Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Koululaisten turvallisuus koulupihoilla huolettaa eteläkymenlaaksolaisia

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Koululaisten turvallisuus koulupihoilla huolettaa eteläkymenlaaksolaisia

Tiedote.
Julkaistu: 19.02.2013 klo 10:36
Julkaisija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Turvallisuuskyselyyn vastanneiden Etelä-Kymenlaakson asukkaiden mukaan koulujen ympärille ja koulupihoille muodostui vaarallisia tilanteita vanhempien jättäessä autolla lapsensa kouluun. Myös koululaisten käveleminen kapeilla kyläteillä pimeään aikaan pelotti vastaajia. Valaistusta ja kevyen liikenteen väyliä kaivattiin.

Etelä-Kymenlaakson viiden kunnan alueella toteutettiin kuntalaisille nettikysely 17.10. – 26.11.2012 välisenä aikana osana Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelmatyötä. Kyselyyn vastasi 808 henkilöä. Kuntalaisia pyydettiin vastaamaan omaan arjen ja asuinympäristön turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin: ”Millaiseksi koet elinympäristösi turvallisuuden?” ja ”Mitkä asiat mielestäsi lisäisivät arjen turvallisuutta?”.

Etelä-Kymenlaakson asukkaiden mukaan vilkas auto- ja rekkaliikenne, huonot liikennejärjestelyt, piittaamattomuus liikenteessä, ilkivalta ja rikollisuus sekä asuinympäristön turvattomuus heikentävät eniten turvallisuutta omassa asuin- ja elinympäristössä.

Innokkaimmat vastaajat löytyivät Haminasta, jossa koettiin kaupungin keskustan tasa-arvoisten risteysten, vähäisten kevyen liikenteen väylien ja raskaan liikenteen lisäävän vaaraa.

Kotkan vastauksissa korostui raskas- ja rekkaliikenne sekä huoli lisääntyvästä rikollisuudesta, ilkivallasta ja huumeiden käytöstä.

Pyhtäällä 7-tien vaarojen lisäksi kyläteiden kunto ja valaistus sekä nuorten syrjäytyminen ja päihteiden käyttö huolettivat vastaajia.

Kaakon kulmalla – Miehikkälässä ja Virolahdella – vastaajat toivat turvallisuutta vähentävinä tekijöinä esiin liikenteeseen ja liikennekäyttäytymiseen liittyvät seikat, heikon valaistuksen ja kyläteiden kunnon sekä huolen palvelujen loitontumisesta.

Turvallisuutta vastaajien mukaan parhaiten lisäisivät hyvät liikennejärjestelyt, riittävä katuvalaistus, poliisin valvonta, hyvät palvelut sekä yhteisöllisyyden kasvattaminen. Turvallisuutta lisäävinä tekijöinä tuotiin esille myös syrjäytymisen ehkäiseminen, kuntalaisten oman vastuullisuuden ja turvallisuusosaamisen lisääminen sekä asuinympäristöön vaikuttaminen, mm. ilkivaltaan puuttuminen.

Kaikki kyselyn kuntakohtaiset vastaukset löytyvät EK-ARTU -hankkeen sivujen www.kyamk.fi/ekartu Ajankohtaista-alasivulta sekä kuntien omilta nettisivuilta.

Lisätietoja

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, EK-ARTU – hanke
Projektipäällikkö Päivi Okuogume
p. 044 702 8829
etunimi.sukunimi@kyamk.fi

EK-ARTU – hankkeen (28.2.2012–31.12.2013) tavoitteena on tuottaa Etelä-Kymenlaakson kuntiin turvallisuussuunnitelma Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti. Turvallisuussuunnitelmassa kartoitetaan alueen turvallisuutta heikentävät tekijät sekä luodaan yhdessä kuntien kanssa toimenpide-ehdotukset alueen turvallisuuden lisäämiseksi. Valtakunnallisessa kolmannessa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa (Turvallisempi huominen, SM 26/2012) korostetaan asukkaiden mahdollisuuksia osallistua oman asuinalueensa turvallisuutta ja viihtyvyyttä lisäävään työhön.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun mediatiedotteet osoitteessa www.kyamk.fi.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on menestyksen tekijä: laadukas, työelämäläheinen ja kansainvälinen korkeakoulu, jossa onnistumme yhdessä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs