Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Arvio: sosiaali- ja terveysaloille jopa 120 000 työntekijän lisäys vuoteen 2025 mennessä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Arvio: sosiaali- ja terveysaloille jopa 120 000 työntekijän lisäys vuoteen 2025 mennessä

Julkaistu: 06.04.2010 klo 13:05
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö

Sosiaali- ja terveysaloille tarvitaan 120 000 työntekijän lisäys vuoteen 2025 mennessä. Teollisuuden tuottavuus kasvaa, mutta ei välttämättä kovin työllistävänä. Näin arvioidaan VATT:n neljälle ministeriölle tekemässä raportissa Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010–2025, joka julkistettiin 6.4.2010.

Sosiaali- ja terveysaloille tarvitaan 120 000 työntekijän lisäys vuoteen 2025 mennessä. Teollisuuden tuottavuus kasvaa, mutta ei välttämättä kovin työllistävänä. Näin arvioidaan VATT:n neljälle ministeriölle tekemässä raportissa Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010–2025, joka julkistettiin 6.4.2010.

 

Suomen talous kohtaa lähitulevaisuudessa monia haasteita. Finanssikriisin jälkeisen taantuman myötä työttömyys on kohonnut nopeasti erityisesti teollisuudessa, eikä kovin nopeaa toipumista taantumasta ole odotettavissa. Väestökehityksen vaikutukset alkavat lähitulevaisuudessa näkyä kansantalouden suorituskyvyssä, kun työikäisen väestön määrä laskee ja ikääntyneiden määrä kasvaa. Tämä lisää työvoiman tarvetta erityisesti hoivapalveluiden aloilla. Työvoiman kysyntärakenne muuttuu tulevaisuudessa voimakkaasti.

 

Palvelualoilla työvoiman kysynnästä yhä suurempi osa syntyy sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Seuraavan neljän vuoden aikana sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarve kasvaa laskelmien mukaan 35 000 hengellä, joka jakautuisi likimain puoliksi terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kesken. Vuoteen 2025 mennessä näiden alojen kasvu vuodesta 2009 olisi peräti 120 000 henkilöä.

 

Palveluvaltaistuminen vaikuttaa talouden kasvumahdollisuuksiin keskeisesti. Useiden palvelutoimialojen ja julkisen sektorin tuottavuuskehityksen hitaus voi muodostua kansantaloudelle haasteeksi varsinkin, jos julkisten palvelujen kysyntä kasvaa ennustettua nopeaa vauhtia.

 

Teollisuuden tuottavuuskehityksen jatkuessa muuta taloutta selvästi nopeampana, voi teollisuuden arvonlisäys kasvaa suhteellisen nopeasti, mutta ei välttämättä kovin työllistävänä, koska kasvu perustuu pääomavaltaistumiseen monilla toimialoilla. Lisäksi eräiden perinteisten teollisuustoimialojen tuotanto jäänee finanssikriisiä seuranneen taantuman jälkeen aiempaa alemmalle tasolle.

 

Talouden rakenteen kehitykseen vaikuttaa myös talouden lisääntynyt avoimuus. Tuonnin osuuden kasvusta huolimatta Suomen kauppatase on pysynyt selvästi ylijäämäisenä viime vuosiin asti. Tulevaisuudessa tuonnin odotetaan kasvavan vientiä nopeammin, mikä vaikuttaa negatiivisesti Suomen talouden kehitykseen.

 

Neljä ministeriötä eli työ- ja elinkeino-, valtionvarain-, opetus- sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat uudistaneet yhteisesti pitkän aikavälin tuotannon ja työvoiman kehitysskenaarionsa. Ennakointityön tuottajaksi valittiin Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ja työtä ohjaa ministeriöiden yhteinen tilaajakonsortio.

 

Juha Honkatukian, Jussi Ahokkaan ja Kimmo Marttilan raportin sähköinen versio on luettavissa osoitteessa www.vatt.fi

 

Lisätiedot:

yksikönjohtaja Juha Honkatukia, VATT, puh. 040 304 5561

tutkimusjohtaja Heikki Räisänen, TEM, puh. 050 396 3658

neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, OPM, puh. (09) 160 77098

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs