Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Päihdekuntoutujien asumisyksikön tulisi tukea kuntoutumista ja osallisuutta

Lahden ammattikorkeakoulu

Päihdekuntoutujien asumisyksikön tulisi tukea kuntoutumista ja osallisuutta

Tiedote.
Julkaistu: 25.04.2014 klo 08:59
Julkaisija: Lahden ammattikorkeakoulu

Näin todetaan Arja Hokkasen tuoreessa opinnäytetyössä. Lahden ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ohjelmassa opiskellut Hokkanen kehitti opinnäytetyönään toimintamallin päihdekuntoutujien asumisyksikköön. Hokkanen kehitti toimintamallin A-klinikkasäätiön Hämeen palvelualueen Pitkämäen kuntoutusyksikön asumispalveluihin. Kehittämismenetelmänä käytin dialogista toimintatutkimusta, jossa on olennaista asiantuntijuuden jakaminen, halu kysyä ja oppia muilta, kertoo Hokkanen.

Palvelunkäyttäjät osallistuivat kehittämiseen

Päihdekuntoutujien tarpeet ja kokemukset olivat kehittämisen lähtökohtia, kertoo Hokkanen. Kehittäminen oli asiakaslähtöistä ja siinä hyödynnettiin kokemusasiantuntijuutta, Hokkanen täsmentää. Hankkeessa kuultiin myös toimintaympäristössä toimivia asiantuntijoita. Heiltä saatiin arvokasta tietoa päihdekuntoutujien asumisen tukemisesta. Asiantuntijuutta täydensi Pitkämäen kuntoutusyksikön henkilöstön ja johdon osallistuminen hankkeeseen, selittää Hokkanen. Hokkasen mukaan asumisyksikön toimintamallia suunniteltaessa on huomioitava myös lainsäädäntö, asumista ja asumisyksikköjä koskevat suositukset ja ohjeet.

Tuloksena kevyesti tuetun asumisyksikön toimintamalli

Hokkanen suunnitteli kehittämishankkeen tuottaman tiedon pohjalta kevyesti tuetun asumisyksikön toimintamallin. Palvelu on tarkoitettu itsenäistä asumista tavoitteleville päihdekuntoutujille, jotka selviytyvät yhteisöllisessä asumisyksikössä palveluohjauksen ja avopalvelujen avulla, kertoo Hokkanen. Asumisyksikön toiminnassa huomioidaan erityisesti kuntoutumisen ja osallisuuden mahdollistaminen.

Asumisyksikössä asuminen mahdollistaa kuntoutumisen

Päihteettömässä asumisyksikössä asuminen tukee päihderiippuvaisen kuntoutumista, mahdollistaa elämänhallinnan ja asumisentaitojen vahvistumisen, Hokkanen selittää. Asumisyksikön arki tarjoaa kuntoutujalle mahdollisuuksia kuntoutumista edistävään toimintaan. Hokkasen mukaan asumisyksikössä saatavilla oleva vertaistuki lisää kuntoutujan mahdollisuuksia kuntoutumiseen. Kuntoutujan kuntoutumista tukee myös yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa. Kuntoutujan, asumispalveluyksikön työntekijän ja sosiaalityöntekijän yhdessä laatima kuntoutumissuunnitelma tukee kuntoutujan kuntoutumisprosessia. Kuntoutumisen näkökulma näkyy myös asumisen kestossa, kuntoutujan kanssa tehdään lyhyt, kuukauden tai kahden kuukauden mittainen vuokrasopimus, koska tavoitteena on kuntoutujan siirtyminen itsenäiseen asumiseen. Vuokrasopimus uusitaan tarvittaessa, jos itsenäiseen asumiseen siirtyminen viivästyy, kertoo Hokkanen. Yksilöllisellä palveluohjauksella tuetaan kuntoutujaa tarvittavien avopalvelujen piiriin. Asunnoton päihdekuntoutuja hyötyy monialaisesta työskentelystä, Hokkanen toteaa.

Asumisyksikössä asuminen osallisuuden vahvistajana

Asumisyksikössä kuntoutujaa tuetaan osallistumaan oman kuntoutumisensa suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Avopalvelupainotteinen toimintamalli tukee kuntoutujaa osallistumaan asumisyksikön ulkopuolisiin palveluihin ja yhteisöihin. Hokkasen mukaan avopalveluiden käyttäminen tukee kuntoutujan kuntoutumisen etenemistä ja ehkäisee laitostumista. Yhteisöllisyys ja sen kehittäminen mahdollistavat kuntoutujan asiantuntijuuden näkyväksi tulemisen. Kuntoutujien asiantuntijuutta voidaan tehdä näkyväksi esimerkiksi kehittämällä vertaistoimintaa yhdessä kuntoutujien kanssa, selittää Hokkanen.

LISÄTIETOJA
Arja Hokkanen
p. 03 68521
arja.hokkanen@kiipula.fi

 

Lahden ammattikorkeakoulu on monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu, joka on tunnettu erityisesti muotoilu- ja ympäristöosaamisestaan sekä innovatiivisuudestaan.

www.lamk.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs