Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Sairaaloiden kehitettävä valmiuksiaan CBRN-uhkien varalle

Miktech Oy

Sairaaloiden kehitettävä valmiuksiaan CBRN-uhkien varalle

Tiedote.
Julkaistu: 09.09.2013 klo 13:19
Julkaisija: Miktech Oy

CBRN-alan ja sairaaloiden turvallisuuden asiantuntijat kohtaavat sairaaloiden turvallisuusseminaarissa Mikkelissä 10.9.2013. CBRN-uhkatilanteet edellyttävät sairaaloilta ja terveydenhuollolta toimintatapojen ja prosessien kehittämistä. Riittävä varautuminen parantaa mahdollisuuksia tehokkaaseen toimintaan CBRN-onnettomuustilanteessa.

CBRN-uhkatilanteet pitävät sisällään kemiallisia ja biologisia sekä radioaktiivisuuteen tai ydinsäteilyyn liittyviä riskejä. Toteutuessaan CBRN-uhat aiheuttavat usein paljon uhreja, pitkiä tai toistuvia jälkiseurauksia sekä laajoja psykologisia vaikutuksia. Riskinä on myös tartunnan tai saasteen leviäminen laajalle alueelle.

CBRN-onnettomuuksista ja terrori-iskuista kerättyjen kokemusten mukaan noin 20 % uhreista jää onnettomuuspaikalle kun taas 80 % pakenee ja hakeutuu omatoimisesti ensiapuun ja sairaaloihin. Sairaalahenkilöstön on tuolloin kyettävä reagoimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Tavanomaiset sairaanhoidon prosessit eivät riitä, vaan CBRN-onnettomuus ja -lääkintä edellyttävät erityisosaamista ja -välineitä. Lyhyt varautumisaika vaikeuttaa mm. henkilöresurssien, potilaspaikkojen, vasta-aineiden ja lääkkeiden sekä dekontaminaatiolinjaston järjestämistä. Lisähaasteita aiheuttaa mm. toimijoiden altistuminen, puutteellinen tilannetieto tai suojavarusteet, vieras kalusto sekä potilasvirtojen hallinta.

CBRN-uhkatilanteet aiheuttavat siis sairaalaympäristössä varsin moninaisia haasteita, mutta tietämys uhkista on vielä puutteellista. – Haluamme nyt herätellä keskustelua uhkien vaikutuksista ja mahdollisuuksista varautua niihin. Seminaari antaa sairaaloiden turvallisuudesta vastaaville tilaisuuden verkostoitua CBRN-alan toimijoiden kanssa. Lisäksi he voivat osallistua viranomaisten CBRNE-yhteisharjoitukseen ja harjoitella mm. saastuneiden potilaiden puhdistamista, säteilyn mittaamista ja tunnistamista sekä suojautumista CBRN-riskeiltä käytännössä, kertoo ohjelmajohtaja Toni Leikas Miktech Oy:stä.

– Lahti on valtakunnallisesti yksi suurimpia rautatieliikenteen läpikulkualueita. Lisäksi vaarallisten aineiden läpikulkuliikennettä on maanteitse. Päijät-Hämeessä toimii myös kemikaaleja hyödyntävää teollisuutta. Akuutti24 on alueen ainoa 24/7 avoinna oleva päivystyspiste, joten henkilökuntamme tietotaidon lisääminen on tärkeää. Lisäksi alueellisen ja kansallisen viranomaistyön yhteensovitus on toiminnan edellytys, kertoo ensihoitokeskuksen ylilääkäri Timo Jama

Sairaaloiden turvallisuusseminaarin järjestää CBRN Neuvottelukunta, joka on Miktech Oy:n koordinoiman CBRN Finland -yritysryhmän luoma yhteistyöverkosto. Verkostoon kuuluu CBRN Finland -yritysten lisäksi viranomaisia, tutkimuslaitoksia sekä muita alan toimijoita. Sairaanhoitopiireistä verkostossa ainoana on mukana Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä.

Lisätiedot:

Toni Leikas, ohjelmajohtaja, Miktech Oy, 0440 361 628, toni.leikas@miktech.fi

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

CBRN-Finland on suomalainen CBRN-alan yritysryhmä, jota koordinoi innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy. Lyhenne CBRN tulee sanoista Chemical (kemiallinen), Biological (biologinen), Radiological (radioaktiivinen) ja Nuclear (ydinaktiivinen). CBRN Finlandiin kuuluvat Environics Oy, Mirion Technologies (RADOS) oy, Suomen terästekniikka (Mavatech) Oy, Sammutin  (Saurus) Oy, TEMET Oy ja Miktech Oy. Yritykset pyrkivät tuotteillaan ja palveluillaan parantamaan CBRN-alaan liittyvää turvallisuutta yhteiskunnassa. Toiminnan tavoitteena on kehittää mukana olevien yritysten yhteistoimintaa, yhteiskonsepteja ja -tuotteita sekä tiivistää kansallista ja kansainvälistä viranomaisyhteistyötä. www.cbrnfinland.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs