Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Helpotusta ikäihmisten erilaisilla ratkaisuilla ja välineillä

TTS Työtehoseura

Helpotusta ikäihmisten erilaisilla ratkaisuilla ja välineillä

Tiedote.
Julkaistu: 28.08.2014 klo 15:54
Julkaisija: TTS Työtehoseura

Ikäihmisten ja yhteiskunnan tavoite on, että ikäihmiset voivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Ikääntyminen tuo muutoksia toimintakuntoon, mikä voi vaikuttaa ikäihmisen edellytyksiin asua kotona: liikkuminen vaikeutuu, käsien ulottuvuusalue kapenee, aistit ja muisti heikkenevät. Osa kotona asuvista asukkaista saattaa olla hyvinkin heikkokuntoista, jolloin tilojen toimivuus vaikuttaa henkilön selviytymiseen arkitoimista. Tilojen toiminnallisuus voi vaikuttaa myös ikäihmistä avustavan henkilön, kuten omaisen ja mahdollisesti myös kotihoidon työntekijän edellytyksiin työskennellä asunnossa. Syitä muutostarpeelle voi olla siis monia. Muutoksen ei tarvitse olla aina suuri. Jopa yksittäisellä ja tarkoituksenmukaisella apuvälineellä tai tilaratkaisulla voidaan helpottaa ikäihmisen arjesta selviytymistä.

Arkitoimia helpottavia tuotteita on monenlaisia, mutta ne ovat usein maallikolle tuntemattomia eikä niitä osata hakea. Tietoa tarvitsevat ikäihmiset ja suuremmassa määrin myös ikäihmisten omaiset. Myös vanhusten hoivatyössä toimivat henkilöt ovat toivoneet koottua ja ajankohtaista tietoa arkea helpottavista tuotteista. Apuvälineen tarve voi yllättää kenet tahansa, kun toimintakyky on heikentynyt syystä tai toisesta.

Tätä varten TTS Työtehoseurassa koottiin tietoa, millaisilla tilamuutoksilla ja -ratkaisuilla voidaan edistää ikäihmisen asumisturvallisuutta ja arkitoimista selviytymistä. Lisäksi koottiin tuotekohtaista tietoa arkea helpottavista tuotteista ja niiden toimittajien yhteystietoja.

Tavoitteena on, että koottua tietoa voivat hyödyntää monet tahot: ikäihmiset itse ja heidän omaisensa, asunnon muutostöitä suunnittelevat ja tekevät tahot sekä yksityiset että julkiset vanhuspalvelujen tuottajat.

Hanke oli osa laajempaan ”Tulevaisuuden palvelukoti – seniori-ikäisten turvapalvelut, TupaTurva” -hanketta. Hankkeen kokonaistavoitteena oli löytää ja kehittää uusia turvapalvelukonsepteja, joiden avulla ikäihmiset pystyvät paremmin selviytymään omissa kodeissaan tai kodinomaisissa olosuhteissa.

Raportti ”Ikäihmisten arjentoiminnot ja niiden turvallinen hallinta”, TTS:n julkaisuja 419, on kokonaisuudessaan ladattavissa Työtehoseuran sivuilta www.tts.fi (tutkimus ja kehitys/julkaisutoiminta).

Raportista tiivistetty tuotekooste on julkaistu TTS:n 24-sivuisena tiedotteena ”Ikäihmisten arkea helpottavia tuotteita ja ratkaisuja”, TTS:n tiedote: Asuminen, teknologia ja palvelut 2/2014 (681). Tiedote on ostettavissa TTS:n verkkokaupasta (www.ttskauppa.fi).

Lisätietoja: tutkija Arja Rytkönen, puh: 044 7143 696, sähköposti: arja.rytkonen@tts.fi

TTS - Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 10000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Koulutustoiminnan lisäksi TTS - Työtehoseura tutkii ja kehittää noin 100 vuosittaisen projektin avulla työmenetelmien toiminnallisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs