Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut jouluna ja vuodenvaihteessa

Helsingin sosiaali-ja terveysvirasto

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut jouluna ja vuodenvaihteessa

Tiedote.
Julkaistu: 15.12.2014 klo 15:53
Julkaisija: Helsingin sosiaali-ja terveysvirasto

Helsingfors social- och sjukvårdstjänster under julen och vid årsskiftet

Social and health care services in Helsinki at Christmas
and the Turn of the Year

Terveyspalvelujen neuvontaa 24 h – puhelinnumero vaihtuu

Terveyspalvelujen neuvonnan puhelinnumero on 30.12. klo 10 asti 09 10023. Terveyspalvelujen neuvonnan puhelinnumero on 30.12. alkaen 09 310 10023. Puhelu maksaa tavallisen puhelun verran.

Henkeä uhkaavat tilanteet - soita 112

Vakavissa ja henkeä uhkaavissa sairaus- ja onnettomuustapauksissa saa apua ympäri vuorokauden numerosta 112.

Terveysasemat

Terveysasemat ovat kiinni jouluna 24. - 26.12., uutena vuotena 1.1. ja loppiaisena tiistaina 6.1.

Terveysasemat ovat auki tiistaina 23.12., keskiviikkona 31.12, maanantaina 5.1. ja muina vuodenvaihteen arkipäivinä ma - pe klo 8 – 16.

Päivystys

Oman terveysaseman ollessa kiinni kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan päivystyksessä.

Aikuiset (16 vuotta täyttäneet)

Haartmanin päivystyssairaala, Haartmaninkatu 4, rakennus 12, puh. 09 310 63231 ja Malmin päivystyssairaala, Talvelantie 6J, puh. 09 310 67204.

Lapset

Lasten ja nuorten sairaala, Lastenklinikka, Stenbäckinkatu 11, puh. 30.12. klo 10 asti 09 10023 ja 30.12. alkaen 09 87 10023.

Kiireellisissä sairaustapauksissa, oman terveysaseman ollessa kiinni, helsinkiläiset voivat hakeutua myös Jorvin päivystykseen Espooseen, Turuntie 150, puh. 30.12. klo 10 asti 09 10023 ja 30.12. alkaen 09 87 10023 tai Peijaksen päivystykseen Vantaalle, Sairaalakatu 1, puh. 09 471 67060.

Suun terveydenhuollon päivystys

Suun terveydenhuollon päivystys on auki jouluna 24. - 26.12., uutena vuotena 1.1. ja loppiaisena 6.1. klo 9 - 21 Haartmanin sairaalassa, Haartmaninkatu 4, rakennus 12. Ajanvaraus on avoinna klo 8 - 21, puh. 09 310 49999. Toivomme, että potilaat ottavat yhteyttä puhelimitse ennen kun hakeutuvat suun terveydenhuollon päivystykseen.

Sosiaali- ja kriisipäivystys 24 h

Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelevat jouluna, uutena vuotena ja loppiaisena ympäri vuorokauden. Sosiaalipäivystys, puh. 020 696 006 ja kriisipäivystys, puh. 09 310 44222.

Tilapäiset toimipisteiden sulkemiset

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteiden tilapäiset sulkemiset joulun aikaan ja vuodenvaihteessa löytyvät listattuna sosiaali- ja terveysviraston internetsivuilta.

Tilapäiset sulkemiset

Helsingfors social- och sjukvårdstjänster under julen och vid årsskiftet 

Hälsovårdstjänsternas rådgivning 24 h – telefonnummer ändras

Telefonnummer till hälsovårdstjänsternas rådgivning är 09 10023 ända till 30.12 kl. 10. Från och med 30.12 är telefonnumret 09 310 10023. Priset är normal samtalsavgift.

Livshotande situationer - ring 112

Hjälp fås dygnet runt från numret 112 i allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall.

Hälsostationerna

Hälsostationerna håller stängt under julen 24.12 - 26.12, nyårsdagen 1.1 och trettondagen 6.1.

Hälsostationerna håller öppet tisdagen 23.12, onsdagen 31.12, måndagen 5.1 och övriga vardagar kring årsskiftet mån - fre kl. 8 - 16.

Jour

Då den egna hälsostationen har stängt vårdas brådskande sjukdomsfall i jouren.

Vuxna (16 år fyllda)

Haartmanska joursjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12, tfn 09 310 63231 och Malms joursjukhus, Talvelavägen 6 J, tfn 09 310 67204.

Barn

Barn och ungdomssjukhuset, Barnkliniken, Stenbäcksgatan 11, tfn 09 10023 ända till 30.12 kl. 10. Från och med 30.12 är telefonnumret 09 87 10023.

I brådskande sjukdomsfall, om den egna hälsostationen är stängd, kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150, tfn 09 10023 ända till 30.12 kl. 10. Från och med 30.12 är telefonnumret 09 87 10023. Helsingforsare kan också söka sig till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1, tfn 09 4716 7060.

Munhälsovårdens jour

Jouren för munhälsovård har öppet under julen 24.12 - 26.12, nyårsdagen 1.1 och trettondagen 6.1 kl. 9 - 21 i Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Tidsbeställningen är öppen kl. 8 - 21, tfn 09 3104 9999. Vi önskar att patienterna tar kontakt per telefon innan de kommer till jouren. 

Social- och krisjour 24 h

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även under julen, årsskiftet och trettondagen. Socialjouren tfn 020 696 006 och krisjouren tfn 09 3104 4222.

Tillfälliga stängningar av enheter

En förteckning över tillfälliga stängningar av Helsingfors social- och hälsovårdsenheter under jul och nyår finns på social- och hälsovårdsverkets webbsidor.

Tillfälliga stängningar (på finska)

Social and health care services in Helsinki at Christmas
and the Turn of the Year

24 h Telephone Health Service – new telephone number

The Telephone Health Service phone number is 09 10023 until 10 on 30 December. From 30 December onwards, the Telephone Health Service number will be 09 310 10023. Calls cost the same as normal phone calls.

In life-threatening emergencies – call 112

In the event of a severe and life-threatening illness or accident situation at any time of the day, call 112 for help.

Health stations

Health stations are closed on Christmas from 24 to 26 December, on New Year's Day 1 January and on Epiphany, Tuesday 6 January.

Health stations will remain open normally on Tuesday, 23 December, on Wednesday, 31 December, on Monday, 5 January and on other weekdays at the turn of the year Mon to Fri from 8:00 to 16:00.

Emergency services

When local health stations are closed, patients in need of urgent care are treated by emergency services.

Adults (over 16 years of age)

Haartman Hospital and Emergency Room, Haartmaninkatu 4, building 12, tel. 09 310 63231 and Malmi Hospital and Emergency Room, Talvelantie 6, tel. 09 310 67204.

Children

Children's Hospital Emergency Clinic, Stenbäckinkatu 11, tel. 09 10023 until 10 on 30 December. From 30 December onwards telephone number will be 09 87 10023.

When local health stations are closed, residents of Helsinki with serious illnesses and in urgent need for care can also go to the Jorvi Hospital emergency room in Espoo, Turuntie 150, tel. 09 10023 until 10 on 30 December. From 30 December onwards, telephone number will be 09 87 10023. Residents of Helsinki can also go the the Peijas Hospital emergency room in Vantaa, Sairaalakatu 1, Vantaa, tel. 09 471 67060.

Emergency dental care

Emergency dental care services are available throughout Christmas from 24 to 26 December, on New Year's Day 1 January and on Epiphany 6 January from 9:00 to 21:00 at Haartman Hospital, Haartmaninkatu 4, building 12. Appointments can be booked from 8:00 to 21:00 at 09 310 49999. Please always make an appointment by phone before seeking treatment for Emergency Dental Care.

24 h Emergency Social Services and Crisis Emergency Support

Emergency Social Services and Crisis Emergency Support serve 24/7 also during Christmas, New Year and Epiphany. Emergency Social Services , tel. 020 696 006 and Crisis Emergency Support, tel. 09 310 44222.

Temporarily closed service locations

A list of Helsinki's social services and health care service locations that will be temporarily closed during the holidays can be found on the Department of Social Services and Health Care's website.

Temporarily closed service locations

 

Tiedotteen lähetti/ meddelandet skickades av
Markus Snellman, tiedottaja/ informatör 
puh./ tfn 09 310 42619
markus.snellman@hel.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs