Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » PHSOTEY tiedottaa: Keskussairaalan lastenpsykiatrian viikko-osaston toiminta muuttuu

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

PHSOTEY tiedottaa: Keskussairaalan lastenpsykiatrian viikko-osaston toiminta muuttuu

Tiedote.
Julkaistu: 28.05.2015 klo 13:20
Julkaisija: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Päijät-Hämeen keskussairaalan lastenpsykiatrian viikko-osaston toiminta muuttuu 3. elokuuta alkaen. Osastotoiminta korvataan intensiivisellä lapsen lähiympäristöön suuntautuvalla hoidolla. Muutoksen myötä osaston työntekijät siirtyvät osaksi poliklinikan työryhmää. Jatkossa tarvittavat lastenpsykiatriset osastojaksot hankitaan yliopistosairaalasta tai sijoitetun lapsen kotikunnasta. Toiminnan muutoksen myötä sairaalajaksojen tarpeen on arvioitu vähenevän neljännekseen.

Muutoksen tavoitteena on vastata lasten lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon tarpeisiin ja kehittää toimintaa siten, että nykyiset henkilökuntaresurssit riittävät. Tavoitteena on tuottaa hoitomuotoja, jotka vastaavat aiempaa paremmin lasten ja perheiden tarpeisiin.

Muutoksen kautta pyritään tarjoamaan intensiivisempää ja monimuotoisempaa hoitoa, rajaamaan ostopalveluiden tarvetta ja vähentämään hoidossa olevien lasten määrää hoitojaksoja strukturoimalla ja fokusoimalla sekä konsultaatiotoimintaa lisäämällä.

Tavoitteena on myös tuottaa terapiaa lastenpsykiatrian omana toimintana erikoissairaanhoidon tarpeessa oleville lapsille, jolloin ostopalvelumäärärahat riittäisivät paremmin.

Uusi toimintatapa mahdollistaa aikaisemman hoidon

Tällä hetkellä lastenpsykiatrian yksikössä toimivat viikko-osasto ja poliklinikka, joka koostuu neljästä  tiimistä ja useamman tiimin työntekijöistä kootusta akuuttitoiminnasta vastaavasta tiimistä.

3.8. alkaen osaston toiminta muutetaan poliklinikkatoiminnaksi, joka tapahtuu maanantaista perjantaihin klo 8-18. Poliklinikkatoiminta organisoidaan uudelleen lapsen kasvuympäristöön suuntautuvaksi toiminnaksi (mm. koti, päiväkoti, koulu ja lastensuojelulaitokset). Poliklinikalla kehitetään ryhmämuotoista hoitoa ja kuntoutusta, jossa lasta pystytään havainnoimaan ja tukemaan lapsiryhmässä samaan tapaan kuin lapsiryhmässä osastolla.

Muutos edellyttää poliklinikkatyön uudelleen organisointia. Nykyisen poliklinikkatoiminnan lisäksi tullaan perustamaan muun muassa akuuttitiimi omana yksikkönään ja koulupoliklinikka, joka mahdollistaa sairaalakouluopetuksen kerrallaan kahdeksalle poliklinikkahoidossa olevalle lapselle. Perustasolle suuntautuvaa konsultaatiotoimintaa kehitetään ja lisätään.

Kehittämällä intensiivisiä, fokusoituja ja strukturoituja poliklinikkajaksoja osastohoidon tarve vähenee nykyisestä. Yhtenä esimerkkinä on aiemmin osastolla toteutettujen tehojaksojen korvaaminen intensiivisillä polikliinisillä akuuttijaksoilla.

Osastolta siirtyvällä henkilökunnalla saadaan järjestettyä koulupoliklinikkatoiminta ja useita viikoittaisia tai jopa päivittäisiä tapaamisia sisältäviä polikliinisia hoitojaksoja.

Aikaisemman tutkimuksen ja hoidon lisäksi pystytään jatkossa lastenpsykiatrian poliklinikalla toteuttamaan intensiivisiä hoitojaksoja lapsen lähiympäristöön.

Viimeistään keväällä 2016 käynnistetään lastenpsykiatrian kuntakierrokset, joista saatua palautetta voidaan jatkossa käyttää toiminnan edelleen kehittämisessä.

Taustalla kasvanut hoidon tarve

Viimeisten vuosien aikana akuutin lastenpsykiatrisen hoidon tarve on kasvanut. Vuonna 2014 lastenpsykiatrialle tulleesta 242 lähetteestä 31 ohjautui akuuttitiimiin. Myös jo erikoissairaanhoidossa hoidossa olevien lasten tilanteissa ja voinnissa tapahtuu kriisiytymistä ja lapset tarvitsisivat nopeaa hoidollista puuttumista. Nykyisellään osaston tehopaikkaa on jouduttu vaikeimmillaan odottamaan useamman viikon ajan.

Lapsen kasvuympäristöön viety hoito on tehokas tapa lievittää lapsen psykiatrista oirehdintaa ja saada aikaan muutos lapsen tilanteessa, kun lapsen lähiaikuiset ovat intensiivisesti hoidossa mukana.  Perustasolla toivotaankin lastenpsykiatrialta intensiivisempiä hoitokontakteja kotiin, kouluun, päiväkotiin ja lastensuojelulaitoksiin. Viime vuosina myös erilaisten ostopalveluterapioiden ja kuntoutuksen tarve on kasvanut, ja ostopalvelumäärärahat ovat kasvaneet.

Lisätietoja:
ylilääkäri Marja Okker, 044 719 5569
ylihoitaja Kimmo Mustonen, 044 719 5127
osastonhoitaja Regina Leppänen, 044 719 5620

Päijät-Hämeen suurin sosiaali- ja terveysalan palveluntuottaja ja työnantaja. Intohimona hyvinvointi. Potilaan ja asiakkaan etu edellä www.phsotey.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs