutumista. Hoitojen viivästyminen lisäisi ja pidentäisi sairauslomia.

Julkisen terveydenhuollon kustannukset ovat yhteiskunnalle moninkertaiset verrattuna terveyshyötyyn, joka tuotetaan pienellä, ihmisille yksityisten terveyspalveluiden käytöstä maksettavalla Kela-korvauksella.  Korvauksen osuus on vain noin 20 % asiakkaan maksamista kokonaiskustannuksista, kun julkisissa palveluissa 90 % kustannuksista jää yhteiskunnan maksettaviksi asiakkaan maksaessa vain 10 % omavastuun.  Lyhytnäköisellä paniikkileikkauksella ollaan nyt ajamassa alas toimiva, yhteiskunnalle erittäin kustannustehokas ja ihmisiä nopeaan omahoitoon kannustava järjestelmä.

Ristiriidassa hallitusohjelman kirjausten kanssa

Suomen hallitusohjelmaan kirjatut keskeiset tavoitteet, terveyden edistäminen, ennaltaehkäisy ja varhainen tuki sekä hoidon saatavuuden, valinnanvapauden ja palveluntuotannon kustannustehokkuuden lisääminen ovat oikeita. Nyt suunnitellut sairausvakuutuskorvausten leikkaukset ovat täysin ristiriidassa näiden hallitusohjelman tavoitteiden kanssa. Hoito viivästyy, vaiva pahenee ja kustannukset kasvavat.

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry vastustaa erityisesti lääkärin määräämään tutkimukseen ja hoitoon kohdistuvaa sairausvakuutuksen määrärahaleikkausta. Sairausvakuutuslain muutosesityksen mukaan tutkimuksen ja hoidon korvaustaso laskisi nykyisestä 21 prosentista 16 prosenttiin. Erityisen huolestuttavaa on, että esitys on tehty ilman terveydellisten ja taloudellisten vaikutusten arviointia.  

Sairausvakuutuskorvausten leikkaukset heikentäisivät lähipalvelujen saatavuutta ja pk-yritysten toimintaedellytyksiä

Esitetyt sairausvakuutuskorvausten leikkaukset vaikuttaisivat paitsi kansalaisten mahdollisuuksiin hakeutua oikea-aikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen, myös terveyspalveluja tuottavien mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiin, työllistämismahdollisuuksiin ja veronmaksukykyyn. Veronsa Suomeen maksavat terveysalan mikro- ja pk-yritykset muodostavat valmiin, koko maan kattavan infrastruktuurin, jonka voimavarat – korkean ammattitaidon omaava henkilökunta, valmiit hoitotilat ja -laitteistot – on hyödynnettävä turvattaessa sote-uudistuksen tavoitteissa tärkeänä osana mainittua lähipalveluiden verkostoa.

Lakisääteinen, Kelan tarkasti valvoma ja kilpailuttama vaikeavammaisten kuntoutus on jo vuosikymmenien ajan toteutettu nimenomaan eri puolilla maata toimivissa yksityisissä fysioterapia- ja kuntoutusalan yrityksissä. Millaiset ovat kustannukset, kun sama erikoisosaaminen kuntoutuksessa tarvittavine tiloineen ja laitteineen joudutaankin rakentamaan julkisilla varoilla paikallisen pk-yrityksen menettäessä toimintaedellytyksensä – tai kuljettamaan vaikeavammainen kymmenien tai satojen kilometrien päähän kuntoutusta saamaan?  Onko ratkaisu silloin lakimuutos, jolla vaikeavammaisilta evätään oikeus kuntoutukseen?

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Tuula Mustonen, 0400 200 403, tuula.mustonen@fysiokuusamo.fi

Toiminnanjohtaja Leila Salonen, 040 749 8706, leila.salonen@fysi.fi

LIITE: Kirje kansanedustajille liittyen FYSI ry:n STM:lle 12.10.2015 antamaan lausuntoon sairausvakuutuksen korvaustaksojen leikkaamisesta

Liitetiedostot

SuomenFysioterapia- ja kuntoutusyritykset Fysi ry on valtakunnallinen, vuonna 1972 perustettu edunvalvontajärjestö, yhteistyöverkosto ja kouluttajaorganisaatio, johon kuuluu yli 740 yritystä eri puolilta Suomea. Valtaosa FYSI ry:n jäsenyrityksistä on pieniä, naisvaltaisia, keskimäärin 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille, työllistävät ja maksavat veronsa Suomeen. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan täydentäneet julkista terveydenhuoltoa tuottamalla lähipalveluna mm. vaativia vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja. Noin 80 % kaikesta fysioterapiasta tuotetaan näissä yksityisissä fysioterapiakeskuksissa, joissa on tarjolla merkittävää alan erikoisosaamista kansalaisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs