Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Maailman Sydänpäivää vietetty kymmenen vuotta/Världshjärtdagen har firats i tio år

Suomen Sydänliitto ry

Maailman Sydänpäivää vietetty kymmenen vuotta/Världshjärtdagen har firats i tio år

Julkaistu: 24.09.2010 klo 01:00
Julkaisija: Suomen Sydänliitto ry

Maailman Sydänpäivää vietetty kymmenen vuotta

Sydänjärjestöt eri puolilla maailmaa viettävät Maailman Sydänpäivää sunnuntaina 26.9.2010. Yli sadassa maassa vietettävän päivän teemana on toista vuotta peräkkäin ajankohtainen työhyvinvointi ja sydänterveys sen tärkeänä osana. Teeman mukaisesti päivä muistuttaa työpaikan roolista ja merkityksestä terveyden ja hyvinvoinnin edellytysten luomisessa. Päivän viettoa organisoi World Heart Federation, Suomessa Suomen Sydänliitto.

Maailman Sydänpäivää on vietetty vuodesta 2000 lähtien. Kymmenen vuotta täyttävän Maailman Sydänpäivän kunniaksi Maailman Sydänjärjestö on määritellyt kymmenen askelta, joista osa on henkilökohtaisia keinoja työssä jaksamiseen ja sydämen terveydestä huolehtimiseen ja osa työnantajan tekoja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseen työpaikoilla.

1. Syö terveellisesti: suosi hedelmiä, marjoja ja kasviksia, vältä kovia rasvoja ja suolaa.
2. Liiku päivittäin, jokainen askel on hyväksi. Käytä arkiliikunnan mahdollisuudet.
3. Älä tupakoi. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa varmasti.
4. Pyri ylipainosta tasapainoon.
5. Tunne arvosi: verenpainetaso, veren kolesteroli- ja sokeripitoisuudet, vyötärön ympärysmitta ja painoindeksi ovat osoittimia, joilla voit seurata riskitekijöitäsi.
6. Käytä alkoholia vain vähän, jos ollenkaan: alkoholinkäyttö vaikuttaa mm. verenpainetasoon ja painoon.
7. Vaadi savutonta ympäristöä ja pyydä apua tupakoinnin lopettamiseen.
8. Kannusta työmatkaliikuntaan ja askelten keräämiseen työpäivän aikana.
9. Suosi terveellistä työpaikkaruokailua: Sydänmerkki-ateria henkilöstöravintolan tai työpaikkaruokalan listalla on hyvä lounasvaihtoehto.
10. Vähennä stressiä: pidä venyttely- ja liikuntataukoja, pidä ruokailutauko ja syö lounaasi rauhallisesti, käy haukkaamassa raitista ilmaa työpäivän aikana, jos mahdollista.

Sunnuntaina 26.9. monet Sydänliiton jäsenjärjestöt ja paikallisyhdistykset viettävät Maailman Sydänpäivää perinteisin liikuntatapahtumin.

Vuonna 1955 perustettu Suomen Sydänliitto on kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka edistää sydän- ja verisuoniterveyttä. Sydänliitto tarjoaa tietoa terveydestä, tukea elämäntapamuutoksiin ja apua toipumiseen. Sydänliittoon kuuluu 80 000 henkilöjäsentä, 19 sydänpiiriä, 238 paikallista sydänyhdistystä sekä valtakunnallisesti toimivat Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Kardiomyopatiapotilaat - Karpatiat ry.

Lisätietoja: Suomen Sydänliitto ry

viestintäpäällikkö Eeva-Riitta Piispanen, 0400 478 016
kehittämispäällikkö Marjaana Lahti-Koski, (09) 7527 5225

Världshjärtdagen har firats i tio år

Hjärtorganisationer i olika delar av världen Firar Världshjärtdagen söndagen den 26.9.2010. Temat för dagen, som firas i över hundra länder, är för andra året i rad det alltid aktuella arbetsvälmående och hjärthälsa som en viktig del av det. I enlighet med temat påminner dagen om arbetsplatsens roll och betydelse för skapande av förutsättningar för hälsa och välmående. Firandet av dagen organiseras av World Heart Federation, i Finland av Finlands Hjärtförbund.

Världshjärtdagen har firats sedan år 2000. Den tioåriga Världshjärtdagen till ära har Världshjärtorganisationen fastställt tio steg, av vilka en del är personliga utvägar för att orka i arbetet och för att sörja för sitt hjärtas hälsa och en del är sådant, som arbetsgivaren kan beakta för att främja arbetstagarnas välmående på arbetsplatserna.

1. Ät hälsosamt: välj frukter, bär och grönsaker, undvik hårda fetter och salt.
2. Motionera dagligen, varje steg gör gott. Utnyttja möjligheterna till vardagsmotion.
3. Rök inte. Att sluta röka är en sak som säkert lönar sig.
4. Sträva från övervikt till jämvikt.
5. Känn ditt värde: blodtrycknivå, blodets kolesterol- och sockerhalt, midjemått och viktindex är mätare, med vilka du kan följa med dina riskfaktorer .
6. Använd endast litet alkohol, eller ingen alls: alkoholbruk inverkar bland annat på blodtrycket och vikten.
7. Kräv en rökfri omgivning och begär hjälp för att sluta röka.
8. Sporra till motion under resor till och från arbetet och till att samla steg under arbetsdagen.
9. Gynna hälsosam arbetsplatsbespisning: en Hjärtmärkesmåltid på personalrestaurangens eller arbetsplatsmatsalens matlista är ett bra lunchalternativ.
10. Minska på stressen: håll tänjnings- och motionspauser, håll matpaus och ät din lunch i lugn takt, ta en nypa frisk luft under arbetsdagen, om det är möjligt.

Söndagen den 26.9. firar många av Finlands Hjärtförbunds medlemsorganisationer och lokalföreningar Världshjärtdagen med traditionella motionsevenemang.

Finlands Hjärtförbund, som grundades år 1955, är en folkhälso- och patientorganisation, som främjar hjärt- och kärlhälsa. Hjärtförbundet erbjuder kunskap om hälsa, stöd till förändrade levnadsvanor och hjälp för att tillfriskna. Till Hjärtförbundet hör 80 000 personmedlemmar, 19 hjärtdistrikt, 238 lokala hjärtföreningar och på riksnivå Hjärtebarn och – vuxna rf, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry och Kardiomyopotilaat – Karpatiat ry.      

Tilläggsuppgifter: Finlands Hjärtförbund rf

PR chef Eeva-Riitta Piispanen, 0400 478 016
utvecklingschef Marjaana Lahti-Koski, (09) 7527 5225

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs