Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Lääkehoidon ohjauksen rooli korostuu kotihoidossa

Suomen sairaanhoitajaliitto

Lääkehoidon ohjauksen rooli korostuu kotihoidossa

Tiedote.
Julkaistu: 14.03.2013 klo 11:45
Julkaisija: Suomen sairaanhoitajaliitto

Lääkehoidon onnistumisessa yhä suurempi merkitys on ammattilaisen antamalla ohjauksella ja potilaan omalla hoitoon sitoutumisella. Lääkehoitoon sitoutuminen on haaste hoitohenkilökunnalle. Tiedetään, että lääkehoito toteutuu annettujen ohjeiden mukaisesti vain 20 - 60 prosentilla potilaista. Pitkäaikaissairaista vain noin 50 prosenttia on hoitoon sitoutuneita. Väestön vanhentuessa haaste vain kasvaa.

Erityisen haasteellista lääkehoito on kotihoidossa olevilla ikääntyneillä potilailla. Lähes joka kolmannella 75 vuotta täyttäneellä on käytössään vähintään kymmenen eri lääkettä. Ikääntyminen lisää lääkkeiden yhteisvaikutusta ja sen aiheuttamia haittavaikutuksia kuten kaatuilua, muistin heikkenemistä, huimausta tai sekavuutta.

Turvallinen ja tarkoituksenmukainen lääkehoito kotihoidossa edellyttää sairaanhoitajalta vahvaa tietopohjaa, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Aikainen reagointi potilaan tilassa tapahtuneisiin muutoksiin voi ehkäistä muun muassa sairaalahoitoon joutumisen.

Ikääntyneillä lääkehoidon onnistumista vaikeuttaa heikentynyt toimintakyky. Pelkästään lääkepurkkien saaminen auki tai lääkkeiden nieleminen voi tuottaa vaikeuksia. Myös vanhuksilla usein todettu aliravitsemus vaikuttaa lääkkeiden imeytymiseen.

- Ikääntynet ja heidän omaisensa tarvitsevat tietoa lääkkeiden käytöstä ja niiden mahdollisista haittavaikutuksista. On tärkeää antaa selkeät kirjalliset ohjeet, josta löytyvät lääkkeiden ottamisajat ja annokset, Järvenpään kotihoidon esimies SH Tiina Palmu sanoo.

Käytännön apua lääkkeiden ottamiseen tuovat esimerkiksi lääkkeiden annostelijat tai lääkkeiden säilyttäminen lääkekaapissa.

- Usein ikääntyneiltä löytyy lääkkeitä, myös vanhentuneita, monista paikoista. Lukittava lääkekaappi kotioloissa lisää lääketurvallisuutta, kun lääkkeet löytyvät yhdestä paikasta eikä aikaa mene etsimiseen. Järvenpään kotihoidossa asiakkaat saavat halutessaan kaapin lainaksi. Palaute on ollut on ollut positiivista niin potilailta ja omaisilta kuin hoitajiltakin, Palmu kertoo.

Kotihoito nojaa pitkälti asiakkaan itsemääräämisoikeuteen ja kodin sääntöjä hallitsee asiakas. Kotihoidossa tuleekin olla erittäin herkkä ikääntyneiden voinnissa tapahtuviin muutoksiin.

- Monet ikääntyneet saattavat jopa jättää lääkkeet ostamatta pienten eläkkeiden vuoksi, eivätkä uskalla kertoa siitä hoitaville henkilöille. Heillä saattaa olla myös käytössä vanhentuneita lääkkeitä tai erilaisia luontais- tai itsehoitolääkkeitä. Myös alkoholin nauttiminen vaikuttaa lääkehoitoon. Arvion mukaan noin 5-10 prosentilla yli 64 -vuotiaista on on ainakin ajoittainen alkoholiongelma. Luottamuksellinen ja avoin keskustelu luo puitteet hyvän hoidon toteutumiselle. Parhaassa tapauksessa hoitajan ja asiakkaan näkemykset kohtaavat, Palmu sanoo.

Lisätietoja:

Tiina Palmu, SH, esimies, Järvenpään kaupunki, kotihoito, tiina.palmu@uudenmaansairaanhoitajat.fi

Laura Niemi, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Suomen sairaanhoitajaliitto ry, laura.niemi@sairaanhoitajaliitto.fi, puh. 050 373 8602

Lisää aiheesta voi myös lukea Sairaanhoitajapäivillä julkistetusta kirjasta Hoitotyön vuosikirja 2013, Sairaanhoitaja ja lääkehoito. Sairaanhoitajaliiton vuosittain julkaisema Hoitotyön vuosikirja paneutuu sairaanhoitajien työn kannalta ajankohtaisiin kysymyksiin.  Nyt julkistettu teos Sairaanhoitaja ja lääkehoito kertoo, mikä lääkehoidossa on tärkeää juuri nyt. Teoksen kirjoittajat ovat alansa monipuolisia asiantuntijoita, kehittäjiä ja uranuurtajia.

Sairaanhoitaja ja lääkehoito, Hoitotyön vuosikirja 2013. Helsinki 2013. Suomen Sairaanhoitajaliitto ry. Fioca Oy. ISBN 978-951-8944-50-1

Arvostelukappaleet: Mallu Salkonen, markkinointisuunnittelija, Fioca Oy, mallu.salkonen@fioca.fi, puh. 044 529 0027

Sairaanhoitajaliitto on merkittävä terveydenhuollon vaikuttaja sairaanhoitajia koskevissa asioissa. Tehtävämme on kehittää hoitotyötä ja antaa ammatillista tukea.  Edistämme sairaanhoitajien
asemaa asiantuntijoina paremman terveydenhuollon ja potilaslähtöisen hoitotyön puolesta. Järjestöömme kuuluu yli 51 000 hoitotyön ammattilaista. Joukossamme on sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä ja ensihoitajia (AMK).

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs