Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Emeritusprofessori Ilkka Vuori Suomen Fysiatriyhdistyksen kunniajäseneksi

Suomen Tule ry

Emeritusprofessori Ilkka Vuori Suomen Fysiatriyhdistyksen kunniajäseneksi

Nimitys.
Julkaistu: 17.02.2012 klo 13:56
Julkaisija: Suomen Tule ry

Professori (emeritus) Ilkka Vuori on kutsuttu Suomen Fysiatriyhdistyksen (Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae) kunniajäseneksi tunnustuksena hänen pitkäaikaisesta  työstään liikunnan edistämisessä ja tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen edistämisessä.

Vuonna 1937 syntynyt Ilkka Vuori on tehnyt sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävän elämäntyön väestön terveyden edistämiseksi erityisesti terveysliikunnan merkityksen tutkijana ja puolestapuhujana. Ilkka Vuorella on ollut runsaasti luottamustehtäviä omalla alallaan. Hän on ollut kysytty asiantuntija niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin koko aktiiviuransa ajan ja on sitä edelleen. Muun muassa Maailman terveysjärjestö (WHO) on käyttänyt häntä asiantuntijana useissa eri yhteyksissä.

Ilkka Vuoren toimiessa UKK-instituutin johtajana UKK-instituutista kehittyi kansainvälisesti arvostettu terveyden edistämisen ja terveysliikunnan tutkimuslaitos. Vuori on toiminut mm. Jyväskylän yliopiston liikuntahygienian ja kansanterveyden professorina, Turun yliopiston kansanterveystieteen professorina, Stanfordin yliopiston lääketieteen laitoksen vierailevana professorina, Turun yliopiston sovelletun fysiologian dosenttina ja Tampereen yliopiston liikuntalääketieteen dosenttina. Aktiivisena kirjoittajana Vuori on julkaissut noin 400 tieteellistä julkaisua, pääasiassa liikuntafysiologian ja -lääketieteen alalta. Hänen tuotantoonsa lukeutuu myös useita oppikirjoja sekä runsaasti opetus- ja yleistajuisia kirjoituksia. Tunnustuspalkintona elämäntyöstään Ilkka Vuori sai Juho Vainion Säätiön tunnustuspalkinnon vuonna 2007.

Nykyään Ilkka Vuori toimii Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n pääsihteerinä ja Kansallisen Tuki- ja liikuntaelinohjelman (KTO) koordinaattorina.

Lisätietoja: professori (emeritus) Ilkka Vuori, p. 040 867 7707, ilkkavuori@kolumbus.fi

Kansallinen TULE-ohjelma (KTO) on Suomen Tule ry:n koordinoima politiikka- ja toimenpideohjelma vuosille 2008-2015. Ohjelman päämääränä on väestön parempi tule-terveys, tule-tietoisuus ja väestöryhmien välisten erojen pieneneminen. KTO:n keskeisiä toimintalinjoja ovat tule-terveyden edistäminen, tule-oireiden, -sairauksien, -vammojen ja vammaisuuden ehkäisy, tule-potilaiden hoito ja kuntoutus ja näitä tukeva tutkimus, koulutus ja väestön tule-tietoutta lisäävä tiedotus.

Liitetiedostot

Suomen Tule ry on tuki- ja liikuntaelinten terveyden ja sairauksien alalla toimivien kuuden kansalais- ja potilasjärjestön, seitsemän tule-alan ammattilaisjärjestön, yhden säätiön ja yhden tutkimus- ja asiantuntijalaitoksen valtakunnallinen yhteistyöjärjestö. Suomen Tulen kansalais- ja potilasjärjestöissä on yli 100 000 jäsentä. Suomen Tule ry:n tavoitteena on edistää tuki- ja liikuntaelinten terveyttä lisäämällä tietoa ja tietoisuutta tuki- ja liikuntaelinten terveyden ja sen ongelmien merkityksestä yksilöille, väestölle ja yhteiskunnalle sekä mahdollisuuksista parantaa tuki- ja liikuntaelinten terveyttä ja toimintakykyä ja vähentää niiden sairauksia ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen keinoin.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs