Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Melan työturvallisuusvaroilla tuetaan asiakkaiden työoloja parantavaa tutkimusta

Mela

Melan työturvallisuusvaroilla tuetaan asiakkaiden työoloja parantavaa tutkimusta

Tiedote.
Julkaistu: 25.11.2015 klo 09:56
Julkaisija: Mela

Vuoden 2015 työturvallisuushankkeiden tuloksia esiteltiin Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melassa 24.11.2015 järjestetyssä työturvallisuusseminaarissa. Melan työturvallisuusapurahoilla rahoitetaan tutkimus- ja kehitystoimintaa, jolla parannetaan viljelijöiden, kalastajien, poronhoitajien ja apurahansaajien työoloja sekä työskentelyn turvallisuutta. Apurahat jaetaan vuosittain ja valmistuneet hankkeet esitellään seminaarin lisäksi Melan työturvallisuusapurahat -julkaisussa.

Rahoitettavat tutkimus-, koulutus- ja tiedotushankkeet liittyvät MYEL-vakuutettujen työoloja ja työelämää koskevan tiedon julkaisemiseen ja levittämiseen. Erityisesti apurahoja suunnataan hankkeisiin, joilla tuetaan maatalousyrittäjien, ammattikalastajien, poronhoitajien ja apurahansaajien työurien pidentämistä.

Tänä vuonna valmistui neljä työturvallisuushanketta: tutkimus teknisistä torjuntatoimenpiteistä, joilla metsäbiomassojen terveysvaaroja voidaan vähentää, opas karjanhoitotyön turvallisuudesta, kalastajien työturvallisuuden kehittämishanke sekä Melan ja Työterveyslaitoksen yhteistyöhanke, jossa kartoitettiin maatalousyrittäjien mielenterveysperusteisia työkyvyttömyyseläkkeitä sekä suunniteltiin keinoja tunnistaa työkykyä uhkaavat tekijät ja puuttua niihin ajoissa.

Tietoa työolojen kehittämisestä tarvitaan
– Melan asiakkaiden työn luonne ja työolot ovat muuttuneet paljon lyhyessä ajassa. Työn ja työmenetelmien muuttuessa tarvitaan entistä enemmän tietoa siitä, miten vakuutettujen työturvallisuutta ja -hyvinvointia voidaan parantaa, painottaa Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari.

Apurahahankkeista saadulla tiedolla vakuutetun työpaikkaa voidaan kehittää entistä turvallisemmaksi ja terveellisemmäksi. Työolojen kehittäminen tuo parhaimmillaan lisää terveitä työvuosia ja parantaa työn tuottavuutta.

– Työkyvyn ja työhyvinvoinnin vaaliminen ja edistäminen ovat entistä tärkeämmässä asemassa nyt, kun työuria pyritään pidentämään. Pelkkä eläkeiän nostaminen ei sinällään riitä pitämään ihmisiä pidempään töissä, vaan tarvitaan työelämän, turvallisen työympäristön ja työssäjaksamisen kehittämistä, muistuttaa Huotari.

Melan työturvallisuusvaroilla tuetaan ensisijaisesti uuden ja yleistettävän tiedon tuottamista. Tavoitteena on, että tutkimustuloksista on käytännön hyötyä vakuutetuille. Varat kertyvät maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksesta, jonka kokonaiskustannuksista 1,75 % käytetään vakuutettujen työturvallisuustyöhön.

Lista apurahahankkeista on nähtävillä Melan verkkosivuilla. Yksityiskohtaisemmat tiedot hankkeista saa hankkeiden toteuttajilta.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Päivi Huotari, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, puh. 050 500 4514
Työturvallisuusagronomi Erik Lindroos, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, puh. 0500 467 658

Mela hoitaa maatalousyrittäjien, kalastajien, poronhoitajien ja apurahansaajien lakisääteistä sosiaaliturvaa. Eläke- ja tapaturmavakuutusten lisäksi Mela vastaa maatalouslomituksesta ja työturvallisuusasioista. Melan asiakkaina on 68 000 maatalousyrittäjää, 3 000 apurahansaajaa ja 130 000 eläkkeensaajaa.

www.mela.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs