Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Terveys » Artrosföreningen ger ut en ny handbok: Att leva med artros – Så här klarar du dig

Suomen Nivelyhdistys ry

Artrosföreningen ger ut en ny handbok: Att leva med artros – Så här klarar du dig

Pressmeddelande.
Publicerad: 20.02.2014 kl. 14:18
Utgivare: Suomen Nivelyhdistys ry

Motionera rätt, behandla smärtan och lev ett gott liv trots artros

Finlands artrosförening har utarbetat en gratis handbok om hur man kan förebygga och leva med artros. Den nya handboken finns att få på hälsocentraler, sjukhus, fysioterapienheter och apotek runtom i landet. Det finns också en webbversion på adressen www.nivelopas.fi, på både finska och svenska.

Artros är den vanligaste formen av ledsjukdom i världen. De vanligaste symptomen är smärta och svårigheter att röra på drabbade leder. I Finland orsakar artros över 600 000 läkarbesök årligen. Eftersom man fortfarande inte känner till de exakta mekanismerna bakom artros finns det heller inte ett säkert recept för hur man kan bota sjukdomen. Med rätt slags behandling kan man dock lindra symptomen och hindra sjukdomens framfart.

Artrossymptomen behandlas främst med läkemedel och motion, men aktiv egenvård har också stor betydelse. För att behandlingen ska lyckas krävs dessutom att man har tillgång till rätt information och handledning. Artrosföreningens handbok Att leva med artros – Så här klarar du dig innehåller information om uppkomsten av artros, riskfaktorer, hur man kan motverka sjukdomen, symptom, diagnos och behandling. Handboken berättar hur man motionerar på rätt sätt, hindrar sjukdomens framfart och behandlar smärtan tryggt, och dessutom hur man kan leva ett aktivt liv trots artros.

Pålitlig information som producerats av experter

Handbokens vårdriktlinjer bygger på läkarföreningen Duodecims och specialläkarföreningarnas God medicinsk praxis-rekommendationer om artros i knä och höft, motion och fetma. Handboken har skrivits av Jari Arokoski, docent och specialläkare i fysikalisk medicin, och Tuula Vainikainen, medicinsk redaktör.

”Handboken är avsedd för att ge pålitlig, mångsidig och välmotiverad artrosinformation som kan komplettera den handledning och vård som ges av personalen inom hälso- och sjukvården. Vi vill öka artrospatienternas kunskaper om sjukdomen samt ge praktiska anvisningar som stöd för egenvård”, säger Jari Arokoski.

”En gratis handbok om artros låter nästan för bra för att vara sant”

Utgående från antalet förhandsbeställningar har Finlands artrosförening redan levererat nya handböcker till omkring 800 avdelningar inom hälso- och sjukvården runtom i landet. Handboken är gratis och den fås på hälsocentraler, sjukhus, fysioterapienheter och apotek. Den finskspråkiga versionen har getts ut i en upplaga på 160 000 exemplar och den svenskspråkiga i en upplaga på 12 000 exemplar. Den finskspråkiga versionen heter Kumppanina nivelrikko – Näin tulen toimeen.

Handboken har fått ett gott mottagande inom hälso- och sjukvården. Kommentarerna visar att det har funnits ett stort behov av information om artros:

”Vi blev så glada när vi hörde om möjligheten att beställa denna handbok. Den fyller ett stort behov.”

”Artros börjar bli en så vanlig sjukdom att denna handbok säkert kommer till nytta framöver.”

”Våra kunder kommer att ha stor nytta av denna handbok, och det kommer vi också.”

”En gratis handbok om artros lät nästan för bra för att vara sant”

Handboken Att leva med artros – Så här klarar du dig har sammanställts med finansiering från penningautomatföreningen RAY.

 Mer information:

Webbversionen av handboken finns på finska och svenska på adressen www.nivelopas.fi. Där kan du också beställa en tryckt version eller ladda ner en pdf-version.

Finlands artrosförening

grundades år 2000 som en ideell förening som vill ge människor med ledsjukdomar och artros ökade möjligheter att leva ett gott liv. Föreningen sprider information aktivt och effektivt för att på så sätt bidra till att förbättra jämlikheten i artrosvården och öka kunskapen om egenvård. På samma gång har föreningen som mål att erbjuda livsstilshandledning för att hjälpa människor att hindra artrossymptomen från att förvärras. Föreningen har ett flertal populära verksamhetsformer, såsom tidningen Niveltieto, diskussionsforumet Nivelklubi, föreläsningsserier och lokala kamratstödsgrupper. Finlands artrosförening är en riksomfattande förening med omkring 10 000 medlemmar och lokal verksamhet på ca 50 orter. Läs mer på www.niveltieto.net.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs