Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Kuntoutus esiin sote-uudistuksessa

Suomen Reumaliitto ry

Kuntoutus esiin sote-uudistuksessa

Tiedote.
Julkaistu: 30.03.2016 klo 13:58
Julkaisija: Suomen Reumaliitto ry

Reumaliitto korostaa, että lääkinnällisen kuntoutuksen valtakunnalliset linjaukset tulee ratkaista osana sote-uudistusta. Kuntoutujille pitää järjestää yhdenvertainen lääkinnällinen hoitoon liittyvä kuntoutus. Apuvälineiden saanti tulee toteuttaa valtakunnallisesti ohjatusti. Tarkoituksenmukaiset fysioterapiapalvelut ja toimivat hoito- ja kuntoutusketjut tulee taata tasa-arvoisesti tule-sairaille kuntoutujille. Riittävä fysiatrian koulutus varmistaa kuntoutusosaamista.

Suomen Reumaliitto ja Eduskunnan Tules-ryhmä nostavat esiin kuntien lääkinnällisen kuntoutuksen merkityksen osana sote-uudistusta päättäjille suunnatussa seminaarissaan 30.3.2016 klo 16. Järjestäjät korostavat,että kuntoutus on sijoitus tulevaisuuteen. Sitä ei saa unohtaa uudistuksessa.

”Kuntoutus on välttämätön osa pitkäaikaissairaan hoitoa. Ilman kuntoutusta sairauteni hoito olisi ollut hyvin vajavaista. Asiakasta tulee kuulla”, sanoo itse kuntoutuksesta hyötynyt Niina Kärkkäinen

Reumaliitto korostaa:

  • Lääkinnällisestä kuntoutuksesta hyötyvät sekä sairas ihminen että yhteiskunta. Tuki- ja liikuntaelinsairas tarvitsee lääkinnällistä kuntoutusta osana hoitoaan ja pystyy sen avulla parhaimmillaan säilyttämään työ- ja toimintakykynsä.
  • Oikea-aikainen, sujuva ja moniammatillinen lääkinnällinen kuntoutus säästää merkittävästi tule-sairauksien yhteiskunnallisia kokonaiskustannuksia, jotka ovat noin 3-4 miljardia euroa. Tule-sairaudet aiheuttavat kolmasosan kaikista sairauspäivärahakausista ja ovat toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin.
  • Nykyisin kunnat vastaavat lain mukaan lääkinnällisestä kuntoutuksesta, minkä seurauksena yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät toteudu.

Osa tule-sairaista jää vaille kuntoutusta, koska kunnat eivät tuota sitä tarpeeksi.

  • Reumaliitto näkee, että kuntoutusjärjestelmää tulee selkiyttää ja yhdenmukaistaa. Riittävät voimavarat tulee varmistaa ja lääkinnällinen kuntoutus tulee tuoda osaksi sairastavan koko hoitoprosessia ja toimintakyvyn ylläpitoa
  • Sote-uudistus on tähän mahdollisuus, jota ei saa jättää käyttämättä. Lääkinnällisen kuntoutuksen sisällyttämisellä sote-uudistukseen voidaan saada lääkinnällinen kuntoutus aidosti osaksi koko hoitoprosessia. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiolla on mahdollista saada palvelut entistä saumattomammiksi ja valtakunnallisella ohjauksella lisätä yhdenvertaisuutta kuntoutuksen saatavuudessa ja laadussa. Ja mikä tärkeintä; saatetaan potilas hoidon keskiöön!

    ”Kuntoutus tulee nähdä muita sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja työkyvyttömyydestä aiheutuvia kuluja sekä sairauspoissaoloja vähentävänä sijoituksena. Se pidentää työuria ja tukee kotona asumista”, sanoo Reumaliiton toimitusjohtaja Maria Ekroth.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Maria Ekroth, Suomen Reumaliitto, puh.040 707 9114

Liitetiedostot

Suomen Reumaliitto on valtakunnallinen järjestö, johon kuuluu 157 jäsenyhdistystä ja niihin ylí 40 000 henkilöjäsentä. Liitto tekee työtä reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden asialla. Liitto on perustettu vuonna 1947.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs