Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Rakennusliitto vetoaa terveydenhuollon henkilöstöön

Rakennusliitto ry

Rakennusliitto vetoaa terveydenhuollon henkilöstöön

Tiedote.
Julkaistu: 05.05.2012 klo 10:59
Julkaisija: Rakennusliitto ry

Rakennusliitto vetoaa terveydenhuollon ammattilaisiin, jotta nämä lähtisivät mukaan kehittämään rakennusalan työssä jaksamista ja työterveyshuoltoa.

Rakennusalalla on juuri alkamassa mittavia hankkeita, joilla pyritään edistämään työssä jaksamista, vähentämään sairauspoissaoloja ja työtapaturmia. Hankkeiden onnistuminen edellyttää rakentajien, muiden henkilöstöryhmien edustajien, työsuojelun, yritysten henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon kiinteää yhteistyötä. Sen kuluessa tulee voida keskustella avoimesti niistä tekijöistä, jotka lisäävät työtapaturmia tai ylläpitävät tarvetta jäädä sairauslomalle sekä jopa ennenaikaiselle eläkkeelle.

Kirkkonummella koolla ollut Rakennusliiton valtuusto ei sen sijaan  hyväksy eräiden työnantajien ajamaa ajatusta ns. korvaavasta työstä.  Siinä vammautunut rakentaja määrätään johonkin muuhun työterveyslääkärin soveliaaksi katsomaan työhön.

Rakennusliiton valtuusto toivookin rakennusyritysten sekä terveydenhuollon ammattilaisten kiinnittävän huomiota nyt alan epäkohtiin ja auttavan aidosti rakentajia heidän etsiessään parannusta tilanteeseen. Samoin valtuusto kehottaa kaikkia rakentajia osallistumaan täysipainoisesti tähän työhön, jotta työtapaturmat, sairauspoissaolot tai sairauseläkkeiden määrä saadaan vähenemään.

 Rakennusliiton valtuusto korostaa, että liiton solmimissa työehtosopimuksissa on määräykset sairaus- ja tapaturma-ajan palkan maksamisesta. Työehtosopimuksissa on sovittu, että työsopimuksensa mukaiseen työhön työkyvyttömällä työntekijällä on oikeus olla palkallisella sairauslomalla. Rakennusliiton sopimusaloilla tehtävät työt on selkeästi määritelty eikä minkään työehtosopimuksen soveltamisalaan kuulu esimerkiksi toimihenkilötehtäviä konttorissa. Pakottaminen tällaiseen työhön on selkeästi työsopimuslain vastaista.

 Myöskään Suomen lainsäädäntö ei tunne korvaavaa työtä. Sen sijaan laki edellyttää terveydenhuollon ammattilaisilta, lääkäreiltä ja työterveyshoitajilta puolueettomuutta. He eivät siis voi toimia työnantajan painostuksen alla vaan heidän ainoa tavoitteensa voi olla vammautuneen työntekijän etu ja tervehdyttäminen.

Rakennusliitto on omalta osaltaan valmis toimimaan kaikin voimin, että työtapaturmat, vammautuminen tai työstä aiheutuvat sairaustapaukset saadaan vähenemään. Kyseessä on kuitenkin työpaikoilla ja yrityksissä tapahtuva toiminta, joka täytyy tehdä tiiviissä yhteistyössä ja ilman yksipuolista pakkoa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs