Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Internationella aidsdagen 1.12

Internationella aidsdagen 1.12

Pressmeddelande.
Publicerad: 29.11.2012 kl. 10:49
Utgivare: HIV-säätiö/Hiv-tukikeskus

Vanligaste sättet att smittas av hiv i Finland är genom sex.

Kondomen är det bästa skyddet.

Hiv syns inte utåt, endast ett postivit testresultat bekräftar smittan.

Använd kondom om du inte kan vara säker på att din sexpartner inte har en könssjukdom.

Ta mod till dig och låt dig testas!

Hiv smittar inte i vardagliga situationer eller genom myggbett.

Ta reda på fakta!

 

Känner du till fakta?

Tänk om det var du?

De som smittas av hiv vet själva ofta inte om att de bär på viruset. Genom att konstatera smittan i ett tidig skede förbättras chanserna för behandling för den som drabbats och spridningen av viruset förebyggs. Organisationerna som är medlemmar i kommittén för Internationella aidsdagen är oroade över att smittade i Finland ofta söker sig till hiv-test för sent. Riksomfattande åtgärder bör vidtas för att förbättra möjligheterna till anonyma lågtröskeltester. I Finland bör man kunna söka sig till hiv-test utan rädsla för diskriminering.

Hiv finns i hela världen och smittade lever på alla kontinenter. Runt om i världen lever över 34 miljoner hiv-positiva, av vilka 2,5 miljoner är barn. En stor del av de smittade lever i södra Afrika och i Asien. Hiv-expertisen i Finland bör användas i utvecklingsarbete som berör förebyggande sexualhälsa.

Hiv berör nästan varenda finländare. Hiv smittar på samma sätt som andra sexuellt- och genom blod överförbara sjukdomar. Du kan träffa på en hiv-positiv person på din arbetsplats eller i ditt grannskap, du kan vara en anhörig till en smittad person eller själv ha smittats av viruset. Hiv-smittan för med sig utmaningar som har att göra med den egna hälsan och sociala relationer samt med ett jämlikt bemötande i samhället för den som drabbas.

I Finland kan smittade genom läkemedelsbehandling leva ett så gott som normalt liv. De kan arbeta, studera och resa. Att vara hiv-positiv utgör inte ett hinder för att bilda familj, idka hobbyverksamhet, umgås med vänner eller älska.

I Finland lever cirka tretusen hiv-smittade personer. Det är fortfarande svårt för hiv-positiva i Finland att öppet berätta om sin sjukdom. Rädslan är stor för att bli skuldbelagd eller diskriminerad. Var och en av oss kan jobba för att förstärka ett jämlikt bemötande av hiv-positiva personer. Förutom öppenhet är det bästa sättet att skrota sina egna fördomar och uppdatera sina kunskaper om hiv.

För vem skulle du själv berätta om du smittats? Vad skulle du tänka om en anhörig som fått smittan?

Internationella aidsdagen arrangeras årligen den 1 december. Syftet med dagen är att öka människors kunskap om hiv och förståelse för de drabbade, samt att lyfta fram viktiga aspekter ur de hiv-positivas synvinkel och ta ställning för att förebygga att epidemin sprider sig.

Den nationella kommittén för Internationella aidsdagen: Hiv-stiftelsen/Hiv-stödcentralen, De positiva rf, Finlands Missionssällskap, Finlands Röda Kors, Pro-tukipiste ry, Väestöliitto – Finska befolkningförbundet och Social- och hälsovårdsministeriet

 

Tilläggsinformation:

Ordförande år 2012 för kommittén för Internationella aidsdagen

Irma Pahlman, verkställande direktör

Hiv-stiftelsen/Hiv-stödcentralen

0207 465 724, irma.pahlman@hivtukikeskus.fi

 

Sini Pasanen, verkställande direktör

De positiva rf

044 554 4556, sini.pasanen@positiiviset.fi

 

Sari Valoaho, koordinator för arbetet med hiv och sexualhälsa

Finlands Röda Kors

020 701 2125, sari.valoaho@punainenristi.fi

 

Miila Halonen, specialiserad läkare

Väsetöliitto - Finska befolkningsförbundet

050 590 3617, miila.halonen@vaestoliitto.fi

 

 

Evenemang under Internationella aidsdagen 2012:

Helsingfors: Gratiskonsert på Tavastia 1.12 kl. 12-16

På scenen rapartisten Gracias med Jyrise, Duo och Dylan. Förutom musik bjuds det också på roliga spel om sexualkunskap. Tillställningen leds av YleX-radiokanalens programledare. Åldersgräns 14 år. Evenemanget ordnas av Internationella aidsdagens kommitté. Mer om evenemanget på Facebook: www.facebook.com/events/365494446872424/

Helsingfors: Ljuständning vid riksdagshusets trappor 1.12 kl. 16.30

Ljusevenemanget på Internationella aidsdagen ordnas traditionellt vid riksdagens trappor. Välkommen med för att tända ett ljus!

Helsingfors: Andaktsstund i Kampens kapell 1.12 kl. 10.15

Internationella aidsdagens andaktsstund ordnas i Tystnadens kapell invid Narinken i Kampen. Under andaktsstunden kan man tända ljus för att minnas dem som dött i aids eller som lever med hiv.

Helsingfors: Panihida i Heliga Treenighetens kyrka 1.12 kl. 17.30

Den traditionella panihidan ordnas i Heliga Treenighetens kyrka klockan 17.30. Adress: Unionsgatan 37, Helsingfors.

Helsingfors: Konsert i Missionskyrkan 1.12 kl. 18.00

Finlands Missionssällskap ordnar en konsert på Internationella aidsdagen klockan 18 i Missionskyrkan. Adress: Observatoriegatan 18, Helsingfors

Åbo: Seminarium: Förebyggande arbete med hiv och aids: vad finns det att göra? 1.12 kl. 13-15

Seminariet ordnas av Finlands Missionssällskap och Finlands Röda Kors. Adress: Stadens auditorium, Trädgårdsgatan 1.

Lahtis: De frivilliga vid Röda Korsets lokalavdelning i Lahtis ordnar ett ljusevenemang 1.12 klockan 18 vid Korskyrkan.

Björneborg: Röda Korsets frivilliga patrullerar i stadens kvällsliv 30.11–1.12 och berättar om Internationella aidsdagen samt delar ut kondomer.

Joensuu: Röda Korsets frivilliga ordnar ett ljusevenemang och delar ut information, ribbons och kondomer klockan 11-15 i köpcentret IsoMyy.

Kuopio: Röda Korsets frivilliga ordnar ett ljusevenemang och delar ut information, ribbons och kondomer klockan 11-15 i köpcentret IsoMyy.

Rovaniemi: Röda Korsets frivilliga ordnar ett Internationella aidsdagen-jippo i Sampocentret klockan 12-14. De frivilliga delar ut material i anslutning till Internationella aidsdagen.

Mariehamn: Röda Korsets lokalavdelning på Åland ordnar en föreläsning 29.11 klockan 16-17 i Ålands lyceums auditorium. Infektionsläkare berättar om hiv och aids. Den 1.12 besöker Röda Korsets frivilliga julmarknaden i Sund och delar under eftermiddagen ut kondomer och information åt kryssningspassagerarna vid hamnen.

Vasa: infopunkt i Rewell Center (Vasa) mellan ca kl.12-14. Röda korsets frivilliga delar ut broschyrer och kondomer.

FIMSIC:s frivilliga patrullerar i kroglivet i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Kuopio under kvällen den 1.12 och delar ut information, postkort och kondomer i anslutning till Internationella aids-dagen.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs