Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » PHSOTEY tiedottaa: Yhtymän viime vuoden tulos historiallisen hyvä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

PHSOTEY tiedottaa: Yhtymän viime vuoden tulos historiallisen hyvä

Tiedote.
Julkaistu: 30.01.2015 klo 15:17
Julkaisija: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän viime vuoden tilinpäätös on ennakkotietojen mukaan 5,3 miljoonaa ylijäämäinen. Kulujen kasvu edellisvuoteen verrattuna pystyttiin nipistämään 0,5 prosenttiin.

Yhtymän tulos vuodelta 2014 on ennen kertaluontoisia eriä 5,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimintakulut vuonna 2014 olivat ilman kertaluontoisia eriä 373 miljoonaa euroa. Kulut kasvoivat edellisestä vuodesta vain 0,5 prosenttia. Henkilöstökulut pienenivät edellisestä vuodesta 3,7 miljoonalla eurolla, vaikka laboratorioliikelaitoksen perustaminen toi yhtymälle uutta henkilökuntaa Lahdesta ja Heinolasta.

- Yhtä hyvään taloudelliseen tulokseen ei ole ylletty yhtymän historian aikana. Kaikki toimialat ja henkilöstö ovat osoittaneet, että talouden sopeuttamiseen suhtaudutaan äärimmäisen vakavasti ja siinä on myös onnistuttu odotettuakin paremmin, luonnehtii talousjohtaja Sami Sipilä.

Erikoissairaanhoidon
sopeuttamistoimet tehosivat

Lähtökohdat vuodelle 2014 olivat erikoissairaanhoidossa erittäin vaikeat. Varsinaisen erikoissairaanhoidon kuntarahoitus oli 2,5 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2013 tilinpäätös. Sopeuttamistoimet onnistuivat erinomaisesti: taloudellinen tulos on 2,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna jäsenkuntien maksuosuudet ovat laskemassa 2,4 prosenttia.

Väestön tarvitsemat erikoissairaanhoidon palvelut pystyttiin tuottamaan lain edellyttämällä tavalla. Odotusajat tutkimukseen ja hoitoon lyhenivät alkuvuodesta merkittävästi ja olivat 16 % edellisvuotta lyhyemmät. Loppuvuoteen keskittyneet lomautukset pidensivät uudelleen jonoa edellisvuoden sinänsä hyvälle tasolle.

- Talouden kannalta keskeistä oli syksyllä 2013 aloitettu rakennemuutos sairaansijasulkuineen. Lisäksi toimintatavoissa tehtiin muita tuottavuutta parantaneita muutoksia. Syyskuussa 2013 vähennettiin jo 48 sairaansijaa ja maaliskuussa 2014 vielä 12 sairaansijaa lisää. Samaan aikaan avattiin 27-paikkainen päivystysosasto lyhytaikaista seurantaa varten ja leikkauspotilaiden sairaalaantulotapaa uudistettiin, listaa keskussairaalan johtaja Martti Talja.

Lomautuksilla saavutettiin lähes tavoiteltu kahden miljoonan euron säästö.

- Lomautuksilla oli myös kielteisiä puolia. Hoidon arvioinnin ja hoidon jonot kasvoivat. Vuorotellen suoritetut eri yksiköiden alasajot kuormittivat henkilökuntaa merkittävästi, koska päivystys- ja kiireelliset potilaat hoidetaan aina. Ensiarvion mukaan lomautukset heikensivät sairaalan kokonaistuottavuutta, kertoo Talja.

Asiakaspalvelujen ostot yliopistosairaaloista pysyivät edellisvuoden tasolla, sillä erittäin kalliita toimenpiteitä vaatineita potilaita oli viime vuonna vähemmän.

Erikoissairaanhoidon erinomaista tulosta rasittavat 2,0 miljoonan euron kertapoistot, joita tehdään meneillään olevan peruskorjaushankkeen vuoksi sairaalarakennuksen tasearvosta. Lisäksi potilasvakuutusmaksu ylittää ennusteet 1,9 miljoonalla eurolla.

- Pahin kauhuskenaario ei potilasvakuutusmaksun suhteen toteutunut, kun Kirjanpitolautakunta antoi sairaanhoitopiireille viime hetkellä uudet kirjaamisohjeet, Sami Sipilä kertoo. Potilasvakuutusmaksun kasvusta voidaan 5,8 miljoonaa euroa esittää taseen liitetiedoissa eikä se vaikuta tulokseen.

Kertaluontoisten erien jälkeenkin kuntien maksuosuudet näyttävät jäävän vuoden 2013 tason alapuolelle.

Peruspalvelukeskus Aavan
rakennemuutos toi tulosta

Peruspalvelukeskus Aavan taloudellinen tulos oli kokonaisuudessaan erittäin hyvä. Jos laskutus jäsenkunnilta toteutettaisiin talousarviossa sovitulla tasolla, tilikauden tulos on noin 1,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. 

Hyvän tuloksen taustalla on Aavassa tehty rakennemuutos, jossa pitkäaikaista vuodeosastohoitoa on purettu ja korvattu tehostetulla palveluasumisella. Myös kotihoidossa käyttöön otettu optimointiohjelma ja mobiiliteknologia ovat tuoneet kustannussäästöjä. Lisäksi tuottavuutta ovat lisänneet sosiaalipalveluissa ja vastaanottotoiminnassa toteutetut toimintatapojen muutokset.

Kuntien maksuosuudet kasvavat vain noin prosenttiyksiköllä Aavan onnistuneen taloudenhallinnan vuoksi.

- Aava teki jälleen hämmästyttävän hyvän tuloksen, joihin toki on vuosien varrella totuttukin, toteaa Sami Sipilä.

Akuutti24:n päivystysosastotoiminta
alkoi syyskuussa

Akuutti24:n käyntimäärät lisääntyivät 10 % edeltävään vuoteen verrattuna. Myös päivystysosastolla hoitopäiviä toteutettiin odotettua enemmän, ja uusi toimintamuoto täytti sille asetetut tavoitteet. Talous toteutui hyvin, ja omistajakunnille palautetaan 0,6 miljoonaa euroa. Käyntimäärien lisääntymisestä huolimatta Akuutti24 pystyi henkilöstöä lisäämällä hoitamaan potilaat samassa ajassa kuin vuonna 2013.

Päijät-Hämeessä ensihoito tavoitti hyvin akuutisti sairastuneet potilaat ja palvelutason tavoitteet saavutettiin yhtenä harvoista sairaanhoitopiireistä Suomessa. Ensihoidon kustannus kunnille väheni edeltävästä vuodesta 0,5 miljoonaa euroa.

Tulos jää kuitenkin odotetusti 0,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, koska kuntarahoitus pieneni merkittävästi vuodelle 2014. Vuonna 2015 tavoitteena on karsia kustannuksia edelleen ja tämä tulee tarkoittamaan myös hieman madallusta palvelutasoon.

Laboratoriokeskuksen ensimmäinen
toimintavuosi menestyksekäs

Laboratoriokeskus pystyi ensimmäisenä toimintavuotenaan ylijäämäiseen tulokseen. Ylijäämää on tulossa 0,3 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen ensimmäinen talousarvio sisälsi epävarmuustekijöitä, mutta toiminnassa pystyttiin löytämään säästökohteita.

Tulos on siitäkin syystä erinomainen, että ensimmäisen toimintavuoden aikana perustamiskustannuksia kertyi 0,3 miljoonaa euroa.

Myös ympäristöterveydenhuollon
ja Verson tulokset erinomaisia

Toiminnallisesti ympäristöterveydenhuollon vuosi toteutui varsin odotetusti. Talous toteutui erinomaisesti, ja tilikauden tulos on noin 60 000 euroa ylijäämäinen. Hyvä tulos oli toiminnan tuottavuuden parantumisen ansiota.

Sosiaalialan osaamiskeskus Verson vuosi oli toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvä. Taloudellinen tulos on noin 60 000 euroa.

Yhtymän lopulliset tilinpäätösluvut ovat selvillä 17. helmikuuta. Muutokset ovat mahdollisia siihen saakka.

Lisätietoja:
talousjohtaja Sami Sipilä, puh. 044 440 6690

Päijät-Hämeen suurin sosiaali- ja terveysalan palveluntuottaja ja työnantaja. Intohimona hyvinvointi. Potilaan ja asiakkaan etu edellä www.phsotey.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs