Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Kela –korvausten leikkausta ja matkakorvausten leikkausta ujutetaan hallitusohjelmaan?

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

Kela –korvausten leikkausta ja matkakorvausten leikkausta ujutetaan hallitusohjelmaan?

Tiedote.
Julkaistu: 18.05.2011 klo 12:56
Julkaisija: Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

Kela –korvausten leikkausta ja matkakorvausten leikkausta ujutetaan hallitusohjelmaan?

Välimäen työryhmä haluaa ottaa kansalaisilta pois hyvin toimivan julkisen sairaanhoitovakuutuksen, suunnistuskartan arjessa, antamatta edes kompassia tilalle. Onko yhtään mietitty sitä, miten ihmiset pärjäisivät arjessa julkisen vakuutusturvan poiston jälkeen?

    Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kari Välimäen työryhmä esittää, että terveydenhuollossa tulisi siirtyä monikanavaisesta rahoitusmallista yksikanavaiseen. Se tarkoittaisi ensimmäisessä vaiheessa sairausvakuutuksen ns. Kela-korvausten ja myös matkakorvausten lopettamista ja rahan siirtämistä kuntien yleisiin valtionapuihin. Satojen kunnanvaltuustojen päätöksistä sitten riippuisi, käytettäisiinkö rahat terveydenhuoltoon vai johonkin muuhun kunnan toimintaan.

Mistä on kyse?

Kyse on ihmisten arjessa pärjäämisestä ja politiikasta. Kelan sairausvakuutuksen lopettamista vaativat poliitikot ja byrokraatit, jotka vastustavat nykyistä asiakkaan valinnanvapautta tukevaa järjestelmää. Siinä Kela on voimakas toimija,  jonka kautta jaetaan tukea kansalaisille. Työryhmän esitykset tähtäävät Kelan heikentämiseen ja tavoitteeseen pääseminen on tärkeämpää kuin suomalaisten etu.

     Välittömällä poistolistalla ovat Kela –korvaukset:  yksityislääkäreiden (noin 3,8 miljoonaa käyntiä), hammaslääkäreiden (noin 2,8 miljoonaa käyntiä) , fysioterapian (yli 2 miljoonaa toimenpidettä) ja satoja tuhansiatutkimuksen ja hoidon toimenpiteitä. Lisäksi leikattaisiin Kelan maksamat matkakorvaukset, yhteensä noin 234 miljoonaa euroa, jolla Kela korvasi noin 5 miljoonaa matkaa. (Lähde: Kelan tilastollinen vuosikirja 2009).

Missä ovat kartta ja kompassi ?

Välimäen työryhmän esitys leikkaisi kaikilta suomalaisilta julkisen sairausvakuutuksen tuen ja varmuuden antamatta mitään tilalle. Tilalle ei anneta kompassia, eikä karttaa. Ei anneta myöskään palvelulupausta: lupausta korvata tietystä palvelusta ja matkoista tietty summa kaikenikäisille sairaille ja vammaisille, sekä eläkeläisille lääkäriin, fysioterapiaan ja hoitoon pääsystä.

      Kela on antanut asiakkailleen julkisen palvelulupauksen.  Sen mukaisesti  Kela hoitaa palvelunsa hyvin: maksatukset ovat joustavia ja palvelujen käyttö on sujuvaa.  Asiakas voi hoitaa asiansa myös netissä. Toiminta on kustannustehokasta ja vaikuttavaa.

      Tässä järjestelmässä ihmisillä säilyy ja vahvistuu valinnanvapaus. Ihminen voi itse valita, mihin lääkäriin, fysioterapiaan ym. haluaa mennä tietäen, että hänellä on voimassa julkinen sairausvakuutus, vaikka hän olisi vanha ja sairas. Tämän vakuutusturvan Välimäen työryhmä haluaa nyt heittää romukoppaan antamatta mitään tilalle.

Turha hölske kuriin

Talouskielellä kerrottuna Kelan nykyiset palvelut, maksatusjärjestelmät ja rekisterit ovat kunnossa. Niiden avulla voidaan pitää turha hölske kurissa tasapuolisesti koko maassa, kaikenikäisille.

      Kelan tilausmenettelytkin ovat pääosin kunnossa. Sillä on mahtavat atk-järjestelmät, joiden avulla ihmisiä voidaan palvella nopeasti ja myös sähköisesti. Kela –korvausten ja matkakorvausten maksaminen sujuu nopeasti.

Ihmistä arvostavaan terveydenhuoltoon

     Pienimuotoisesta byrokratiasta huolimatta nykyinen Kelan ylläpitämä järjestelmä on opettanut ihmisiä suunnistamaan nykyjärjestelmässä, toteaa valt.lis. Kauko Koivuniemi. jonka asiakkuuksia käsittelevä kirja on juuri ilmestynyt Duodecimin kustantamana.

     Ihmistä arvostavaan terveydenhuoltoon kuuluu palvelulupaus. Kela on antanut sellaisen lupauksen suomalaisille. Sairausvakuutuskorvauksiin nyt käytettävän rahan poistaminen Kelalta ja rahojen siirto julkiseen terveydenhuoltoon ei sisällä minkäänlaista lupausta siitä, miten kunnat voisivat taata poiston jälkeiset palvelut.

    Haaste on se, miten terveydenhuollon keinoin varmistetaan ihmisten pärjääminen arjessa. Ratkaisuna on se, että säilytetään ja kehitetään Kelan erinomaiseksi osoittautunutta sairausvakuutusjärjestelmää sen antaman julkisen palvelulupauksen mukaisesti. Vähäväkisetkin pärjäävät kaikkialla Suomessa tasa-arvoisina ja oikeutensa säilyttäen.

      Yksisilmäisten ja lyhytnäköisten ehdotusten sijasta kansalaisille tehdään mahdolliseksi vaihtoehtoja sisältävä palvelu, joka tarjotaan Kelan toimesta.

Kela –korvaukset takaavat ihmisille arjessa pärjäämisen

-  Jos sairausvakuutus lopetetaan Välimäen työryhmän esittämällä tavalla, se toisi kunnille noin 500 miljoonan euron tulonlisäyksen. Tällä rahalla sairausvakuutuksesta korvattiin vuonna 2009 lääkäripalveluja 74 miljoonalla eurolla, hammaslääkäripalveluja 125 miljoonalla eurolla, fysioterapiaa 17 miljoonalla eurolla, tutkimusta ja hoitoa 70 miljoonalla eurolla sekä sairauden vuoksi tehtyjä matkoja 234 miljoonalla eurolla, toteaa Kelan kehittämispäällikkö Yrjö Mattila.

  - Terveydenhuollon 11 miljardin euron vuosikustannuksissa 500 miljoonaa euroa on häviävän pieni summa. Noin 80 % sairausvakuutuksen korvaamista käynneistä on erikoislääkäripalveluja, joita ei ole terveyskeskuksissa edes satavissa, toteaa Mattila. Sairausvakuutuksen lopettaminen jättäisi julkiset palvelut ainoaksi mahdollisuudeksi erityisesti vähävaraisille.

    Naiset ovat sairausvakuutuksen suurkäyttäjiä: naiset saavat noin 70% kaikista korvauksista, mikä selittyy mm. noin 500.000 gynekologikäynnillä ja naisten pidemmällä eliniällä. Esimerkiksi keskimäärin jokainen yli 75 –vuotias nainen oli vuoden 2009 aikana saanut vähintään kerran sairausvakuutuskorvausta yksityislääkärissä käynnistä.

-  Korvaus on tärkeä, vaikka sen taso on alhainen; sairausvakuutuksen taksoja on korotettu viimeksi vuonna 1989. Sairausvakuutus on silti korvannut potilaalle keskimäärin 25 % kustannuksista.

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry julkaisee fysioterapian ja kuntoutuksen ammatillista uutis- ja asiakaslehteä FYSI, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Yhdistyksen tavoitteena on alan edunvalvonnan lisäksi tukea kansanterveystyötä mm. järjestämällä jatko- ja täydennyskoulutusta fysioterapeuteille ja muille alan ammattilaisille.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs