Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Mikkeliläiset seniorikansalaiset kokevat voivansa pääosin hyvin

Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK)

Mikkeliläiset seniorikansalaiset kokevat voivansa pääosin hyvin

Tiedote.
Julkaistu: 12.02.2015 klo 09:16
Julkaisija: Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK)

Seniorikansalaisten mukaan hyvinvointi muodostuu hyvistä perhesuhteista, terveydestä ja kunnosta huolehtimisesta sekä mielekkäistä harrastus- ja osallistumismahdollisuuksista. Mikkelin ammattikorkeakoulu selvitti 65–74 -vuotiaiden, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen alueella asuvien kuntalaisten kokemuksia hyvinvoinnista.

Selvityksessä painotettiin nimenomaan nuorempien seniorien kokemuksia eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Suurten ikäluokkien siirryttyä eläkkeelle koettiin tarpeelliseksi selvittää tämän ikäryhmän hyvinvointikokemuksia sekä heidän arvioitaan palvelutarpeista tulevaisuudessa.

Vastauksia saatiin yhteensä 159, joista 125 vastaajaa kuului valittuun ikäryhmään. Kysely toteutettiin sähköisenä webropol-kyselynä sekä sosionomiopiskelijoiden tekeminä lomakehaastatteluina. Pääosa vastaajista oli Mikkelistä.

Vastaajat arvioivat tarvitsevansa sosiaali- ja terveyspalveluja lisääntyvästi

Vastaajat kokivat hyvinvointinsa pääosin hyväksi. Tulosten mukaan hyvinvoinnin keskeisiksi tekijöiksi muotoutuivat hyvät sosiaaliset suhteet, erityisesti perhesuhteet, terveys, kunnosta huolehtiminen ja mielekkäät harrastus- ja osallistumismahdollisuudet. Vastaajat käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja vain vähän, mutta arvioivat tarvitsevansa niitä lisääntyvästi.

Tulosten mukaan mutkattomat osallistumismahdollisuudet yhteiseen toimintaan sekä mielekkäät liikunta- ja kulttuuriharrastukset ovat tärkeitä hyvinvoinnille. Selvitys antoi myös heikon signaalin siitä, että vastaajien joukossa oli hyvinvointinsa heikoksi kokevia henkilöitä. Erityisesti heidät tulisi tavoittaa ennaltaehkäisevän tuen piiriin.

Tietoja hyödynnetään palveluiden suunnittelussa

Mikkelin ammattikorkeakoulun Kokemuksellinen hyvinvointitieto -hankkeessa koottiin tietoa hyvinvoinnista palvelujen kehittämistä varten. Tieto auttaa palveluiden suunnittelussa sekä kohdentamisessa oikein ja vaikuttavasti. Saadun tiedon pohjalta voidaan ennakoida ikäryhmän palvelutarpeita tulevaisuudessa.

Hanke oli osa EAKR -rahoitteista Hyvinvointialan soveltavan tutkimuksen rakenteiden vahvistaminen -hanketta. Osahanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Lisätietoja

Tiina Kuru, lehtori, Mikkelin ammattikorkeakoulu, p. 050 361 9192, tiina.kuru(at)mamk.fi

Päivi Niiranen-Linkama, yliopettaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu, p. 040 848 6905, paivi.niiranen-linkama(at)mamk.fi


Julkaisu
Kokemuksellinen hyvinvointi – Mitä 65–74-vuotiaat kertovat hyvinvoinnistaan

Julkaisu on luettavissa sähköisenä osoitteessa
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/86973/URNISBN9789515884787.pdf?sequence=1

Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) tarjoaa opetusta seitsemällä eri koulutusalalla, tekee tutkimus- ja kehittämistyötä ja tuottaa palveluja alueen yrityksille ja ihmisille. Mamk on elinikäisen oppimisen korkeakoulu ja erikoisosaaja digitaalisen tiedon hallinnassa. Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla opiskelijoita on yhteensä 4500 ja henkilökuntaa 400. Mamk muodostaa yhdessä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs