Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Johtavat lääkeyhtiöt julkaisevat teollisuudenalan yhteisen suunnitelman mikrobilääkeresistenssin vastaiseen taisteluun

Sanofi

Johtavat lääkeyhtiöt julkaisevat teollisuudenalan yhteisen suunnitelman mikrobilääkeresistenssin vastaiseen taisteluun

Tiedote.
Julkaistu: 04.10.2016 klo 15:33
Julkaisija: Sanofi

  • Kattavassa suunnitelmassa esitellään avainsitoumukset, jotka lääkeyhtiöt lupaavat toteuttaa vuoteen 2020 mennessä mikrobilääkeresistenssin vähentämiseksi.

  • Suunnitelma on merkittävä virstanpylväs tiellä, joka alkoi teollisuudenalan julistuksesta, jonka yli 100 yhtiötä ja toimialajärjestöä allekirjoittivat Maailman talousfoorumissa tammikuussa 2016.


NEW YORK, N.Y., 4. lokakuuta 2016 – Ennen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen (UNGA) korkean tason kokoontumista, jonka aiheena oli mikrobilääkeresistenssi (antimicrobial resistance, AMR), 13 johtavaa lääkeyhtiötä julkistavat tänään uuden suunnitelman, jossa esitetään neljä avainsitoumusta AMR:n vähentämiseksi. Ne toteutetaan vuoteen 2020 mennessä. Sitoumukset noudattavat periaatteita, jotka sovittiin 2016 Maailman talousfoorumissa Davosissa tehdyssä teollisuudenalan julistuksessa aiemmin tänä vuonna, ja ne kuvastavat yhtiöiden aikomusta jatkaa aktiivista panostusta AMR:n vastaiseen taisteluun ympäri maailman. Tämä ennennäkemätön yhteistyö lääkeyhtiöiden välillä on merkittävä virstanpylväs taistelussa AMR:ää vastaan.

Julkistamalla tämän suunnitelman allekirjoittaneet yhtiöt antavat vahvan osoituksen yhteisestä halustaan voittaa AMR:n edustama valtava uhka yhteiskunnallemme, taloudelle ja kansalaisille. Olemme sitoutuneet työskentelemään mikrobilääkeresistenssin etenemisen pysäyttämiseksi, parantamaan korkealaatuisten antibioottien, rokotteiden ja diagnostiikan saatavuutta, investoimaan tutkimukseen ja kehitykseen ja tekemään yhteistyötä hallitusten ja sidosryhmien kanssa näiden investointien rahoituksen varmistamiseksi.

Tämä eri erikoisalojen yhtiöistä koostuva ryhmä sitoutuu nimenomaan:
1. Vähentämään antibioottien tuotannosta ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta, sisältäen yhtiöiden tuotanto- ja toimitusketjujen uudelleenarvioinnin, ja työskentelemään sidosryhmien kanssa yhteisen viitekehyksen luomiseksi antibioottipäästöjen arvioimiseksi ja hallitsemiseksi;

2. Auttamaan sen varmistamisessa, että antibiootteja annetaan vain niille potilaille jotka todella tarvitsevat niitä. Samalla tiedostetaan, että tämä vaatii monien sidosryhmien yhteistä panosta. Tämä saavutetaan jatkuvalla toimittajien ja potilaiden koulutuksella, yhtiöiden myynninedistämistoimien arvioinnilla, valvontatietojen jakamisella julkisten terveysviranomaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa sekä sidosryhmäyhteistyöllä hallitsemattoman antibioottikaupan vähentämiseksi;

3. Parantamaan nykyisten ja tulevien antibioottien, rokotteiden ja diagnostiikan saatavuutta, sisältäen työskentelyn sidosryhmien kanssa maailmanlaajuisten terveysjärjestelmien vahvistamiseksi ja saatavuuden pullonkaulojen vähentämiseksi; luomaan uusia liiketoimintamalleja joissa tasapainottuvat saatavuustarpeet, antibioottien oikea käyttö, kattavammat rokotusohjelmat ja riittävät tulot yhtiöille; ja tekemään töitä väärennettyjen ja huonolaatuisten antibioottien yleisyyden vähentämiseksi korkean riskin markkina-alueilla; sekä

4. Tutkimaan uusia mahdollisuuksia avoimeen yhteistyöhön teollisuudenalan ja julkisen sektorin välillä uusien antibioottien, rokotteiden ja diagnostiikoiden kehittämiseen liittyvissä haasteissa, tunnustaen näiden yhteiskunnalle tuottaman arvon.

Yhtiöt myös julistavat jatkavansa tukeaan kattavan monen sektorin lähestymistavan löytämiseksi muiden AMR:ään vaikuttavien tekijöiden hallitsemiseksi, kuten ne on määritelty Maailman terveysjärjestön globaalissa toimintasuunnitelmassa, AMR Review -tutkimuksessa, Yhdysvaltain kansallisessa strategia- ja toimintasuunnitelmassa ja juuri julkaistussa Yhdistyneiden kansakuntien AMR:ää käsittelevän korkean tason kokouksen antamassa julistuksessa.

Kehitystä ei voida saavuttaa ilman kaikkien sidosryhmien yhteisiä ponnisteluja, ja me pyydämme hallituksia tukemaan antibioottien väärän käytön vähentämistä ihmisillä ja eläimillä, valvonta- ja infektionhallintatoimenpiteiden kehittämistä, jatkuvaa uusien antibioottien tutkimuksen ja kehityksen tukemista taloudellisilla ja lainsäädännöllisillä tukitoimilla, sekä sitoutumaan entistä voimakkaammin uuden diagnostiikan kehittämiseen ja käyttöönottoon lääkkeiden liiallisen määräämisen estämiseksi potilaille.

Yhtiöt tukevat korkean tason ohjausmekanismin perustamista maailmanlaajuisen toiminnan koordinoimiseksi, resurssien käyttöönottamiseksi sekä tavoitteiden asettamiseksi ja niiden edistymisen mittaamiseksi. Me myös otamme mieluusti tervetulleeksi saman tyyppiset sitoumukset muilta AMR:n vastaisen taistelun sidosryhmiltä.


Lukeaksesi teollisuudenalan suunnitelman kokonaisuudessaan, napsauta tästä.

                                                                         ###


ALLEKIRJOITTANEET YHTIÖT
Allergan (NYSE: AGN)
AstraZeneca (NYSE: AZN)
Cipla (NSE: CIPLA)
DSM Sinochem Pharmaceuticals (Euronext: DSM)
F. Hoffman-La Roche Ltd., Sveitsi (VTX: ROG)
GSK (NYSE: GSK)
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)
Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, Yhdysvallat (NYSE: MRK)
Novartis (NYSE: NVS)
Pfizer (NYSE: PFE)
Sanofi (EURONEXT:SAN, NYSE: SNY)
Shionogi & Co., Ltd. (TYO: 4507)
Wockhardt (NSE: WOCKPHARMA)


LAINAUKSIA TEOLLISUUDENALAN SUUNNITELMASTA

Tri. Marc Sprenger, Maailman terveysjärjestön mikrobilääkeresistenssisihteeristön johtaja:

“Otan vastaan nämä sitoumukset lääkeyhtiöiltä ja kiitän heitä heidän tuestaan maailmanlaajuiselle mikrobilääkeresistenssin vastaiselle toimintasuunnitelmalle. Erityisesti toimenpiteet antibioottien tuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseksi, hallintatoimenpiteiden lisäämiseksi ja käsikauppa- ja reseptivapaiden antibioottien internetmyynnin minimoimiseksi ovat erittäin hyödyllisiä. Kannustan teollisuudenalaa ja hallituksia voimakkaasti keskinäiseen yhteistyöhön, sillä ainoastaan yhdessä voimme suoriutua mikrobilääkeresistenssin asettamasta haasteesta.”


H.E. Suurlähettiläs Juan José Gómez Camacho, Pysyvä edustaja Yhdistyneiden kansakuntien organisaatiossa ja Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen puheenjohtajan nimittämä korkean tason mikrobilääkeresistenssikokouksen organisaation ja päätösdokumenttien valmistelija:

“Huomenna Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous tunnustaa, että AMR on maailmanlaajuinen riski johon tulee vastata maailmanlaajuisesti ja että kaikkien valtioiden tulee toimia yhteistyössä tässä asiassa. Me myös tunnustamme, että AMR on monimutkainen, useita sektoreja koskeva uhka joka vaatii yhteisiä ponnistuksia paitsi hallituksilta, myös eri sidosryhmiltä. Tässä viitekehyksessä olen ylpeä ottaessani vastaan tämän uuden vaiheen, jossa biolääketiedeteollisuus sitoutuu voimakkaasti mikrobiresistenssin torjuntaan.”


Carlos Moedas, EU:n tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari:

“Otan ilolla vastaan suurten lääkeyhtiöiden jatkuvan sitoutumisen antamaan panoksensa maailmanlaajuisessa lääkeresistenttien infektiosairauksien vastaisessa taistelussa. Euroopan komissio ja Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liitto (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) loivat vuonna 2012 maailman suurimman julkis-yksityisen kumppanuuden “New Drugs for Bad Bugs” osana Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta (Innovative Medicines Initiative, IMI), joka nyt aloittaa työt haasteeseen vastaamiseksi. Olemme sitoutuneet vahvistamaan kumppanuuttamme sekä suurien että pienten lääkeyritysten kanssa.”


Lordi Jim O’Neill, Mikrobilääkeresistenssitutkimuselimen (Review on Antimicrobial Resistance) puheenohtaja, sanoi:
“Olen innoissani siitä, että suuret lääkeyhtiöt ovat nyt sitoutuneet entistä vahvemmin antamaan panoksensa maailman vastaukseen lääkeresistenttien infektiotautien luomaan uhkaan. Voimme selviytyä tästä haasteesta ainoastaan hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin tehokkaalla yhteistyöllä. New Yorkissa tällä viikolla julkaistu suunnitelma osoittaa, että yhä useampi lääkeyhtiö suhtautuu asiaan vakavasti – kiitän heitä tästä johtajuuden osoituksesta, ja nyt on aika yhä useampien tämän ja muiden alojen yhtiöiden seurata tätä esimerkkiä.”


Mark Pearson, OECD:n työllisyys- ja sosiaaliasioiden varajohtaja, sanoi:

“Tämä on erinomainen aloite kiireellisen ongelman ratkaisemiseksi. Lääkeyhtiöt ovat oikeassa halutessaan estää antibioottien tarpeetonta käyttöä varmistaen samalla niiden saatavuuden kaikille niitä tarvitseville. Odotan mielenkiinnolla tilaisuutta keskustella yhtiöiden kanssa siitä, kuinka näihin tavoitteisiin tulisi pyrkiä.”


Jeremy Farrar, Wellcome Trust -säätiön puheenjohtaja, sanoi:

“Lääkkeille resistenttien infektioiden ilmaantuminen on aikamme uhkaavin kansanterveydellinen ongelma. YK:n yleiskokouksen tulee olla käännekohta – sen tulee luoda tarvittava tietoisuus, poliittinen liikevoima sekä nopeat ja yhteiset toimet, jotka tarvitaan lääkeresistenttien infektioiden saamiseksi hallintaan.”

“Antimikrobisten lääkkeiden varovaisempi käyttö on tärkeä ensiaskel lääkeresistenttien infektioiden määrän kasvun taltuttamiseksi. Näiden lääkkeiden kehittäjinä ja jakelijoina lääkeyhtiöillä on ratkaisevan tärkeä rooli tähän ongelmaan vastaamisessa.” Toivotan nämä vakuutukset tervetulleiksi ja toivon, että ne auttavat teollisuutta selvittämään antimikrobisten lääkkeiden liikakäytön haasteet samalla varmistaen, että ne ovat edelleen saatavilla niille, jotka niitä tarvitsevat.”


Professori Ramanan Laxminarayan, Sairauksien dynamiikka-, ekonomia- ja politiikkakeskuksen (Center for Disease Dynamics, Economics & Policy, CDDEP) johtaja ja vanhempi jäsen:

“Nämä lääketeollisuuden sitoumukset ovat maailmanlaajuisten antibioottiresistenssin vastaisten toimenpiteiden olennaisia askelia, jotka ainoastaan teollisuudenala voi ottaa. Se tarkoittaa että sidosryhmät kansalaisjärjestöissä ja hallituksessa voivat tehdä oman osansa varmoina siitä, että toimimme kaikki yhdessä saman päämäärän puolesta. Odotamme innolla yhteistyötä teollisuuden kumppaniemme kanssa kaikissa antibioottien säästäväiseen käyttöön ja saatavuuden lisääntymiseen tähtäävissä toimissa.”


Johan S. Bakken MD, PhD, FIDSA, Yhdysvaltain infektiosairausyhdistyksen (Infectious Diseases Society of America, IDSA) puheenjohtaja:

“Infektiosairauksia (infectious disease, ID) hoitavat lääkärit näkevät ensimmäisinä mikrobilääkeresistenssin aiheuttamat valtavat tuhot potilaillemme ja kansanterveydelle. Meillä ei ole tarjota toimivia hoitovaihtoehtoja yhä useammalle potilaalle. IDSA toivottaa tervetulleeksi teollisuudenalan sitoutumisen AMR:n vastaisiin toimiin ja investointeihin kiireellisesti tarvittavien uusien antimikrobisten lääkkeiden, diagnostiikkojen ja rokotteiden tutkimukseen ja kehitykseen. Laaja-alainen julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö on avainasemassa tehokkaiden ratkaisujen kehittämiseksi AMR:ää vastaan.”

Allan Coukell, Pew Charitable Trusts -säätiön terveysohjelmien pääjohtaja:

“Me osoitamme suosiota tänään julkaistuille sitoumuksille, joissa tunnustetaan, että menestyksekäs taistelu antibioottiresistenssiä vastaan vaatii keskittymistä hallintatoimiin, ympäristöystävälliseen käyttöön ja innovaatioon. Avoin yhteistyö tutkimuksen avainkysymysten selvittämiseksi sekä teollisuuden kumppaneiden sitoutuminen lääkkeiden saatavuuden ja viisaan käytön parantamiseen ovat ratkaisevan tärkeitä.”


TIETOA MIKROBILÄÄKERESISTENSSISTÄ

1. Mikrobilääkeresistenssi (antimicrobial resistance, AMR) on luonnollinen prosessi, jolla bakteerit ja muut mikrobit kehittävät vastustuskyvyn infektioiden hoidossa yleisesti käytetyille lääkkeille. Mikrobilääkkeisiin kuuluvat antibiootit (jotka toimivat vain bakteereja vastaan), viruslääkkeet, loislääkkeet ja sienilääkkeet. Riippumaton AMR-tutkimusryhmä, jota johtaa ekonomi, lordi Jim O’Neill, arvioi vuonna 2014, että ilman tehokkaita maailmanlaajuisia toimia AMR:n yleistyminen voi vaatia 10 miljoonaa ihmishenkeä vuodessa vuoteen 2050 mennessä ja aiheuttaa 100 000 miljardin kumulatiiviset vahingot maailmantaloudelle.

2. Antibioottiresistenssin yleistyminen on erityisen vakava uhka modernille terveydenhuollolle. Tarvitsemme tehokkaita antibiootteja yleisten infektioiden hoidossa ja varmistamaan, että muut lääketieteelliset toimenpiteet (kuten kirurgia tai syövän hoidossa käytetty kemoterapia) voidaan suorittaa rutiininomaisesti ja turvallisesti. Tieteelliset, lainsäädännölliset ja kaupalliset haasteet ovat kuitenkin aiheuttaneet sen, että uusien antibioottien kehitys ei viime vuosikymmeninä ole pysynyt antibioottiresistenttien infektiosairauksien leviämisen tahdissa. Samaan aikaan ongelmana on antibioottien ja muiden mikrobilääkkeiden väärinkäyttö eläimille ja ihmisille useimmissa osissa maailmaa – mikä kiihdyttää lääkeresistenssin kehittymistä – ja edullisten antibioottien huono saatavuus muilla alueilla.


DAVOSIN JULISTUS

1. 21. tammikuuta 2016 julkaistiin Lääke-, bioteknologia- ja diagnostiikkateollisuuden julistus mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi (Declaration by the Pharmaceutical, Biotechnology and Diagnostics Industries on Combating Antimicrobial Resistance) Maailman talousfoorumissa järjestetyssä tapahtumassa Davosissa, Sveitsissä.
2. Julkaisuhetkellä tammikuussa 2016 sen olivat laatineet, hyväksyneet ja allekirjoittaneet maailmanlaajuisen lääke-, diagnostiikka- ja bioteknologiateollisuuden 85 yhtiötä ja yhdeksän teollisuuden järjestöä. 1. maaliskuuta 2016 mennessä yhteensä 98 yhtiötä ja 11 teollisuuden järjestöä 21 eri maasta ovat allekirjoittaneet julistuksen.
3. Julistuksessa allekirjoittaneet yritykset kutsuvat hallitukset työskentelemään kanssaan uusien vaihtoehtoisten markkinarakenteiden kehittämiseksi, joilla aikaansaadaan luotettavammat ja kestävämmät markkinat antibiooteille, sekä osoittamaan määrärahoja niiden luomiseen. Näitä mekanismeja tarvitaan sopivien kannustimien luomiseksi yhtiöille (yhdessä antibioottien säästävään käyttöön tähtäävien suojatoimien kanssa), jotta ne investoisivat tutkimukseen ja kehitykseen ja selviytyisivät antibioottien löytämiseen ja kehitykseen liittyvistä valtavista haasteista. Näihin sisältyvät mekanismit joilla varmistetaan, että antibioottien hinnoittelu vastaa soveltuvissa tapauksissa paremmin niiden antamia etuja, sekä uudet maksumallit, jotka vähentävät antibiootin voitollisuuden ja sen myyntimäärän välistä yhteyttä. Olennainen osa näitä malleja on yhtiöiden vähentynyt myynninedistämisen tarve.


MEDIAYHTEYSTIEDOT

Allergan
Mark Marmur
Mark.Marmur@Allergan.com
+1 862-261-7558

Cipla
Pallavi Golar
pallavi.golar@cipla.com
+91 9833641788

DSM Sinochem Pharmaceuticals
Alice Beijersbergen
alice.beijersbergen@dsm-sinochem.com
+31 682357956

GSK
Eleanor Bunch
eleanor.x.bunch@gsk.com
+44 208 047 5502

Johnson & Johnson
Seema Kumar
skumar10@its.jnj.com
+ 1 (908) 405-1144

Merck
Pamela Eisele
pamela_eisele@merck.com
+ 1 267 305 3558

Novartis
Eric Althoff
Eric.althoff@novartis.com
+1 212-830-2408, +1 646-438-4335

Pfizer
Allyanna Anglim
Allyanna.anglim@pfizer.com
+1 (212) 733 4945

Roche
Ulrike Engels-Lange
ulrike.engels-lange@roche.com
+41 61 688 88 88

Sanofi
Kyra Obolensky
kyra.obolensky@sanofi.com
+33 1 53 77 46 46

Shionogi
Yoshimasa Kyokawa
yoshimasa.kyokawa@shionogi.co.jp
+81-6-6209-7885

Wockhardt
Prem Singh
PremS@wockhardt.com
+919321322894

SAFI.SA.16.09.0432

Sanofi

Sanofi on johtava maailmanlaajuinen ja laaja-alaisesti toimiva terveydenhuoltoalan yritys, joka kehittää ja toimittaa erilaisia ratkaisuja potilaiden tarpeisiin. Konsernissa on viisi globaalia liiketoimintayksikköä: diabetes ja sydän- sekä verisuonitaudit, yleislääkkeet ja kehittyvät markkinat, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur ja Merial. Sanofi on listattu Pariisin pörssissä (EURONEXT: SAN) ja New Yorkin pörssissä (NYSE: SNY).

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs