Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Läkarmottagning via video – 68 procent av finländarna är intresserade av att använda digitaliska hälsovårdstjänster

LähiTapiola

Läkarmottagning via video – 68 procent av finländarna är intresserade av att använda digitaliska hälsovårdstjänster

Pressmeddelande.
Publicerad: 03.11.2015 kl. 09:00
Utgivare: LähiTapiola

Två av tre finländare tror att de digitaliska hälsovårdstjänsterna såsom mobilapplikationer, läkarmottagning via video eller självmätningar ökar under de kommande fem åren.  68 procent av finländarna är åtminstone i någon mån intresserade av att använda dessa tjänster. Detta kom fram i LokalTapiolas färska undersökning Hälsoöversikt.  Finländarna är även redo att använda egna pengar på flera hundra euro per år för hälsovårdstjänster. Användningen av privata tjänster syns redan i läkarnas vardag.

Alla åldersgrupper tror nästan lika mycket på att användningen av digitaliska hälsovårdstjänster kommer att öka – det är bara 18-34 åringar som inte i samma mån väntar sig att digitaliseringen kommer att öka betydligt.

- Digitaliseringen stöder förebyggande av sjukdomar eftersom till exempel applikationerna följer människan hela tiden.  Inom den närmaste framtiden kommer till exempel laboratorieproven att göras allt mera hemma och resultaten skickas för att analyseras av specialister.  Virtuella läkarbesök är redan i användning ute i världen. Digitaliseringen frigör vårdresurser dit de behövs mest.  Jag tror att detta ökar hälsovårdens produktivitet mera än effektiveringen.  Så här kan man sänka kostnaderna men också till och med få bättre hälsoeffekter, säger hälsovårdsdirektör Jarno Mäkinen på LokalTapiola.

Hälften av finländare tror att en betydlig ökning av digitaliska hälsovårdstjänster leder till att den traditionella användningen av lokala hälsovårdscentraler minskar betydligt eller åtminstone i någon mån.

- Vi tror att de digitaliska tjänsterna kommer att ersätta de traditionella besöken och internationella exempel visar att denna upplevelse kan vara bättre för kunden än i den gamla modellen.  I och med digitaliska tjänster blir även till exempel gruppbesök möjliga. På en läkarmottagning via video kan kunden till och med uppleva att denne får mer uppmärksamhet av läkaren än under ett traditionellt besök, säger Mäkinen.

Antalet barnkunder har ökat med till och med 28 procent inom den privata sektorn

LokalTapiola undersökte de privata och offentliga hälso- och välfärdstjänsternas framtid i Finland i en omfattande undersökning Veroilla ja varoilla på våren. Enligt undersökningen syns en ökad användning av privata tjänster och hälsovårdsförsäkringar redan tydligt i läkarnas och skötarnas arbete.  En femtedel av läkarna och skötarna som svarade på undersökningen säger att hälsovårdsförsäkringarnas popularitet syns i deras arbete. Enligt en av dem som svarat på undersökningen har även antalet barnkunder ökat med 28 % inom den privata sektorn i och med att barnförsäkringarna har blivit vanligare.  

- Det är småbarnsföräldrar som försäkrar sina barn.  I de öppna svaren kommenterade en av dem som svarade att det inte syns lika många småbarnsföräldrar i hälsvårdscentralen som tidigare.

Hälsovårdsexperter har även märkt att försäkringen sänker tröskeln för läkarbesök då man har drabbats av mindre krämpor.  Bland klienterna inom den offentliga sektorn syns i och med förändringen allt fler åldringar, mindre bemedlade och människor med många sjukdomar.  Av läkarna och skötarna som svarade på undersökningen var det bara några som bedömde att hälsovårdsförsäkringens popularitet inte alls syns i deras arbete.

Redo att använda egna pengar på hundratals euro, kanske till och med tusentals euro per år för hälsovårdstjänster

I undersökningen Veroilla ja varoilla frågades om hur mycket egna pengar som finländarna är redo att använda för hälsovårdstjänster per år.  Av dem som svarade på förfrågan var 56 % redo att använda 100-500 euro per år för hälsovård.  Sammanlagt 16 procent är redo att använda till och med 500-2 000 euro per år för hälsovårdstjänster. När man frågade om beredskap att använda egna pengar för att förbereda sig för ålderdomen, var svarsprocenten ungefär likadana.

De vanligaste motiveringarna för att teckna hålsovårdsförsäkringar var snabb tillgång till vård och möjlighet att välja vårdplats.  Över en tredjedel av dem som svarade på förfrågan lyfte även fram att fördelen med försäkring är att man själv får välja vårdande läkare.

 - Människorna vill ha möjlighet att påverka hur vårdkedjan blir.  I hälsovården i nuvarande form uppstår långa vårdkedjor där kundens behov och tjänsteproducenterna byts lätt.   Min egen åsikt är att vårdkedjans helhet behöver en ansvarig part som även övervakar patientens och kundens fördel.  Ansvarsrollen kan även passa bra för ett försäkringsbolag, säger Jarno Mäkinen.

--

LokalTapiola frågade om finländarnas attityd till digitaliska hälsovårdstjänster i samband med undersökningen Vardagsekonomi i september 2015. Förfrågan genomfördes av YouGov Finland på uppdrag av LokalTapiola. Svaren insamlades i form av en elektronisk enkät i YouGovs konsumentpanel 10–14.9.2015 och på förfrågan svarade 1265 personer. Den genomsnittliga konfidensintervallen för undersökningen är +/- 2,4 procentenheter.

LokalTapiolas undersökning Veroilla ja varoilla genomfördes av Aula Research Oy i januari-februari 2015. I undersökningarna frågade man vad människorna samt politiker, tjänstemän, beslutsfattare inom hälsovård, läkare och sjukskötare har för synpunkter på social- och hälsovårdstjänsternas framtid. På förfrågningarna svarade 1 220 medborgare och 2 087 representanter för intressegrupper inom hälsovård. Undersökningsresultaten samt experternas och politikernas kommentarer har publicerats i rapporten Veroilla ja varoilla.

Tilläggsinformation:

Jarno Mäkinen
hälsovårdsdirektör, LokalTapiola
040 8018 541
förnamn.efternamn@lahitapiola.fi

Bilagor

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs