Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Hedelmöityshoitojen uusilla menetelmillä parempia tuloksia

Dextra Lapsettomuusklinikka

Hedelmöityshoitojen uusilla menetelmillä parempia tuloksia

Tiedote.
Julkaistu: 06.03.2014 klo 10:30
Julkaisija: Dextra Lapsettomuusklinikka

Hedelmöityshoitojen uusilla menetelmillä parempia tuloksia

Suomessa tehdään vuosittain noin 14 000 hedelmöityshoitoa ja niistä syntyy 2500 lasta, 4,2 % kaikista vastasyntyneistä. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tilastojen mukaan hedelmöityshoitojen tulokset ovat polkeneet paikallaan. Oleellista parannusta ei ole tapahtunut viimeisten 20 vuoden aikana. Vaikka hoitomenetelmät ovat kehittyneet, vain noin joka viides koeputkihedelmöityshoito johtaa synnytykseen ja joka neljäs alkanut raskaus päättyy pettymykseen. Kolmasosa pariskunnista jättää hoidot kesken. 

Hoitotuloksissa on isoja eroja lapsettomuusklinikoiden välillä. Parhaimmillaan hoidot johtavat synnytykseen 35 %:lla ja huonoimmillaan vain 7 %:lla potilaista alkiosiirtoa kohden. Erot johtuvat osittain potilasaineistosta. Julkisen sektorin potilaat ovat nuorempia ja ennusteeltaan parempia kuin yksityisillä klinikoilla. Erot selittyvät myös osittain klinikoiden välisillä laatueroilla. 

 

Uusi lapsettomuusklinikka hoitojen suunnannäyttäjä 

Dextra Lapsettomuusklinikka on ottanut käyttöön useita uusia menetelmiä, jotka vaikuttavat oleellisesti hoitojen onnistumiseen. Klinikka korostaa huolellista yksilöllistä hoitosuunnittelua, täsmähoitoa – ei kaavamaisesti kaikille samalla tavalla. Lapsettomuuden syiden lisäksi huomioidaan potilaan omat toiveet, iän vaikutus ja raskauden onnistumisen todennäköisyys eri hoitomenetelmillä. Parhaimmillaan hoito voi olla yksinkertainen, kun se kohdistetaan täsmällisesti lapsettomuuden syyhyn. 

Dextra Lapsettomuusklinikalla on otettu käyttöön ensimmäisenä Suomessa uudentyyppiset alkioiden soluviljelykaapit, joissa olosuhteet ovat huomattavasti vakaammat kuin vanhoissa laitteissa. Hyvissä olosuhteissa alkioita voidaan nyt viljellä tavallista pitempään, 2-3 päivän sijaan 5-6 päivän ajan. Uusi menetelmä on myös alkioiden kuvantamislaite. Alkioiden kehitystä voidaan seurata koko ajan. Uuden solulaboratorion ansiosta voidaan nyt löytää entistä tarkemmin ne alkiot, joista raskaus voi alkaa. Raskaustuloksia voidaan näillä menetelmillä parantaa jopa 10–20 %. 

 

Alkioiden kromosomitutkimukset – uutta Suomessa 

Suomessa ei ole ollut mahdollista tehdä alkioiden koko kromosomiston tutkimusta. Alkioissa on paljon kromosomaalisia poikkeavuuksia, jotka eivät näy tavallisissa mikroskooppitutkimuksissa. Vialliset alkiot aiheuttavat paljon tuloksettomia hoitoja ja niitä siirretään kohtuun, koska ne ulkoisesti näyttävät normaaleilta. 

Uudella alkioiden kromosomitutkimuksella on saatu 30–40% parempia raskaustuloksia perinteisiin hoitoihin verrattuna. Parhaimmillaan on päästy jopa yli 70 %: synnytyslukuihin. 

Kromosomitutkimuksella on myös se etu, että se alentaa hoitojen kokonaiskustannuksia, koska sen avulla voidaan välttää turhat hoidot, joista raskaus ei voi alkaa tai raskaus johtaisi keskenmenoon.

 

Lisää uusia tehokkaita menetelmiä lasta toivoville 

Kromosomitutkimuksen avulla kehitetään myös muita alkion tutkimusmenetelmiä. Alkioiden kuvantamistulosten ja kromosomimuutosten välillä on havaittu olevan yhteyttä. Myös soluviljelynesteestä mitattujen alkion aineenvaihduntatuotteiden määrät ovat yhteydessä alkioiden laatuun. Dextra Lapsettomuusklinikalla toivotaankin, että uudet menetelmät saadaan Suomessa käyttöön mahdollisimman pian. Potilaiden pitää saada Suomessakin parasta mahdollista hoitoa lapsettomuuteensa.

 

Hedelmöityshoitoja 14 000 vuodessa

 • inseminaatio
 • koeputki- ja mikrohedelmöityshoito
 • pakastetun alkion siirto

Hedelmöityshoitojen tulokset

 • Alkion siirroista joka viides hoito johtaa synnytykseen
 • Joka neljäs raskaus epäonnistuu
 • Joka kolmas pari jättää hoidot kesken
 • Klinikoiden välillä isot erot
  • Synnytyksiä tuoreen alkion siirtoa kohden 19–35 %
  • Synnytyksiä pakastetun alkion siirtoa kohden 7-29 %

Uusia menetelmiä tulosten parantamiseksi

 • Uudet alkioiden viljelymenetelmät
 • Alkioiden analysointi: kuvantamislaite
 • Alkioiden kromosomitutkimus

Dextra Lapsettomuusklinikalla uudet menetelmät ovat käytössä. 

 

Lisätietoja: 

Niklas Simberg, LKT, dosentti, Dextra Lapsettomuusklinikan toimitusjohtaja

Eero Varila, LL, Dextra Lapsettomuusklinikan lääketieteellinen johtaja

Puh. (09) 560 16 300

www.dextralapsettomuusklinikka.fi

 

Dextra Lapsettomuusklinikka on lapsettomuushoitojen huippuyksikkö, joka tekee myös geneettisiä tutkimuksia. Klinikalla työskentelee joukko alansa parhaita asiantuntijoita: viisi lapsettomuuden hoitoon erikoistunutta lääkäriä, geneetikko sekä hoitajia ja biologeja. Dextra Lapsettomuusklinikan tavoitteena on olla alansa suunnannäyttäjä.  Käytössä on uusimpia laitteita ja menetelmiä, joita ei ole muilla alan toimijoilla Suomessa. Klinikalle ei tarvita lähetettä. Hoidot suunnitellaan yksilöllisesti. Dextra Lapsettomuusklinikka Oy kuuluu Pihlajalinna-konserniin.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs