Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Sairaanhoitopalvelut Helsingissä pyhäinpäivänä 1.11.

Helsingin sosiaali-ja terveysvirasto

Sairaanhoitopalvelut Helsingissä pyhäinpäivänä 1.11.

Tiedote.
Julkaistu: 20.10.2014 klo 16:07
Julkaisija: Helsingin sosiaali-ja terveysvirasto

PM FÖR ALLA HELGONS DAG - Sjukvårdstjänster i Helsingfors
Health care services in Helsinki at All Saints' Day

Terveysneuvontaa 24 h - puh. (09) 10023

Terveysneuvonnasta saa tietoa Helsingin terveyspalveluista ja sairauksien hoito-ohjeita ympäri vuorokauden (24 h) tavallisen puhelun hinnalla.

Henkeä uhkaavat tilanteet - soita 112

Vakavissa ja henkeä uhkaavissa sairaus- ja onnettomuustapauksissa saa apua ympäri vuorokauden numerosta 112.

Terveysasemat

Terveysasemat ovat auki perjantaina 31.10. klo 8 - 16 ja kiinni 1.11. - 2.11.

Terveyskeskuspäivystys

Oman terveysaseman ollessa kiinni päivystää terveyskeskuspäivystys kiireellisissä sairaustapauksissa arki-iltaisin klo 16 - 22, viikonloppuisin ja pyhinä klo 8 - 22 seuraavasti:

Aikuiset (16 vuotta täyttäneet)

Haartmanin sairaala, Haartmaninkatu 4, rakennus 12, puh. (09) 310 63231 ja Marian sairaala, Lapinlahdenkatu 16, rakennus 15 C, sisäpiha, puh. (09) 310 67204. Yöllä klo 22 - 8 päivystävät Haartmanin ja Marian päivystyspoliklinikat.

Lapset

Lasten ja nuorten sairaala, Lastenklinikka, Stenbäckinkatu 11, puh. (09) 10023. Yöllä klo 22 - 8 päivystää Lastenklinikan päivystyspoliklinikka.

Kiireellisissä sairaustauksissa oman terveysaseman ollessa kiinni helsinkiläiset voivat hakeutua myös Jorvin terveyskeskuspäivystykseen Espooseen, Turuntie 150, puh. (09) 10023 tai Peijaksen terveyskeskuspäivystykseen Vantaalle, Sairaalakatu 1, puh. (09) 471 67060.

Suun terveydenhuollon päivystys

Suun terveydenhuollon päivystys on auki 1. - 2.11. klo 9 - 21 Haartmanin sairaalassa, Haartmaninkatu 4, rakennus 12. Ajanvaraus on avoinna klo 8 - 21, puh. (09) 310 49999. Toivomme, että potilaat ottavat yhteyttä puhelimitse ennen kun hakeutuvat suun terveydenhuollon päivystykseen.

Sosiaali- ja kriisipäivystys 24 h

Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee pyhäinpäivänä ympäri vuorokauden. Sosiaalipäivystys puh. 020 696 006 ja kriisipäivystys puh. 09 310 44222.

PM FÖR ALLA HELGONS DAG - Sjukvårdstjänster i Helsingfors

Hälsorådgivning 24 h - tfn 09 10023

Hälsorådgivningen ger uppgifter om hälsovårdstjänsterna i Helsingfors och anvisningar om vården av sjukdomar dygnet runt (24 h) till normal samtalsavgift.

Livshotande situationer - ring 112

Hjälp fås dygnet runt från numret 112 i allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall.

Hälsostationerna

Hälsostationerna håller öppet fredagen 31.10. kl. 8 - 16 och stängda 1. - 2.11.

Hälsocentraljourer

Då den egna hälsostationen är stängd får man hjälp i akuta sjukdomsfall på hälsocentraljour (vardagskvällar kl. 16 - 22, veckoslut och helger kl. 8 – 22).

Vuxna (16 år fyllda)

Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12, tfn 09 310 63231 och Maria sjukhus, Lappviksgatan 16, byggnad 15C, inre gården, tfn 09 310 67204. Nattetid kl. 22 - 8 har jourpoliklinikerna vid Haartmanska sjukhuset och Maria jour.

Barn

Barn och ungdomssjukhuset, Barnkliniken, Stenbäcksgatan 11, tfn (09 10023. Nattetid kl. 22 - 8 har jourpolikliniken vid Barnkliniken jour.

I brådskande sjukdomsfall, om den egna hälsostationen är stängd, kan helsingforsare också söka sig till jouren vid Jorvs hälsovårdscentral i Esbo, Åbovägen 150, tfn 09 10023 eller jouren vid Pejas hälsovårdscentral i Vanda, Sjukhusgatan 1, tfn 09 471 67060.

Munhälsovårdens jour

Jouren för munhälsovård håller öppet under alla helgon dag (också 2.11.) kl. 9 - 21 i Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Tidsbeställningen är öppen kl. 8 - 21, tfn (09) 310 49999. Vi önskar, att patienterna tar kontakt per telefon före de kommer till jouren för munhälsovård.

Social- och krisjour 24 h 

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även under alla helgon dag. Socialjouren tfn 020 696 006 och krisjouren tfn 09 310 44222.

Health care services in Helsinki at All Saints' Day

24 h Telephone Health Service, Tel. 09 10023

Information is provided about Helsinki’s health services and treatment instructions 24 hours a day at the cost of a normal phone call.

In life-threatening emergencies – call 112

In the event of a severe and life-threatening illness or accident situation at any time of the day, call 112 for help.

Health Stations

Health stations are open on Friday 31 October 8 - 16 and closed 1 - 2 November.

Emergency Health Centre

If your health station is closed, the following health centre hospitals help you in emergencies Mon–Fri 16 - 22 and at weekends and holidays 8 - 22 as follows:

Adults (over 16 years of age)

Haartman Hospital, Haartmaninkatu 4, building 12, tel. 09 310 63231 and Maria Hospital, Lapinlahdenkatu 16, building 15 C, inner court, tel. 09 310 67204. Emergency Departments of Haartman and Maria Hospitals are on duty at night 22 - 8.

Children

Lastenklinikka Hospital for Children and Youth, Stenbäckinkatu 11, tel. (09) 10023. At night 22 - 8 Children's Emergency Department at Lastenklinikka is on duty.

When a health station of residents of Helsinki is closed, they can in an acute event of illness use the services of Jorvi Emergency Health Centre in Espoo, Turuntie 150, tel. 09 10023 or Peijas Emergency Health Centre in Vantaa, Sairaalakatu 1, tel. 09 471 67060.

Emergency Dental Care

Emergency dental care is provided 1 - 2 November 9 – 21 at Haartman Hospital, Haartmaninkatu 4, building 12. Appointments can be booked 8 - 21 at 09 310 49999. Please always make an appointment by phone before seeking treatment for Emergency Dental Care.

Emergency Social Services and Crisis emergency support 24/7

Emergency Social Services and Crisis emergency support serve 24/7 also during All Saints´ Day. Emergency Social Services tel. 0206 96006 and Crisis emergency support tel. 09 310 44222.

www.hel.fi

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs