Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Liiku terveemmäksi -julkilausuma: Fyysisen inaktiivisuuden vähentämiseen kiinnitettävä huomiota

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)

Liiku terveemmäksi -julkilausuma: Fyysisen inaktiivisuuden vähentämiseen kiinnitettävä huomiota

Tiedote.
Julkaistu: 10.05.2014 klo 10:08
Julkaisija: Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)

 

Julkilausuma Liiku terveemmäksi -päivänä 10.5.2014

 

FYYSISEN INAKTIIVISUUDEN VÄHENTÄMISEEN KIINNITETTÄVÄ HUOMIOTA

Liiku terveemmäksi -neuvottelukunta pitää erittäin tärkeänä, että fyysinen inaktiivisuus otetaan nykyistä paremmin huomioon valtion liikuntapolitiikassa. Vaikka poliittinen ohjaus yksin ei aktivoi ihmisiä liikkeelle eikä vähennä liikkumattomuutta, vahvoilla kannanotoilla ja niistä seuraavilla toimenpiteillä olisi merkittävä vaikutus esimerkiksi ihmisten päivittäisten työ-, opiskelu- ja vapaa-ajan ympäristöjen sekä yleisen ilmapiirin rakentamisessa ja muokkaamisessa liiallista istumista ja muuta liikkumattomuutta vähentäviksi.

Tuoreimpien tutkimustulosten mukaan istuminen on itsenäinen kuoleman ja useiden vakavien sairauksien riskiin, toimintakykyyn ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä riippumatta harrastetun liikunnan määrästä. Nämä tulokset tulee ottaa täydellä painoarvollaan huomioon myös valtionhallinnon kannanotoissa ja päätöksissä. Kaikkien keskeisten tutkimustahojen ja valtionhallinnon toimijoiden tulee sopia yhteinen ja selkeä työnjako mahdollisimman laajan tietopohjan koostamiseksi ja ylläpitämiseksi fyysisen inaktiivisuuden haitoista ja keinoista niiden vähentämiseksi. Näiden tietojen pohjalta tulee laatia suositukset fyysisen inaktiivisuuden vähentämiseksi täydentämään nykyisiä fyysistä aktiivisuutta koskevia suosituksia.

Vaikka päivittäisen istumisen vähentämistyö on fyysisen aktiivisuuden lisäämistä, Liiku terveemmäksi -neuvottelukunta korostaa, että liikkumattomuuden vähentämisessä on kyse varsin erilaisesta vaikuttamistyöstä kuin liikunnan edistämiseen tähtäävissä toiminnoissa. Kuten sosiaali- ja terveysministeriön Muutosta liikkeellä -julkaisussa [Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10] todetaan, istuminen on ihmisten arjessa, esimerkiksi työ- ja opiskeluympäristöissä tällä hetkellä valitettavan usein ainoa sosiaalisesti hyväksytty olemisen muoto! Esimerkiksi äskettäin julkaistun korkeakoululiikunnan barometrin mukaan mediaani koreakouluopiskelija istuu 9-10 tuntia vuorokaudessa. Fyysisen inaktiivisuuden laajempi huomioon ottaminen tutkimustulosten viitoittamaan suuntaan tukisi omalta osaltaan sosiaalisen ilmapiirin muutosta istumista vähentävään suuntaan – sillä ihmistä ei ole luotu istumaan vaan liikkumaan!

Kansallisten toimenpiteiden ohella tarvitaan myös jokaisen yksittäisen kansalaisen toimia. Opiskelijoiden Liikuntaliitto ja Liiku terveemmäksi -neuvottelukunta haastavatkin kaikki tahot ja toimijat tekemään vuoden loppuun mennessä ainakin yhden istumista vähentävän asian tai teon, esimerkiksi pitämällä kokouksessa puheenvuorot seisten. Kutsumme kaikkia lähettämään istumisen vähentämiseen liittyviä kuvia, ideoita ja kokemuksia sosiaaliseen mediaan aihetunnisteella #liikuterveemmaksi. Lähetetyt kuvat ja tiedot kootaan yhteen ja julkaistaan myös muiden kannustamiseksi istumisen vähentämiseen.

 

Liiku terveemmäksi neuvottelukunta ja työryhmä:


Pekka Puska
Neuvottelukunnan puheenjohtaja


Ilkka Vuori
Neuvottelukunnan varapuheenjohtaja
emeritusprofessori

Hanna Laakso
Neuvottelukunnan sihteeri
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry

Kari Keskinen
pääsihteeri
Liikuntatieteellinen seura

Jussi Ansala
asiantuntija
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry

Tiina Apajalahti
Toiminnanjohtaja
Liikunnan ja terveystieteen opettajien liitto ry

Janne Haarala
Liikunnan suunnittelija
Hengitysliitto

Timo Hämäläinen
Erityisasiantuntija
Liikunnan aluejärjestöt

Teemu Japisson
pääsihteeri
VALO

Tor Jungman
toiminnanjohtaja
Sydänliitto

Riikka Juntunen
toiminnanjohtaja
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta

Eki Karlsson
toiminnanjohtaja
Suomen Latu

Risto Kauppinen
johtaja
Akava

Tarja Loikkanen
osastopäällikkö
Helsingin kaupunki

Anri Leveelahti
suunnittelija
Suomen Vanhempainliitto

Pekka P. Paavola
liikuntatoimenjohtaja
Tampere

Janne Pakarinen
liikuntapäällikkö
UniSport

Pertti Perko
Valtion liikuntaneuvosto/
Erityisliikunnan jaosto

Anne Taulu
Toiminnanjohtaja
Soveltava liikunta ry

Antti Uutela
puheenjohtaja
Liikuntatieteellinen seura

Hanna Bohm
fysioterapeutti
Saimaan korkeakoululiikunta

Kristiina Jakobsson
toiminnanjohtaja
Koululiikuntaliitto ry

Jukka Läärä
Kehittämispäällikkö
Lounais-Suomen liikunta ja urheilu ry

Merja Palkama
Kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä
Etelä-Suomen liikunta ja urheilu ry

 

Move for Health on WHO:n lanseeraama kansainvälinen hanke, jonka tavoitteena on edistää liikuntaa osana terveellisiä elintapoja. Suomessa hanketta koordinoi Liikuntatieteellinen seura ja vastuutahona vuosittain vaihtuva järjestö. Vuonna 2014 Liiku terveemmäksi -vastuutahona toimii Opiskelijoiden Liikuntaliitto ja teemana on arjen aktiivisuuden lisääminen ja fyysisen inaktiivisuuden vähentäminen. 10.5. vietetään kansainvälistä Liiku terveemmäksi -päivää.

 

Lisätietoja:

 

www.liikuterveemmaksi.fi
www.facebook.com/liikuterveemmaksi
www.oll.fi/liiku-terveemmaksi

 

Liitetiedostot

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. OLL edustaa kaikkia Suomen korkeakouluopiskelijoita. OLL vaikuttaa, palvelee, kouluttaa, tutkii ja toimii niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin kentillä opiskelijaliikunnan puolesta. OLL vastaa suomalaisesta opiskelijahuippu-urheilusta sekä kansainvälisestä järjestötoiminnasta ja liikunnan edunvalvonnasta opiskelijoiden osalta.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto
Lapinrinne 2
00180 Helsinki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs