Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Korjattu tiedote / Väitös: Yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön liittyy runsasta terveyspalveluiden käyttöä

Oulun yliopisto

Korjattu tiedote / Väitös: Yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön liittyy runsasta terveyspalveluiden käyttöä

Tiedote.
Julkaistu: 09.08.2016 klo 13:00
Julkaisija: Oulun yliopisto

Pahoittelen äskeistä virheellistä tiedotetta Tero Kujanpään väitöstutkimuksesta (tiivistetyt tiedot väitöstilaisuudesta olivat toisesta tiedotteesta). Alla uudelleen korjattuna.

---------------------------

Väitöstutkimuksessa selvitettiin yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön liittyvää terveyspalveluiden käyttöä ja kustannuksia.  Yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön todettiin liittyvän 112 % muuta väestöä suurempi terveyspalveluiden käyttö, joka näkyi niin perusterveydenhuollossa, somaattisessa erikoissairaanhoidossa kuin mielenterveyspalveluissakin. Sekä yleistynyt ahdistuneisuushäiriö että fyysisten oireiden määrä liittyivät terveyspalveluiden suurkäyttöön väestössä.

Tutkimuksessa terveyspalveluita paljon käyttävistä potilaista 4 %:lla todettiin ajankohtainen yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. Käytännön sovelluksena todettiin seitsemästä ahdistuneisuusoireita kartoittavasta kysymyksestä koostuvan GAD-7 seulontatyökalun suomenkielinen versio toimivaksi. Myös erikoissairaanhoidon kustannukset olivat korkeita potilailla, joilla diagnosoitiin yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. Ne olivat samaa tasoa masennuksen kanssa, jonka on jo aiemmin osoitettu aiheuttavan suuret yhteiskunnalliset kustannukset. Suurimmat kustannukset olivat potilailla, joilla ennen yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä oli todettu masennus tai jokin muu ahdistuneisuushäiriö.

Väitöstutkimus toteutettiin hyödyntäen neljää eri aineistoa. Oulunkaaren alueella tehtiin diagnostiset psykiatriset haastattelut vapaaehtoisille terveyspalveluita paljon käyttäville ihmisille, joilla testattiin myös GAD-7 seulontatyökalun suomenkielistä versiota. Tätä seulontatyökalua hyödynnettiin myös Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortin 46-vuoden iässä tehdyssä seurantatutkimuksessa, jossa kysyttiin myös terveyspalveluiden käytöstä sekä muista samanaikaisista sairauksista. Erikoissairaanhoidon kustannuksia tutkittiin hyödyntäen sairaaloiden poistoilmoitusrekisterin tietoja hoitojaksoista ja niihin liittyvistä diagnooseista sekä kansallisen sairaaloiden vertailutietokannan kustannustietoja.

Tutkimuksen tulokset korostavat yleistyneen ahdistuneisuushäiriön merkitystä terveyspalveluiden käyttöön ja kustannuksiin vaikuttavana tekijänä. Sen on aiemmin todettu olevan huonosti tunnistettu mutta elämänlaatua ja toimintakykyä heikentävä sairaus, jonka tunnistamisen tärkeyttä tutkimuksen tulokset korostavat.

 - - -

Lääketieteen lisensiaatti Tero Kujanpää väittelee Oulun yliopistossa 12.8.2016. Yleislääketieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Generalized anxiety disorder and health care utilization (Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö ja terveyspalveluiden käyttö). Vastaväittäjänä toimii professori Pekka Mäntyselkä Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Markku Timonen. Väitöstilaisuus alkaa Kontinkankaalla luentosalissa P117 (Aapistie 5B) klo 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Lääketieteen lisensiaatti Tero Kujanpää

Syntymäaika ja -paikka:
1981 Kokkola

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
2000 Kannuksen lukio

Tiedekunta ja laitos:
Lääketieteellinen tiedekunta, elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
tero.kujanpaa@fimnet.fi
050 384 8627

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1271-5

* * * * * * * * * *

Oulun yliopisto
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet
PL 8000
90014 Oulun yliopisto
viestinta@oulu.fi
0294 484 092

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs